Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto
Zo života farnosti

Štatistické dáta – 2018

Čo hovoria matriky

Krsty 26 rovnaký počet ako minulý rok (12 dievčat a 14 chlapcov)
Sobáše 8 o 4 menej ako minulý rok
Sväté prijímania okolo 75 000

Ako sme hospodárili

Zostatok vo farskej pokladnice z roku 2017 2 484,54
Príjem do farskej pokladnice k 31.12.2018 68 267,27
Výdaj z farskej pokladnice k 31.12.2018 69 353,68
Zostatok vo farskej pokladnici 1 398,13
Zostatok na bežnom účte z roku 2017 144 305,91
Príjem na bežný účet k 31.12.2018 28 736,81
Výdaj z bežného účtuk 31.12.2018 38,50
Zostatok na bežnom účte 173 004,22

Duchovný život vo farnosti

 • 1. januára sme si pripomenuli 164. výročie vzniku našej farnosti
 • 8. februára sme oslávili patróna nášho chrámu – sv. Jána z Mathy
 • 17. februára sme oslávili 10. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy
 • 15. marca zomrel P. Jozef Michalov SVD, ktorý dlhé roky pôsobil v našom kostole
 • 25. marca sme si pripomenuli 30. výročie Sviečkovej manifestácie
 • 27. mája sme oslávili patróna našej farnosti Najsvätejšiu Trojicu
 • 3. júna sa konala celomestská procesia Božieho Tela, ktorá bola zakončená v našom kostole
 • 10. júna pristúpilo prvýkrát k svätému prijímaniu 42 detí
 • 1. júla bol menovaný prefektom kňazského seminára Vdp. Pavol Mikula, ktorý pôsobil sedem rokov ako kaplán v našej farnosti a vystriedal ho Vdp. Tomáš Krampl
 • 7. júla sme oslávili 293. výročie posvätenia chrámu
 • 2-8. novembra sme slávili sv. omše v krypte kostola, s možnosťou získania odpustkov za zomrelých.
 • 19. novembra oslávil pán arcibiskup 60. výročie narodenia. Ďakovali sme a prosili sme za neho pri sv. omši v Šaštíne 21.11.
 • 8. decembra pán arcibiskup zveril naše mesto pod ochranu Panny Márie
 • Pokračovali sme 19. ročníkom vo vydávaní farského časopisu „Prameň“

Duchovný program na rok 2019

 • 165. výročie vzniku farnosti oslávime 1. januára
 • Hodová slávnosť z príležitosti patróna chrámu sa uskutoční v piatok 8. februára a vyvrcholí v nedeľu 10. februára
 • Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej sa uskutoční v sobotu 27. apríla
 • Slávnosť Najsvätejšej Trojice, patróna farnosti, oslávime v nedeľu 16. júna
 • Prvé sv. prijímanie je predbežne naplánované na nedeľu 26. mája alebo 2. júna
 • 294. výročie posviacky chrámu oslávime v nedeľu 7. júla

Poďakovanie

Moja vďaka patrí vdp. kaplánom Pavlovi Mikulovi a Tomášovi Kramplovi, bývalým výpomocným duchovným vdp. Jurajovi Drobnému, ktorý pôsobí od 1.7. vo farnosti Svätej Rodiny a Pavlovi Brunovskému, ktorý pôsobí od 1.9. v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach a otcom Redemptoristom ktorí obetavo každú nedeľu a prikázaný sviatok slúžia vo farnosti. Chcem ďalej poďakovať pánovi kostolníkovi, organistom, dirigentom, spevákom chrámového zboru, obetavým mladým ľuďom, ktorí v prípade brigády radi pomôžu, miništrantom, katechétom, pani matrikárke, a aj všetkým dobrodincom. Za všetkých je slávená sv. omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Nech Pán Vám odplatí Vašu štedrosť, lásku a ochotu!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Na základe Uznesenia vlády SR sú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Viackrát sme v živote pocítili zvláštny Boží dotyk, doslova Božie volanie, ale nie vždy sme zareagovali odhodlane. Neskôr sme zistili, že naše váhanie bolo len na našu škodu. A naopak, keď sme povedali Bohu ''áno'' aj keď sme celkom nerozumeli, čo od nás očakáva, vždy nám to bolo na osoh. Vtedy sme si povedali: ''Dobre, že som sa tak rozhodol, bolo to múdre a správne!'' Prorok ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Streda - 27.1.
Svätej Angely Merici, panny
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 28.1.
Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Nedeľa - 31.1.
4. nedeľa v Cezročnom období
Utorok - 2.2.
Obetovanie Pána
(sviatok)
Streda - 3.2.
Svätého Blažeja, biskupa a mučeníka
Svätého Oskára, biskupa
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Viackrát sme v živote pocítili zvláštny Boží dotyk, doslova Božie volanie, ale nie vždy sme zareagovali odhodlane. Neskôr sme zistili, že naše váhanie bolo len na našu škodu. A naopak, keď sme povedali Bohu ''áno'' aj keď sme celkom nerozumeli, čo od nás očakáva, vždy nám to bolo na osoh. Vtedy sme si povedali: ''Dobre, že som sa tak rozhodol, bolo to múdre a správne!'' Prorok ...
Celá homília ...