Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto
Zo života farnosti

Štatistické dáta – 2017

Čo hovoria matriky

Krsty 26 o 7 menej ako minulý rok
Sobáše 12 o 15 menej ako minulý rok
Sväté prijímania okolo 75 000

Ako sme hospodárili

Zostatok vo farskej pokladnice z roku 2016 1 631,53
Príjem do farskej pokladnice k 31.12.2017 50 427,51
Výdaj z farskej pokladnice k 31.12.2017 50 366,50
Zostatok vo farskej pokladnici 2 484,54
Zostatok na bežnom účte z roku 2016 24 596,09
Príjem na bežný účet k 31.12.2017 120 194,70
Výdaj z bežného účtu k 31.12.2017 484,88
Zostatok na bežnom účte 144 305,91

Duchovný život vo farnosti

 • 1. januára sme si pripomenuli 163. výročie vzniku našej farnosti.
 • 27. mája prijalo 36 birmovancov sviatosť birmovania.
 • 28. mája pristúpilo prvýkrát k svätému prijímaniu 41 detí.
 • 18. júna sa konala celomestská procesia Božieho Tela, ktorá bola zakončená v našom kostole.
 • 24. júna si v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave pripomenul 60. výročie kňazskej vysviacky Mons. Ján Sokol, emeritný arcibiskup.
 • 25. júna odohral náš chrámový zbor poslednú sv. omšu z príležitosti 260. výročia narodenia W.A.Mozarta v nedele o 9.00 hod.
 • 7. júla sme oslávili 292. výročie posvätenia chrámu.
 • 30. septembra sa v Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny konala Pontifikálna svätá omša blahorečenia Titusa Zemana, ktorej predsedal a obrad blahorečenia vykonal legát Svätého Otca Františka, kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.
 • 14. októbra sa konala púť bratislavských dekanátov do Katedrály sv. Martina z príležitosti Jubilejného roku sv. Martina. Náš dekanát, a teda farnosť, sa zúčastnili púte sa nasledovným programom: 10.00 hod. prehliadka Katedrály s odborným výkladom Mons. Jozefa Haľka; 11.15 hod. modlitba posvätného ruženca pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou; 12.00 hod. sv. omša, po jej skončení bude možnosť uctiť si relikviu sv. Martina.
 • 2.-8. novembra sme slávili sv. omše v krypte kostola, s možnosťou získania odpustkov za zomrelých.
 • 8. decembra pán arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, zasvätil naše mesto Panne Márii. Slávnosti predchádzala Novéna v našom kostole.
 • Pokračovali sme 18. ročníkom vo vydávaní farského časopisu „Prameň“.
 • Informácie o farnosti možno získať na internetovej adrese: www.trojica.sk

Duchovný program na rok 2018

 • 164. výročie vzniku farnosti oslávime 1. januára.
 • Hodová slávnosť z príležitosti patróna chrámu sa uskutoční vo štvrtok  8. februára a vyvrcholí v nedeľu 11. februára.
 • Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej sa uskutoční v piatok 27. apríla.
 • Slávnosť Najsvätejšej Trojice, patróna farnosti, oslávime v nedeľu 27. mája.
 • Prvé sv. prijímanie je naplánované na nedeľu 10. júna.
 • K sviatosti birmovania pristúpia naši 14 birmovanci 12. mája v Katedrále sv. Martina
 • 293. výročie posviacky chrámu oslávime v sobotu a v nedeľu 7. a 8. júla.

Poďakovanie

Moja vďaka patrí vdp. kaplánovi Pavlovi Mikulovi, výpomocným duchovným vdp. Jurajovi Drobnému a Pavlovi Brunovskému a otcom Redemptoristom ktorí obetavo slúžia vo farnosti. Chcem ďalej poďakovať pánovi kostolníkovi, organistom, dirigentom, spevákom chrámového zboru, obetavým študentom, ktorí v prípade brigády radi pomôžu, miništrantom, katechétom, pani matrikárke a všetkým dobrodincom. Za Vás všetkých je slávená sv. omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Nech Pán odplatí Vašu štedrosť, lásku a ochotu!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Pán arcibiskup oznámil, že od 15. októbra až do odvolania platí slávenie svätých omší bez prítomnosti spoločenstva veriacich. Zároveň až do odvolania platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej svätej omši. Zároveň povzbudzuje veriacich, aby sa duchovne spojili so slávením svätých omší predovšetkým prostredníctvom rádia Lumen a televízie Lux. Pripomíname, že úmysly svätých omší budú slávené v ten deň, na ktorý boli dohodnuté.

Sviatosť zmierenia

Kto bude mať záujem o sviatosť zmierenia, môže sa dohodnúť telefonicky alebo osobne na farskom úrade.

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
V jednej rodine stratili kľúč od trezoru, v ktorom všetci mali cenné veci. Otec, matka aj deti ho usilovne hľadali, lebo vedeli, že keď sa nenájde, budú problémy. K veciam sa nedostanú a budú musieť zavolať odborníka, aby ho otvoril, čo iste nebude lacná záležitosť. Uzamknutému trezoru sa často podobá aj ľudské srdce, pričom tušíme, že je v ňom veľa dobra a šľachetnosti, ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Streda - 28.10.
Svätých Šimona a Júdu, apoštolov
(sviatok)
Nedeľa - 1.11.
PRIKÁZANÝ SVIATOK – Všetkých svätých
(slávnosť)
Pondelok - 2.11.
Všetkých verných zosnulých
(spomienka)
Utorok - 3.11.
Svätého Martina de Porres, rehoľníka
(ľubovoľná spomienka)
Streda - 4.11.
Svätého Karola Borromejského, biskupa
(spomienka)
Viac ...


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
V jednej rodine stratili kľúč od trezoru, v ktorom všetci mali cenné veci. Otec, matka aj deti ho usilovne hľadali, lebo vedeli, že keď sa nenájde, budú problémy. K veciam sa nedostanú a budú musieť zavolať odborníka, aby ho otvoril, čo iste nebude lacná záležitosť. Uzamknutému trezoru sa často podobá aj ľudské srdce, pričom tušíme, že je v ňom veľa dobra a šľachetnosti, ...
Celá homília ...