Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Štatistické dáta – 2014

Čo hovoria matriky

Krsty 31
Sobáše 29
Birmovka 35
1. sv. prijímanie 52
Sväté prijímania 67 000

Ako sme hospodárili

Zostatok vo farskej pokladne z roku 2013 656,71
Príjem do farskej pokladne k 31.12.2014 48 312,48
Výdaj z farskej pokladne 47 378,59
Zostatok vo farskej pokladni 1 590,60
Zostatok na bežnom účte z roku 2013 94 844,46
Príjem na bežný účet k 31.12.2014 56 679,72
Výdaj z bežného účtu 142 376,06
Zostatok na bežnom účte 8 848,12
Pôžička z ABÚ 50 000,00

Udalosti

 • Začiatok roka 2014 sa niesol vo finišovaní generálnej opravy strechy kostola, ktorú sa nepodarilo dokončiť do konca roka 2013, nakoľko strecha bola v dezolátnom stave. Z toho dôvodu sa aj celková suma za opravu zvýšila temer o 100 000 eur. Týchto 100 000 eur sme si požičali z Arcibiskupského úradu. A aby toho ešte nebolo málo, 10. januára okolo 9.00 hodiny sa zrútila rímsa nad hlavným oltárom, lebo strecha nad ňou bola premočená a hnilá. Chvála Bohu, že nikomu sa nič nestalo, ani majstrom pracujúcim na streche, ani ľuďom motajúcim sa po Veternej ulici, hoci jej časť bola z bezpečnostných dôvodov prehradená. Ľudia však zákazy nerešpektujú.
 • 28. februára sme skončili generálnu opravu strechy. Náklady sa vyšplhali na 358 610,50 €. Okrem milodarov veriacich sme si museli zobrať pôžičku 100 000,- € z ABÚ. Vďaka nezištnej pomoci sme polovicu, teda 50 000,- € splatili 8. decembra. Znepokojuje však fasáda, ktorá je v zlom stave. Opadáva omietka a počas silných vetrov a dažďov môže ohroziť okoloidúcich. Omietka je urobená 17 rokov, čo nasvedčuje, že nebola urobená kvalitne.
 • 23. marca zomrel 46-ročný kňaz Branislav Bukovský, ktorý bol z nášho dekanátu a pôsobil ako farár na Teplickej v kostole Kráľovnej rodiny. Jeho smrť spôsobil infarkt. Stratil som kamaráta a Cirkev dobrého a obetavého kňaza. Jeho hrob sa nachádza v Trnave, odkiaľ bol rodák, na ulici Terézie Vansovej. Nech odpočíva v pokoji!
 • 5. apríla Aliancia za rodinu, ktorá je iniciatívou viac ako 80 prorodinných organizácii, začala zbierať podpisy pod petíciu prezidentovi na vypísanie referenda o ochrane rodiny. 11. apríla sa Konferencia biskupov Slovenska obrátila s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum.
 • Štvrtok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa začal prvýkrát sláviť Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.

Duchovný život vo farnosti

 • 1. januára sme si pripomenuli 160. výročie vzniku našej farnosti.
 • 25. mája bola vo farnosti vyslúžená sviatosť birmovania.
 • 8. júna sa konala slávnosť prvého sv. prijímania.
 • 22. júna sa konala celomestská procesia Božieho Tela, ktorá bola zakončená v našom kostole.
 • 7. júla sme oslávili 289. výročie posvätenia chrámu.
 • Počas dní modlitieb za zosnulých sme slávili sv. omše v krypte kostola.
 • 8. decembra Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, zveril mesto Bratislavu Panne Márii.
 • Pokračovali sme vo vydávaní farského časopisu „Prameň“. V 15. ročníku vyšlo 6 čísel.

Poďakovanie

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispievate na chod nášho kostola a našej farnosti nielen finančnými prostriedkami ale aj modlitbami. Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená svätá omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod.
Moja vďaka ďalej patrí vdp. kaplánovi Pavlovi Mikulovi a otcom Redemptoristom, ktorí vypomáhajú vo farnosti. Chcem ďalej poďakovať pánovi kostolníkovi, organistom, dirigentom, spevákom chrámového zboru, obetavým veriacim, ktorí v prípade brigády radi pomôžu, miništrantom, katechétom, pani matrikárke, známym aj neznámym dobrodincom, o ktorých vie iba Boh. Nech Vám Pán odplatí Vašu štedrosť, lásku a ochotu!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Keby som sa vás spýtal, čo vám najviac lezie na nervy pri pozeraní televízie, mnohí by odpovedali, že sú to reklamy. Tí, ktorí sa zaoberajú ich výrobou však vedia, že vyrobiť reklamu je skutočná veda, lebo spotrebiteľa musí upozorniť, nalákať, zaujať, vychváliť mu tovar... Po prečítaní dnešného evanjelia, môžeme mať pocit, že Cirkev nevie robiť dobrú reklamu. ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Sobota - 3.12.
Svätého Františka Xaverského, kňaza
(spomienka)
Nedeľa - 4.12.
2. adventná nedeľa
Utorok - 6.12.
Svätého Mikuláša, biskupa
(ľubovoľná spomienka)
Streda - 7.12.
Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Štvrtok - 8.12.
Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie
(slávnosť)
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Keby som sa vás spýtal, čo vám najviac lezie na nervy pri pozeraní televízie, mnohí by odpovedali, že sú to reklamy. Tí, ktorí sa zaoberajú ich výrobou však vedia, že vyrobiť reklamu je skutočná veda, lebo spotrebiteľa musí upozorniť, nalákať, zaujať, vychváliť mu tovar... Po prečítaní dnešného evanjelia, môžeme mať pocit, že Cirkev nevie robiť dobrú reklamu. ...
Celá homília ...