Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

3. adventná nedeľa v roku B

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“ „Čo teda,“ pýtali sa ho, „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“ Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“ Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: „Vyrovnajte cestu Pánovi,“ ako povedal prorok Izaiáš.“ Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš ani prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“ To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Jn 1, 6-8 19-28

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Akýkoľvek výsluch či vypočúvanie sú veľmi nepríjemné, lebo chcú niečo odkryť, dostať informáciu či sa jednoducho votrieť do súkromnej, intímnej sféry ľudského života.
Podobnému výsluchu sa musel podrobiť aj Ján Krstiteľ:
- Kto si ty?
- Ja nie som Mesiáš.
- Čo teda? Si Eliáš?
- Nie som.
- Si prorok?
- Nie.
- Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?
- Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš.
- Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš ani prorok?
- Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.
Výsluch môže mať informatívny charakter, čo je jeho najbežnejšia forma. Túto formu približuje aj dnešné evanjelium. Jednalo sa v ňom o to, že predstavitelia ľudu v Jeruzaleme chceli vedieť, čo sa deje pri Jordáne.
Podobné informatívne výsluchy sa dejú aj v našom živote. Častokrát ale nie sú také stručné a úsečné. Rodičia sa pýtajú dieťaťa, keď príde neskôr domov: Kde si bol/a? Podobne sa pýta manželka/manžel, keď sa zdrží v práci bez toho, aby to oznámil/a. Rodičia sa pýtajú dospelej dcéry/syna: Čo je to za človeka, s ktorým chodíš? Koľko má rokov? Kde pracuje? Na tieto otázky vie odpovedať. Ale na otázku, akého je náboženstva, či je pokrstený a chodí do kostola, odpovie: O tom sme sa ešte nerozprávali. A tak sa, bohužiaľ, stáva, že až pri zápise na sobáš sa zistí, že nie je pokrstený alebo že nebol na prvom sv. prijímaní, alebo na birmovke. A keď aj bol, odvtedy nepristupuje k sviatostiam a ani v manželstve nemieni praktizovať vieru. Najnepríjemnejší výsluch, aj keď je často potrebný, je výsluch usvedčujúci. Vykonávajú ho vyšetrujúce orgány a sudcovia, lebo sú veci, ktoré sa jednoducho musia vyšetriť a nemožno ich obísť mlčaním.
Aj za čias Jána Krstiteľa bolo potrebné vedieť, čo sa deje pri Jordáne, lebo ľudia boli znepokojení. Oni očakávali Mesiáša, ale popri tom sa hlásili rôzni proroci a samozvaní mesiáši. Preto sa pýtajú Jána, kto je. A keďže vedel, aká je jeho úloha a poslanie, odpovedá pravdivo, ale skromne: Ja nie som Mesiáš. Som hlas volajúceho na púšti. Medzi vami už stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.
Hlas volajúceho na púšti - týmto slovám rozumel každý v Jeruzaleme, lebo všetci poznali Starý zákon a zvlášť proroka Izaiáša. To on tak hovoril o Mesiášovi. A keď počuli tieto slová, mali zbystriť sluch a začať sa pripravovať na významný okamih. Lenže miesto toho, mávli rukou a možno si povedali ako už mnohokrát predtým: Zasa jeden z bláznov. Mesiáš predsa príde inak. My to musíme vedieť, veď sme znalcami Zákona!
Boh mal však s Jánom svoje plány, lebo bol Hlasom a svoje plány má aj s nami. Aj nám pripravil poslanie a žiada od nás súčinnosť. Aj nás sa pýta: Kto si? My nemusíme hovoriť meno ani sa preukázať dokladom totožnosti, ani nemusíme hovoriť, akej sme národnosti, aké máme zamestnanie. Všetky tieto detaily o nás totiž vie. On však myslí na naše vedomé a dobrovoľné vyznanie sa zo svojich hriechov. Čaká nás v spovednici a chce, aby sme si uvedomili, kto sme, ako si plníme svoje povinnosti a kde sme klesli.
Potrebujeme sa posilňovať v boji proti našim chybám, aby sme raz obstáli pred tvárou Boha – Sudcu. Vydávajme krásne svedectvo o ňom ako Ján, ktorý bol pokorný, na nič sa nehral a hovoril pravdu. Zostaňme aj my pri všetkých úspechoch, poctách či vyznačeniach verní Bohu.
Sv. Tomáš Morus (1477-1535), anglický humanista a štátnik, popravený za vernosť Katolíckej cirkvi, cestoval raz do Holandska s istým mužom, s ktorým sa mu veľmi príjemne debatovalo. Hovoril tak rozumne, že začudovaný Morus sa pri jednej vtipnej a výstižnej odpovedi nezdržal a zvolal: Alebo ste diabol, alebo ste Erazmus Rotterdamský! (Erazmus Rotterdamský, 1466-1536, bol učený holandský humanista). Diabol nie som, odpovedal spoločník, ale Erazmus hej! Uvedená epizóda ukazuje, že rozhovor nás odhaľuje takých, akí sme, a že sa máme usilovať povedať v ňom niečo užitočné, zaujímavé a príjemné, bez moralizovania a bez príliš vyberaných a zvučných slov.
Je veľmi dôležité, aby sme svoje slová vážili na zlatých vážkach, lebo raz dôjde k vážnemu stretnutiu, kde sa všetko ukáže. Boh, náš Sudca, nebude potrebovať žiadny preukaz totožnosti, lebo nás dokonale pozná a vie o nás všetko. Snažme sa preto, skôr než dôjde k tomuto stretnutiu, aby sme preverili stav svojej duše a podľa toho budeme vedieť, kto sme.
Zamyslime sa dnes nad tým, či som Ježišovým bratom/sestrou alebo som vzdialený/á od neho?

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Pondelok - 22.7.
Svätej Márie Magdalény
(sviatok)
Utorok - 23.7.
Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
(sviatok)
Streda - 24.7.
Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.7.
Svätého Jakuba, apoštola
(sviatok)
Piatok - 26.7.
Svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie
(spomienka)
Viac ...


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen