Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Štatistické dáta – 2020

Čo hovoria matriky

Krsty11 o 9 menej ako minulý rok
Sobáše10 o 7 menej ako minulý rok
Sväté prijímaniaokolo 25 000

Ako sme hospodárili

Zostatok vo farskej pokladnici z roku 20191 636,19
Príjem do farskej pokladnice k 31.12.202033 885,33
Výdaj z farskej pokladnice k 31.12.202032 813,15
Zostatok vo farskej pokladnici1 072,18
Zostatok na bežnom účte z roku 2019193 081,24
Príjem na bežný účet k 31.12.202032 840,05
Pôžička z ABÚ100 000,00
Výdaj z bežného účtu k 31.12.2020309 135,96
Zostatok na bežnom účte16 785,33

Duchovný život vo farnosti v roku 2020

 • 1. januára sme si pripomenuli 166. výročie vzniku našej farnosti.
 • 8. februára sme oslávili patróna nášho chrámu - sv. Jána z Mathy.
 • 17. februára sme oslávili 12. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy.
 • 10. marca - 6. mája počas prvej vlny koronakrízy bol náš chrám zatvorený, sv. omše, ktoré boli nahlásené, boli odslúžené v ten deň a hodinu ako bolo dohodnuté.
 • 7. júna sme oslávili patróna našej farnosti Najsvätejšiu Trojicu.
 • 7. júla sme oslávili 295. výročie posvätenia chrámu.
 • 19. septembra vyslúžil pán arcibiskup sviatosť birmovania 42 birmovancom. Slávnosť bola preložená z 2. mája.
 • slávnosť 1. sv. prijímania v tomto roku nebola, nakoľko deti nemali pol roka vyučovanie náboženstva. Uskutoční sa v roku 2021 a zúčastnia sa jej žiaci 3. a 4. ročníkov ZŠ.
 • 15. októbra - 15. novembra bol náš chrám opäť zatvorený, ale sv. omše, ktoré boli nahlásené, boli odslúžené v ten deň a hodinu ako bolo dohodnuté.
 • Pokračovali sme 21. ročníkom vo vydávaní farského časopisu „Prameň“, ale v tomto roku vyšli iba dve čísla.

Duchovný program na rok 2021

 • 167. výročie vzniku farnosti oslávime 1. januára.
 • Hodová slávnosť z príležitosti patróna chrámu sa uskutoční v nedeľu 7. februára a vyvrcholí v pondelok 8. februára.
 • Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej sa uskutoční v utorok 27. apríla.
 • Slávnosť Najsvätejšej Trojice, patróna farnosti, oslávime v nedeľu 30. mája.
 • Termíny prvých sv. prijímaní prispôsobíme pandemickej situácii a  budeme o nich rodičov detí včas informovať.
 • Sviatosť birmovania sa v roku 2021 nebude vysluhovať. Bude v roku 2022, kedy podľa rozhodnutia KBS budú ju môcť prijať žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ.
 • 296. výročie posviacky chrámu oslávime v stredu 7. júla a vyvrcholí v nedeľu 11. júla.

Práce na fasáde kostole

14. októbra 2019 bola podpísaná na základe výberového konania zmluva o dielo s firmou ŠTUKONZ, s.r.o. na zhotovenie diela Umelecko-remeselnej obnovy vonkajšej fasády kostola. Práce si doposiaľ vyžiadali 306 266,71 €. Opravila sa fasáda z troch strán kostola, vykonali sa klampiarske práce, vyčistili sa veže a vykonali sa práce na ochranu stavby pred holubmi. Akonáhle to počasie dovolí, bude opravená fasáda aj zo strany NR SR, schody do kostola a sokel. Na tieto práce si budeme musieť zobrať novú pôžičku z ABÚ. Preto naďalej prosíme o milodary na toto dielo. Šekové poukážky s číslom účtu sú na stojane pod Katolíckymi novinami, a aj na našej webovej stránke.

Poďakovanie

Úprimná vďaka patrí Vdp. kaplánovi Tomášovi Kramplovi, otcom Redemptoristom ktorí obetavo každú nedeľu a prikázaný sviatok slúžia vo farnosti, ale aj kňazom, ktorí sú ochotní vypomôcť v duchovnej či pastoračnej službe – Vdpp. Pavlovi Mikulovi a Stanislavovi Sabolovi. Úprimná vďaka ďalej patrí pánovi kostolníkovi, organistom pp. Petrovi Seleckému a Marekovi Jankovi, dirigentom a spevákom chrámového zboru, obetavým veriacim, ktorí v prípade brigády radi pomôžu, miništrantom, katechétom, pani matrikárke, a aj všetkým dobrodincom. Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená sv. omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Nech Pán odplatí vašu štedrosť, lásku a ochotu!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Keď niekto milovaný zomiera v kruhu rodiny, býva to vždy chvíľa napätia. V minulosti zvykli príbuzní podržať pred ústami zomierajúceho zrkadlo, aby videli či sa zahmlí. Keď dych pomaly slabol a zrkadlo sa zahmlievalo čím menej, vedeli, že končí svoju životnú púť. V nábožných rodinách ho z tohto sveta odprevádzali modlitbou a často aj plačom. V dnešnom evanjeliu ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Sobota - 18.5.
Svätého Jána I., pápeža a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 19.5.
Zoslanie Ducha Svätého
(slávnosť)
Pondelok - 20.5.
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
(spomienka)
Utorok - 21.5.
Svätého Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Streda - 22.5.
Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Keď niekto milovaný zomiera v kruhu rodiny, býva to vždy chvíľa napätia. V minulosti zvykli príbuzní podržať pred ústami zomierajúceho zrkadlo, aby videli či sa zahmlí. Keď dych pomaly slabol a zrkadlo sa zahmlievalo čím menej, vedeli, že končí svoju životnú púť. V nábožných rodinách ho z tohto sveta odprevádzali modlitbou a často aj plačom. V dnešnom evanjeliu ...
Celá homília ...