Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Štatistické dáta – 2017

Čo hovoria matriky

Krsty 26 o 7 menej ako minulý rok
Sobáše 12 o 15 menej ako minulý rok
Sväté prijímania okolo 75 000

Ako sme hospodárili

Zostatok vo farskej pokladnice z roku 2016 1 631,53
Príjem do farskej pokladnice k 31.12.2017 50 427,51
Výdaj z farskej pokladnice k 31.12.2017 50 366,50
Zostatok vo farskej pokladnici 2 484,54
Zostatok na bežnom účte z roku 2016 24 596,09
Príjem na bežný účet k 31.12.2017 120 194,70
Výdaj z bežného účtu k 31.12.2017 484,88
Zostatok na bežnom účte 144 305,91

Duchovný život vo farnosti

 • 1. januára sme si pripomenuli 163. výročie vzniku našej farnosti.
 • 27. mája prijalo 36 birmovancov sviatosť birmovania.
 • 28. mája pristúpilo prvýkrát k svätému prijímaniu 41 detí.
 • 18. júna sa konala celomestská procesia Božieho Tela, ktorá bola zakončená v našom kostole.
 • 24. júna si v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave pripomenul 60. výročie kňazskej vysviacky Mons. Ján Sokol, emeritný arcibiskup.
 • 25. júna odohral náš chrámový zbor poslednú sv. omšu z príležitosti 260. výročia narodenia W.A.Mozarta v nedele o 9.00 hod.
 • 7. júla sme oslávili 292. výročie posvätenia chrámu.
 • 30. septembra sa v Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny konala Pontifikálna svätá omša blahorečenia Titusa Zemana, ktorej predsedal a obrad blahorečenia vykonal legát Svätého Otca Františka, kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.
 • 14. októbra sa konala púť bratislavských dekanátov do Katedrály sv. Martina z príležitosti Jubilejného roku sv. Martina. Náš dekanát, a teda farnosť, sa zúčastnili púte sa nasledovným programom: 10.00 hod. prehliadka Katedrály s odborným výkladom Mons. Jozefa Haľka; 11.15 hod. modlitba posvätného ruženca pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou; 12.00 hod. sv. omša, po jej skončení bude možnosť uctiť si relikviu sv. Martina.
 • 2.-8. novembra sme slávili sv. omše v krypte kostola, s možnosťou získania odpustkov za zomrelých.
 • 8. decembra pán arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, zasvätil naše mesto Panne Márii. Slávnosti predchádzala Novéna v našom kostole.
 • Pokračovali sme 18. ročníkom vo vydávaní farského časopisu „Prameň“.
 • Informácie o farnosti možno získať na internetovej adrese: www.trojica.sk

Duchovný program na rok 2018

 • 164. výročie vzniku farnosti oslávime 1. januára.
 • Hodová slávnosť z príležitosti patróna chrámu sa uskutoční vo štvrtok  8. februára a vyvrcholí v nedeľu 11. februára.
 • Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej sa uskutoční v piatok 27. apríla.
 • Slávnosť Najsvätejšej Trojice, patróna farnosti, oslávime v nedeľu 27. mája.
 • Prvé sv. prijímanie je naplánované na nedeľu 10. júna.
 • K sviatosti birmovania pristúpia naši 14 birmovanci 12. mája v Katedrále sv. Martina
 • 293. výročie posviacky chrámu oslávime v sobotu a v nedeľu 7. a 8. júla.

Poďakovanie

Moja vďaka patrí vdp. kaplánovi Pavlovi Mikulovi, výpomocným duchovným vdp. Jurajovi Drobnému a Pavlovi Brunovskému a otcom Redemptoristom ktorí obetavo slúžia vo farnosti. Chcem ďalej poďakovať pánovi kostolníkovi, organistom, dirigentom, spevákom chrámového zboru, obetavým študentom, ktorí v prípade brigády radi pomôžu, miništrantom, katechétom, pani matrikárke a všetkým dobrodincom. Za Vás všetkých je slávená sv. omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Nech Pán odplatí Vašu štedrosť, lásku a ochotu!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Žijeme veľmi uponáhľanú dobu, kedy si aj najbližší nájdu na seba minimum času. Preto sa ani nečudujeme, že členovia rodiny medzi sebou komunikujú cez SMS-správy, maily či odkazmi, prichytenými magnetkami na chladničke alebo na zrkadle. Pritom si ani neuvedomujú, aká nesmierne dôležitá je osobná komunikácia, lebo práve ona utužuje a zlepšuje vzťahy v rodine. Niet preto ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Štvrtok - 26.5.
Nanebovstúpenie Pána
(slávnosť)
Piatok - 27.5.
Svätého Augustína z Canterbury, biskupa
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 29.5.
7. veľkonočná nedeľa
Streda - 1.6.
Svätého Justína, mučeníka
(spomienka)
Štvrtok - 2.6.
Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Nevyhováraj sa, neospravedlňuj svoje chyby, radšej ich naprav. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Žijeme veľmi uponáhľanú dobu, kedy si aj najbližší nájdu na seba minimum času. Preto sa ani nečudujeme, že členovia rodiny medzi sebou komunikujú cez SMS-správy, maily či odkazmi, prichytenými magnetkami na chladničke alebo na zrkadle. Pritom si ani neuvedomujú, aká nesmierne dôležitá je osobná komunikácia, lebo práve ona utužuje a zlepšuje vzťahy v rodine. Niet preto ...
Celá homília ...