Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Štatistické dáta – 2020

Čo hovoria matriky

Krsty11 o 9 menej ako minulý rok
Sobáše10 o 7 menej ako minulý rok
Sväté prijímaniaokolo 25 000

Ako sme hospodárili

Zostatok vo farskej pokladnici z roku 20191 636,19
Príjem do farskej pokladnice k 31.12.202033 885,33
Výdaj z farskej pokladnice k 31.12.202032 813,15
Zostatok vo farskej pokladnici1 072,18
Zostatok na bežnom účte z roku 2019193 081,24
Príjem na bežný účet k 31.12.202032 840,05
Pôžička z ABÚ100 000,00
Výdaj z bežného účtu k 31.12.2020309 135,96
Zostatok na bežnom účte16 785,33

Duchovný život vo farnosti v roku 2020

 • 1. januára sme si pripomenuli 166. výročie vzniku našej farnosti.
 • 8. februára sme oslávili patróna nášho chrámu - sv. Jána z Mathy.
 • 17. februára sme oslávili 12. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy.
 • 10. marca - 6. mája počas prvej vlny koronakrízy bol náš chrám zatvorený, sv. omše, ktoré boli nahlásené, boli odslúžené v ten deň a hodinu ako bolo dohodnuté.
 • 7. júna sme oslávili patróna našej farnosti Najsvätejšiu Trojicu.
 • 7. júla sme oslávili 295. výročie posvätenia chrámu.
 • 19. septembra vyslúžil pán arcibiskup sviatosť birmovania 42 birmovancom. Slávnosť bola preložená z 2. mája.
 • slávnosť 1. sv. prijímania v tomto roku nebola, nakoľko deti nemali pol roka vyučovanie náboženstva. Uskutoční sa v roku 2021 a zúčastnia sa jej žiaci 3. a 4. ročníkov ZŠ.
 • 15. októbra - 15. novembra bol náš chrám opäť zatvorený, ale sv. omše, ktoré boli nahlásené, boli odslúžené v ten deň a hodinu ako bolo dohodnuté.
 • Pokračovali sme 21. ročníkom vo vydávaní farského časopisu „Prameň“, ale v tomto roku vyšli iba dve čísla.

Duchovný program na rok 2021

 • 167. výročie vzniku farnosti oslávime 1. januára.
 • Hodová slávnosť z príležitosti patróna chrámu sa uskutoční v nedeľu 7. februára a vyvrcholí v pondelok 8. februára.
 • Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej sa uskutoční v utorok 27. apríla.
 • Slávnosť Najsvätejšej Trojice, patróna farnosti, oslávime v nedeľu 30. mája.
 • Termíny prvých sv. prijímaní prispôsobíme pandemickej situácii a  budeme o nich rodičov detí včas informovať.
 • Sviatosť birmovania sa v roku 2021 nebude vysluhovať. Bude v roku 2022, kedy podľa rozhodnutia KBS budú ju môcť prijať žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ.
 • 296. výročie posviacky chrámu oslávime v stredu 7. júla a vyvrcholí v nedeľu 11. júla.

Práce na fasáde kostole

14. októbra 2019 bola podpísaná na základe výberového konania zmluva o dielo s firmou ŠTUKONZ, s.r.o. na zhotovenie diela Umelecko-remeselnej obnovy vonkajšej fasády kostola. Práce si doposiaľ vyžiadali 306 266,71 €. Opravila sa fasáda z troch strán kostola, vykonali sa klampiarske práce, vyčistili sa veže a vykonali sa práce na ochranu stavby pred holubmi. Akonáhle to počasie dovolí, bude opravená fasáda aj zo strany NR SR, schody do kostola a sokel. Na tieto práce si budeme musieť zobrať novú pôžičku z ABÚ. Preto naďalej prosíme o milodary na toto dielo. Šekové poukážky s číslom účtu sú na stojane pod Katolíckymi novinami, a aj na našej webovej stránke.

Poďakovanie

Úprimná vďaka patrí Vdp. kaplánovi Tomášovi Kramplovi, otcom Redemptoristom ktorí obetavo každú nedeľu a prikázaný sviatok slúžia vo farnosti, ale aj kňazom, ktorí sú ochotní vypomôcť v duchovnej či pastoračnej službe – Vdpp. Pavlovi Mikulovi a Stanislavovi Sabolovi. Úprimná vďaka ďalej patrí pánovi kostolníkovi, organistom pp. Petrovi Seleckému a Marekovi Jankovi, dirigentom a spevákom chrámového zboru, obetavým veriacim, ktorí v prípade brigády radi pomôžu, miništrantom, katechétom, pani matrikárke, a aj všetkým dobrodincom. Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená sv. omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Nech Pán odplatí vašu štedrosť, lásku a ochotu!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Žijeme veľmi uponáhľanú dobu, kedy si aj najbližší nájdu na seba minimum času. Preto sa ani nečudujeme, že členovia rodiny medzi sebou komunikujú cez SMS-správy, maily či odkazmi, prichytenými magnetkami na chladničke alebo na zrkadle. Pritom si ani neuvedomujú, aká nesmierne dôležitá je osobná komunikácia, lebo práve ona utužuje a zlepšuje vzťahy v rodine. Niet preto ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Štvrtok - 26.5.
Nanebovstúpenie Pána
(slávnosť)
Piatok - 27.5.
Svätého Augustína z Canterbury, biskupa
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 29.5.
7. veľkonočná nedeľa
Streda - 1.6.
Svätého Justína, mučeníka
(spomienka)
Štvrtok - 2.6.
Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Nevyhováraj sa, neospravedlňuj svoje chyby, radšej ich naprav. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Žijeme veľmi uponáhľanú dobu, kedy si aj najbližší nájdu na seba minimum času. Preto sa ani nečudujeme, že členovia rodiny medzi sebou komunikujú cez SMS-správy, maily či odkazmi, prichytenými magnetkami na chladničke alebo na zrkadle. Pritom si ani neuvedomujú, aká nesmierne dôležitá je osobná komunikácia, lebo práve ona utužuje a zlepšuje vzťahy v rodine. Niet preto ...
Celá homília ...