Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Štatistické dáta – 2018

Čo hovoria matriky

Krsty 26 rovnaký počet ako minulý rok (12 dievčat a 14 chlapcov)
Sobáše 8 o 4 menej ako minulý rok
Sväté prijímania okolo 75 000

Ako sme hospodárili

Zostatok vo farskej pokladnice z roku 2017 2 484,54
Príjem do farskej pokladnice k 31.12.2018 68 267,27
Výdaj z farskej pokladnice k 31.12.2018 69 353,68
Zostatok vo farskej pokladnici 1 398,13
Zostatok na bežnom účte z roku 2017 144 305,91
Príjem na bežný účet k 31.12.2018 28 736,81
Výdaj z bežného účtuk 31.12.2018 38,50
Zostatok na bežnom účte 173 004,22

Duchovný život vo farnosti

 • 1. januára sme si pripomenuli 164. výročie vzniku našej farnosti
 • 8. februára sme oslávili patróna nášho chrámu – sv. Jána z Mathy
 • 17. februára sme oslávili 10. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy
 • 15. marca zomrel P. Jozef Michalov SVD, ktorý dlhé roky pôsobil v našom kostole
 • 25. marca sme si pripomenuli 30. výročie Sviečkovej manifestácie
 • 27. mája sme oslávili patróna našej farnosti Najsvätejšiu Trojicu
 • 3. júna sa konala celomestská procesia Božieho Tela, ktorá bola zakončená v našom kostole
 • 10. júna pristúpilo prvýkrát k svätému prijímaniu 42 detí
 • 1. júla bol menovaný prefektom kňazského seminára Vdp. Pavol Mikula, ktorý pôsobil sedem rokov ako kaplán v našej farnosti a vystriedal ho Vdp. Tomáš Krampl
 • 7. júla sme oslávili 293. výročie posvätenia chrámu
 • 2-8. novembra sme slávili sv. omše v krypte kostola, s možnosťou získania odpustkov za zomrelých.
 • 19. novembra oslávil pán arcibiskup 60. výročie narodenia. Ďakovali sme a prosili sme za neho pri sv. omši v Šaštíne 21.11.
 • 8. decembra pán arcibiskup zveril naše mesto pod ochranu Panny Márie
 • Pokračovali sme 19. ročníkom vo vydávaní farského časopisu „Prameň“

Duchovný program na rok 2019

 • 165. výročie vzniku farnosti oslávime 1. januára
 • Hodová slávnosť z príležitosti patróna chrámu sa uskutoční v piatok 8. februára a vyvrcholí v nedeľu 10. februára
 • Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej sa uskutoční v sobotu 27. apríla
 • Slávnosť Najsvätejšej Trojice, patróna farnosti, oslávime v nedeľu 16. júna
 • Prvé sv. prijímanie je predbežne naplánované na nedeľu 26. mája alebo 2. júna
 • 294. výročie posviacky chrámu oslávime v nedeľu 7. júla

Poďakovanie

Moja vďaka patrí vdp. kaplánom Pavlovi Mikulovi a Tomášovi Kramplovi, bývalým výpomocným duchovným vdp. Jurajovi Drobnému, ktorý pôsobí od 1.7. vo farnosti Svätej Rodiny a Pavlovi Brunovskému, ktorý pôsobí od 1.9. v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach a otcom Redemptoristom ktorí obetavo každú nedeľu a prikázaný sviatok slúžia vo farnosti. Chcem ďalej poďakovať pánovi kostolníkovi, organistom, dirigentom, spevákom chrámového zboru, obetavým mladým ľuďom, ktorí v prípade brigády radi pomôžu, miništrantom, katechétom, pani matrikárke, a aj všetkým dobrodincom. Za všetkých je slávená sv. omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Nech Pán Vám odplatí Vašu štedrosť, lásku a ochotu!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Žijeme veľmi uponáhľanú dobu, kedy si aj najbližší nájdu na seba minimum času. Preto sa ani nečudujeme, že členovia rodiny medzi sebou komunikujú cez SMS-správy, maily či odkazmi, prichytenými magnetkami na chladničke alebo na zrkadle. Pritom si ani neuvedomujú, aká nesmierne dôležitá je osobná komunikácia, lebo práve ona utužuje a zlepšuje vzťahy v rodine. Niet preto ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Štvrtok - 26.5.
Nanebovstúpenie Pána
(slávnosť)
Piatok - 27.5.
Svätého Augustína z Canterbury, biskupa
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 29.5.
7. veľkonočná nedeľa
Streda - 1.6.
Svätého Justína, mučeníka
(spomienka)
Štvrtok - 2.6.
Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Nevyhováraj sa, neospravedlňuj svoje chyby, radšej ich naprav. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Žijeme veľmi uponáhľanú dobu, kedy si aj najbližší nájdu na seba minimum času. Preto sa ani nečudujeme, že členovia rodiny medzi sebou komunikujú cez SMS-správy, maily či odkazmi, prichytenými magnetkami na chladničke alebo na zrkadle. Pritom si ani neuvedomujú, aká nesmierne dôležitá je osobná komunikácia, lebo práve ona utužuje a zlepšuje vzťahy v rodine. Niet preto ...
Celá homília ...