Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto
Zo života farnosti

Štatistické dáta – 2018

Čo hovoria matriky

Krsty 26 rovnaký počet ako minulý rok (12 dievčat a 14 chlapcov)
Sobáše 8 o 4 menej ako minulý rok
Sväté prijímania okolo 75 000

Ako sme hospodárili

Zostatok vo farskej pokladnice z roku 2017 2 484,54
Príjem do farskej pokladnice k 31.12.2018 68 267,27
Výdaj z farskej pokladnice k 31.12.2018 69 353,68
Zostatok vo farskej pokladnici 1 398,13
Zostatok na bežnom účte z roku 2017 144 305,91
Príjem na bežný účet k 31.12.2018 28 736,81
Výdaj z bežného účtuk 31.12.2018 38,50
Zostatok na bežnom účte 173 004,22

Duchovný život vo farnosti

 • 1. januára sme si pripomenuli 164. výročie vzniku našej farnosti
 • 8. februára sme oslávili patróna nášho chrámu – sv. Jána z Mathy
 • 17. februára sme oslávili 10. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy
 • 15. marca zomrel P. Jozef Michalov SVD, ktorý dlhé roky pôsobil v našom kostole
 • 25. marca sme si pripomenuli 30. výročie Sviečkovej manifestácie
 • 27. mája sme oslávili patróna našej farnosti Najsvätejšiu Trojicu
 • 3. júna sa konala celomestská procesia Božieho Tela, ktorá bola zakončená v našom kostole
 • 10. júna pristúpilo prvýkrát k svätému prijímaniu 42 detí
 • 1. júla bol menovaný prefektom kňazského seminára Vdp. Pavol Mikula, ktorý pôsobil sedem rokov ako kaplán v našej farnosti a vystriedal ho Vdp. Tomáš Krampl
 • 7. júla sme oslávili 293. výročie posvätenia chrámu
 • 2-8. novembra sme slávili sv. omše v krypte kostola, s možnosťou získania odpustkov za zomrelých.
 • 19. novembra oslávil pán arcibiskup 60. výročie narodenia. Ďakovali sme a prosili sme za neho pri sv. omši v Šaštíne 21.11.
 • 8. decembra pán arcibiskup zveril naše mesto pod ochranu Panny Márie
 • Pokračovali sme 19. ročníkom vo vydávaní farského časopisu „Prameň“

Duchovný program na rok 2019

 • 165. výročie vzniku farnosti oslávime 1. januára
 • Hodová slávnosť z príležitosti patróna chrámu sa uskutoční v piatok 8. februára a vyvrcholí v nedeľu 10. februára
 • Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej sa uskutoční v sobotu 27. apríla
 • Slávnosť Najsvätejšej Trojice, patróna farnosti, oslávime v nedeľu 16. júna
 • Prvé sv. prijímanie je predbežne naplánované na nedeľu 26. mája alebo 2. júna
 • 294. výročie posviacky chrámu oslávime v nedeľu 7. júla

Poďakovanie

Moja vďaka patrí vdp. kaplánom Pavlovi Mikulovi a Tomášovi Kramplovi, bývalým výpomocným duchovným vdp. Jurajovi Drobnému, ktorý pôsobí od 1.7. vo farnosti Svätej Rodiny a Pavlovi Brunovskému, ktorý pôsobí od 1.9. v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach a otcom Redemptoristom ktorí obetavo každú nedeľu a prikázaný sviatok slúžia vo farnosti. Chcem ďalej poďakovať pánovi kostolníkovi, organistom, dirigentom, spevákom chrámového zboru, obetavým mladým ľuďom, ktorí v prípade brigády radi pomôžu, miništrantom, katechétom, pani matrikárke, a aj všetkým dobrodincom. Za všetkých je slávená sv. omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Nech Pán Vám odplatí Vašu štedrosť, lásku a ochotu!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Pán arcibiskup oznámil, že od 15. októbra až do odvolania platí slávenie svätých omší bez prítomnosti spoločenstva veriacich. Zároveň až do odvolania platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej svätej omši. Zároveň povzbudzuje veriacich, aby sa duchovne spojili so slávením svätých omší predovšetkým prostredníctvom rádia Lumen a televízie Lux. Pripomíname, že úmysly svätých omší budú slávené v ten deň, na ktorý boli dohodnuté.

Sviatosť zmierenia

Kto bude mať záujem o sviatosť zmierenia, môže sa dohodnúť telefonicky alebo osobne na farskom úrade.

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
V jednej rodine stratili kľúč od trezoru, v ktorom všetci mali cenné veci. Otec, matka aj deti ho usilovne hľadali, lebo vedeli, že keď sa nenájde, budú problémy. K veciam sa nedostanú a budú musieť zavolať odborníka, aby ho otvoril, čo iste nebude lacná záležitosť. Uzamknutému trezoru sa často podobá aj ľudské srdce, pričom tušíme, že je v ňom veľa dobra a šľachetnosti, ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Streda - 28.10.
Svätých Šimona a Júdu, apoštolov
(sviatok)
Nedeľa - 1.11.
PRIKÁZANÝ SVIATOK – Všetkých svätých
(slávnosť)
Pondelok - 2.11.
Všetkých verných zosnulých
(spomienka)
Utorok - 3.11.
Svätého Martina de Porres, rehoľníka
(ľubovoľná spomienka)
Streda - 4.11.
Svätého Karola Borromejského, biskupa
(spomienka)
Viac ...


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
V jednej rodine stratili kľúč od trezoru, v ktorom všetci mali cenné veci. Otec, matka aj deti ho usilovne hľadali, lebo vedeli, že keď sa nenájde, budú problémy. K veciam sa nedostanú a budú musieť zavolať odborníka, aby ho otvoril, čo iste nebude lacná záležitosť. Uzamknutému trezoru sa často podobá aj ľudské srdce, pričom tušíme, že je v ňom veľa dobra a šľachetnosti, ...
Celá homília ...