Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého- rok B

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

Jn 15, 26- 27; 16, 12- 15

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Každá dejinná udalosť má svoju históriu a je veľmi zaujímavé, keď sa dočítame alebo dopočujeme, čo všetko predchádzalo nejakému významnému dňu alebo udalosti v dejinách ľudstva.
Aj Turíce, ktoré dnes oslavujeme, majú svoju históriu. Slávili sa na päťdesiaty deň po židovskej veľkej noci, na pamiatku odovzdania Desatora Izraelitom na hore Sinaj. Židia slávili tento sviatok ako deň založenia Ríše božieho zákona.
V Novom zákone sa tento sviatok tiež slávi na päťdesiaty deň po Veľkej noci. Pripomína nám, ako bola na tento svet zoslaná nová láska – Duch Svätý, a tak sa založila na zemi Ríša lásky. Turíce sú zavŕšením Vianoc a Veľkej noci. Vianoce nám pripomínajú lásku nebeského Otca, ktorý posiela na svet svojho Syna, Veľká noc zasa pripomína lásku Božieho Syna, ktorý sa obetoval za celé ľudstvo na kríži a Turíce nám hovoria o láske, ktorá prúdi medzi Otcom a Synom. Je ňou Duch Svätý, ktorý bol poslaný na tento svet, aby sa cez Lásku vzmáhala Ríša božej lásky.
Ľudstvo veľmi potrebovalo Ducha Svätého. Veď zamyslime sa nad tým, čo je pre človeka najdôležitejšie. Poviete si, napríklad, že ruky a nohy. Lenže tie sa dajú nahradiť, hoci aj nedokonalými protézami. Sú medzi nami ľudia, ktorí sa vrátili naspäť do života, a to práve vďaka protézam. Čo je teda najdôležitejšie? Čo je základným životným princípom človeka? Je to jeho duša. Do nej Boh vložil svoju vôľu a chce, aby sme ju zachovávali. Vďaka Ježišovi Kristovi sa nám Božia vôľa stala blízkou. Veľa nám o nej rozprával a sám ju vo svojom živote plnil. Často pri modlitbách prosil iba o jedno: aby sa splnila Otcova vôľa – a to chce aj od nás. Je len jedna jediná podmienka, aby sa v ľudskej ríši zachoval pokoj a poriadok. Ježiš ju vyjadril slovami: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ Iste budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že táto požiadavka je veľmi náročná. Preto nám Boh posiela svojho Ducha, svoju Lásku, lebo vie, že bez jeho Lásky by sme nedokázali milovať, a nevládali by sme žiť s inými vo svornosti a pokoji.
Je to Duch Svätý, ktorý v nás budí odpor proti nespravodlivosti a krutosti.
Je to Duch Svätý, ktorý v nás vzbudzuje city lásky, dobroty a milosrdenstva.
Je to Duch Svätý, ktorý nám pomáha budovať tento svet podľa Božej vôle.
Je to Duch Svätý, ktorý nám dáva silu prinášať obety.
Je to Duch Svätý, ktorý účinkuje v nás a pomáha nám, aby sme svedomito pracovali, študovali, starali sa o rodinu a boli tak Božími svedkami.
Je to Duch Svätý, ktorý nás chráni pred pýchou a inými neresťami.
Je to Duch Svätý, ktorý nás nabáda konať dobro, a tak slúžiť Bohu a blížnym.
Spytujme si v dnešný deň svedomie, ako sa otvárame Duchu Svätému, ako s ním spolupracujeme, ako sa ním napĺňame?
Na Turíce prosili mnísi blahoslaveného Jordána, aby im povedal dajaké povzbudivé slovo. Jordán však už nevládal veľa rozprávať. Prosil, aby mu priniesli pohár vody. Všetci si mysleli, že sa chce osviežiť, aby mohol začať rozprávať. On ale vodu vylial, do pohára nalial víno a prekvapeným mníchom povedal: „Pochopili ste? Aby mohol byť pohár naplnený vínom, bolo potrebné vyliať vodu. Aj my máme konať podobne, aby sme mohli byť naplnení Duchom Svätým.“
Otvorme mu svoje srdcia v dnešný deň, aby v nás mohol pôsobiť a vyhnať z nás všetko zbytočné a hriešne. Prosme ho, nech nás naplní svojou láskou, aby sme vedeli milovať, nech nás naplní svojou silou, aby sme sa dokázali vždy postaviť proti zlu. Nech láska a sila Ducha Svätého vytvorí na tejto zemi šťastie a pokoj!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco