Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Štatistické dáta – 2013

Čo hovoria matriky

Krsty 54o 14 viac ako minulý rok
Sobáše 43o 10 menej ako minulý rok
Birmovka 67
1. sv. prijímanie 38
Sväté prijímania 66 000

Ako sme hospodárili

Zostatok vo farskej pokladne z roku 2012 111,84
Príjem do farskej pokladne k 31.12.2013 46 856,02
Výdaj z farskej pokladne 46 320,15
Zostatok vo farskej pokladni 656,71
Zostatok na bežnom účte z roku 2012 124 396,53
Príjem na bežný účet k 31.12.2013 224 906,37
Výdaj z bežného účtu 254 364,09
Zostatok na bežnom účte 94 938,81
Pôžička z ABÚ 100 000,00

Udalosti

 • Rok 2013 sa začal prekvapivou správou z Vatikánu: Pápež Benedikt XIV. k 28. februáru na 20.00 hod. abdikoval na úrad pápeža. Na poslednej audiencii bolo aj veľa pútnikov zo Slovenska, ktorí sa v Ríme zúčastnili púte z príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda do našej vlasti. Púť sa konala v dňoch 26.-28.2.2013.
 • Po konkláve, ktoré sa začalo v utorok 12. marca, sa stal 13. marca o 19:06 SEČ po piatej voľbe 266. pápežom kardinál Jorge Mario Bergoglio, SJ. Vybral si meno František podľa sv. Františka z Assisi. Oficiálne sa jeho meno uvádza bez rímskej číslice. Svojho úradu sa ujal na sviatok sv. Jozefa 19. marca slávnostnou svätou omšou na Námestí svätého Petra.
 • V nedeľu 9. júna v Skalici sa otvorila diecézna fáza procesu blahorečenia Janka Havlíka, bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Janko Havlík sa narodil v obci Dubovce pri Skalici v roku 1928. Pre vieru v Boha bol nespravodlivo obžalovaný a odsúdený za velezradu. Strávil niekoľko rokov vo väzení a na nútených prácach v uránových baniach. Po 11 rokoch utrpenia bol ako smrteľne chorý pacient prepustený na slobodu. Zomrel vo veku 37 rokov na následky neľudského zaobchádzania.
 • V mesiaci júli sme začali generálnu opravu strechy nášho kostola. Opravu zabezpečovala firma Ing. Juraja Kianičku, zodpovedná vo veciach technických a zhotoviteľom diela bola firma Ing. Krump, s.r.o., Rabčice. Cena za dielo bola dohodnutá na 221 805 Eur. Odborným technickým dozorom boli poverení Ing. Michal Borguľa a Ing. Juraj Roľko. Autorizovaným bezpečnostným technikom bol poverený Ing. Ján Krutý a konzultantom Ing. Vladimír Kohút. Práce sa do konca roka neskončili, nakoľko po odkrytí strechy sa zistilo, že je v dezolátnom stave a treba ju prakticky celú vymeniť. Mali sme šťastie na počasie, nakoľko bola veľmi príjemná zima, a tak robotníci mohli počas nej pracovať. Z toho dôvodu sme požiadali o pôžičku ABÚ, ktorý nám poskytol ďalších 100 000,- Eur. Ku koncu roka 2013 sme s prípravnými prácami, aj s rozličnými poplatkami preinvestovali 243 999,- Eur.

Duchovný život vo farnosti

 • 1. januára sme si pripomenuli 159. výročie vzniku našej farnosti.
 • 25. mája sa konala slávnosť vysluhovania sviatosti birmovania, ktorej sa zúčastnilo 66 birmovancov.
 • 9. júna sa uskutočnila slávnosť Prvého sv. prijímania, ktorej za zúčastnilo 38 detí.
 • Počas dní modlitieb za zosnulých sme slávili sv. omše v krypte kostola a boli obetované za tých, ktorí sú tam pochovaní, za zosnulých kňazov, ktorí pôsobili v tunajšej farnosti, a aj laikov, ktorí sa zapájali do chodu nášho chrámu a farnosti.
 • 7. júla sme oslávili 288. výročie posvätenia chrámu.
 • 22. septembra sa veriaci aj z našej farnosti zúčastnili Národného pochodu za život v Košiciach.
 • 8. decembra Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, zveril mesto Bratislavu Panne Márii.
 • Pokračujeme vo vydávaní farského časopisu „Prameň“. V 14. ročníku vyšlo 6 čísel.
 • Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená svätá omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Doznajme si, že najlepšími kritikmi sme vtedy, keď si „do parády“ zoberieme iných ľudí. Dokážeme na nich nájsť snáď aj také chyby, ktoré ani nemajú. Dnes opäť máme chuť kritizovať, samozrejme, nie seba, ale apoštolov. Poukážeme na ich slabú, kolísavú vieru alebo lepšie povedané, neveru. Lenže na to má právo jedine Kristus a my máme povinnosť podrobiť kritike ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Sobota - 22.6.
Svätého Pavlína z Noly, biskupa
Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 23.6.
12. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 24.6.
Narodenie svätého Jána Krstiteľa
(slávnosť)
Štvrtok - 27.6.
Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)
Piatok - 28.6.
Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka
(spomienka)
Viac ...


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Doznajme si, že najlepšími kritikmi sme vtedy, keď si „do parády“ zoberieme iných ľudí. Dokážeme na nich nájsť snáď aj také chyby, ktoré ani nemajú. Dnes opäť máme chuť kritizovať, samozrejme, nie seba, ale apoštolov. Poukážeme na ich slabú, kolísavú vieru alebo lepšie povedané, neveru. Lenže na to má právo jedine Kristus a my máme povinnosť podrobiť kritike ...
Celá homília ...