Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Archív nedeľných čítaní a homílií

Evanjelium podľa Matúša

SúradniceKázne
Mt 1,18-24 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Mt 2,1-12 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
Mt 2,13-15.19-23 [1] [2] [3] [4]
Mt 3,1-12 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Mt 3,13-17 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Mt 4,1-11 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Mt 4,12-23 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Mt 5,1-12a [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Mt 5,13-16 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Mt 5,17-37 [1] [2] [3]
Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37 [1]
Mt 5,38-48 [1] [2] [3] [4]
Mt 6,24-34 [1] [2] [3] [4]
Mt 7,21-27 [1] [2] [3]
Mt 9,36-10,8 [1] [2] [3] [4] [5]
Mt 9,9-13 [1] [2]
Mt 10,26-33 [1] [2] [3] [4] [5]
Mt 10,37-42 [1] [2] [3] [4] [5]
Mt 11,2-11 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Mt 11,25-30 [1] [2] [3] [4] [5]
Mt 13,1-23 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Mt 13,24-43 [1] [2]
Mt 13,44-52 [1] [2] [3] [4]
Mt 14,13-21 [1] [2] [3] [4] [5]
Mt 14,22-33 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Mt 15,21-28 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Mt 16,13-19 [1] [2] [3]
Mt 16,13-20 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Mt 16,21-27 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Mt 17,1-9 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Mt 18,15-20 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Mt 18,21-35 [1] [2]
Mt 20,1-16 [1] [2] [3] [4] [5]
Mt 21,28-32 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Mt 21,33-43 [1] [2] [3] [4] [5]
Mt 22,1-14 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Mt 22,15-21 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Mt 22,34-40 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Mt 23,1-12 [1] [2] [3] [4]
Mt 24,37-44 [1]
Mt 25,1-13 [1] [2] [3] [4]
Mt 25,14-30 [1] [2] [3] [4]
Mt 25,31-46 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Mt 26,14-27,66 [1] [2] [3] [4]
Mt 27,11-54 [1] [2] [3]
Mt 28,16-20 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Evanjelium podľa Lukáša

SúradniceKázne
Lk 1,1-4; 4,14-21 [1] [2] [3] [4] [5]
Lk 1,26-38 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Lk 1,39-45 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Lk 1,39-56 [1]
Lk 1,5-10 [1]
Lk 1,57-66.80 [1] [2] [3] [4]
Lk 2,1-14 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Lk 2,13-15.19-23 [1]
Lk 2,15-20 [1] [2] [3] [4] [5]
Lk 2,16-21 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Lk 2,22-32 [1] [2] [3]
Lk 2,22-40 [1] [2]
Lk 2,22.39-40 [1]
Lk 2,33-35 [1] [2] [3]
Lk 2,41-52 [1] [2] [3] [4] [5]
Lk 3,1-6 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Lk 3,10-18 [1] [2] [3] [4] [5]
Lk 3,15-16.21-22 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Lk 4,1-13 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Lk 4,21-30 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Lk 5,1-11 [1] [2] [3] [4] [5]
Lk 6,17.20-26 [1] [2] [3] [4] [5]
Lk 6,27-38 [1] [2] [3]
Lk 6,36-50 [1]
Lk 6,39-45 [1] [2]
Lk 7,1-10 [1] [2]
Lk 7,11-17 [1] [2] [3]
Lk 7,36-50 [1] [2] [3]
Lk 9,18-24 [1] [2] [3] [4] [5]
Lk 9,28b-36 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Lk 9,51-62 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Lk 10,1-12.17-20 [1] [2] [3] [4]
Lk 10,1-9 [1]
Lk 10,25-37 [1] [2] [3] [4]
Lk 10,38-42 [1]
Lk 11,1-13 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Lk 12,13-21 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Lk 12,22-30 [1]
Lk 12,32-48 [1] [2] [3]
Lk 12,35-40 [1] [2] [3] [4]
Lk 12,49-53 [1] [2] [3] [4] [5]
Lk 13,1-9 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Lk 13,22-30 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Lk 14,1.7-14 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Lk 14,25-33 [1] [2] [3] [4] [5]
Lk 15,1-10 [1] [2] [3] [4] [5]
Lk 15,1-3.11-32 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Lk 16,1-13 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Lk 16,19-31 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Lk 17,11-19 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Lk 17,5-10 [1] [2] [3] [4] [5]
Lk 18,1-8 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Lk 18,9-14 [1] [2] [3] [4] [5]
Lk 19,1-10 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Lk 19,27-38 [1]
Lk 20,27-38 [1] [2] [3]
Lk 21,25-28.34-36 [1] [2]
Lk 21,5-19 [1] [2] [3] [4] [5]
Lk 22,14-23.56 [1]
Lk 23,1-49 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Lk 23,35-43 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Lk 24,13-35 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Lk 24,35-48 [1] [2] [3] [4] [5]

Evanjelium podľa Jána

SúradniceKázne
Jn 1,1-18 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Jn 1,1-5.9-14 [1] [2]
Jn 1,1-8 [1] [2]
Jn 1,29-34 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Jn 1,35-42 [1] [2] [3] [4] [5]
Jn 1,6-8 19-28 [1]
Jn 1,6-8.19-28 [1] [2] [3] [4]
Jn 2,1-11 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Jn 2,13-22 [1] [2] [3]
Jn 2,13-25 [1] [2] [3] [4] [5]
Jn 3,13-17 [1] [2]
Jn 3,14-21 [1] [2] [3] [4] [5]
Jn 3,16-18 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Jn 4,5-15.19b-26.39a.40-42 [1] [2]
Jn 4,5-42 [1] [2] [3] [4] [5]
Jn 6,1-15 [1] [2] [3]
Jn 6,1-8.19-28 [1] [2]
Jn 6,12-15 [1]
Jn 6,24-35 [1] [2] [3] [4] [5]
Jn 6,41-51 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Jn 6,51-58 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Jn 6,55-57 [1]
Jn 6,60-69 [1] [2] [3] [4] [5]
Jn 8,1-11 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Jn 9,1-4 [1]
Jn 9,1.6-9.13-17.34-38 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Jn 10,1-10 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Jn 10,11-18 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Jn 10,27-30 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Jn 11,1-11a [1]
Jn 11,3-7.17.20-27.33b-45 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Jn 12,20-33 [1] [2] [3] [4] [5]
Jn 13,31-33a.34-35 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Jn 14,1-12 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Jn 14,15-21 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Jn 14,23-29 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Jn 15,1-8 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Jn 15,26-27; 16,12-15 [1] [2] [3] [4] [5]
Jn 15,9-17 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Jn 16,12-15 [1] [2] [3] [4] [5]
Jn 17,1-11a [1] [2] [3] [4] [5]
Jn 17,11b-19 [1] [2] [3]
Jn 17,20-26 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Jn 19,25-27 [1] [2]
Jn 19,33b-37 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Jn 20,1-9 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
Jn 20,19-23 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Jn 20,19-31 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
Jn 20,20-33 [1]
Jn 21,1-14 [1] [2] [3] [4]

Ostatné

SúradniceKázne
1 Jn 4,11-16 [1]
1 Kor 1,1-15 [1]
1 Kor 1,22-25 [1]
1 Kor 10,31-11,1 [1]
1 Kor 12,12-30 [1]
1 Kor 6,13c-15a.17-20 [1] [2]
1 Kor 7,29-31 [1]
1 Kor 9,16-19.22-23 [1]
1 Kr 3,5-6a.7-12 [1]
1 Pt 3,18-22 [1]
1 Pt 4,13-16 [1]
2 Pt 3,8-14 [1]
2 Tim 4,6-8.16-18 [1]
Ef 1,3-6.15-18 [1]
Ez 37,12b-14 [1]
Flp 2,1-5 [1]
Flp 3,17-4,1 [1]
Flp 4,4-7 [1]
Gal 6,14-18 [1]
Gn 2,18-24 [1]
Iz 5,1-7 [1]
Iz 8,23b-9,3 [1]
Jon 3,1-5.10 [1]
Kol 3,12-21 [1] [2]
Prís 31,10-13.19-20.30-31 [1]
Rim 1,1-7 [1]
Rim 10,8-13 [1]
Sir 24,1-2.12-16 [1]
Sk 2,1-11 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Sk 6,8-10; 7,54-60 [1] [2] [3] [4] [5]
Sof 3,14-18a [1]
Ž 137,1-2.3.4-5.6 [1]

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Na základe Uznesenia vlády SR sú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Liturgický kalendár

Piatok - 22.1.
Svätého Vincenta, diakona a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 24.1.
3. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 25.1.
Obrátenie svätého Pavla, apoštola
(sviatok)
Utorok - 26.1.
Svätých Timoteja a Títa, biskupov
(spomienka)
Streda - 27.1.
Svätej Angely Merici, panny
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi