Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

14. nedeľa v období „cez rok“ – rok A

Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. No, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko: A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.

Mt 11, 25- 30

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Koľkokrát počujeme, ako učiteľ alebo tréner vyzýva svojho žiaka: Uč sa odo mňa! Keď žiak poslúchne, veľa sa naučí, ba často sa stane, že svojou šikovnosťou a talentom predbehne aj učiteľa, ktorý je na takého žiaka veľmi hrdý.
Aj Ježiš nám dnes radí: Učte sa odo mňa… Nás možno tieto jeho slová privedú do neistoty a vyskočí nám pritom veľa otázok: Dá sa od neho naučiť uzdravovať chorých, kriesiť mŕtvych, vyháňať zlých duchov, rozmnožiť chlieb, zastaviť prírodný živel…? Lenže Ježiš predpokladal naše pochybnosti, a preto jasne stanovil, v čom sa máme od neho učiť – tichosti a pokore.
Nám sa však pri tých slovách môže v mysli vynoriť utiahnutý a zakríknutý človek, ktorý so sklopeným zrakom na všetko prikývne, nemá vlastnej vôle, nevie sám rozhodovať a dovolí, aby mu všetci „skákali po hlave“. Iste poznáte ľudí, ktorí takým správaním sú vlastne všetkým na posmech.
Uvedomujeme si, aký vzdialený je obraz Krista z evanjelií od predstavy, ktorú máme o tichom a pokornom človekovi? Práve preto, že o tichosti a pokore máme veľmi nesprávnu predstavu, pripadajú nám tieto cnosti nepríťažlivé, ba až škodlivé. Lenže Ježiš je naším vzorom a od neho sa máme tichosti a pokore učiť.
Ježiš sa tak nesprával. Celé jeho vystupovanie bolo autoritatívne. S farizejmi rozprával tvrdo a nebál sa vyčítať im ich pokrytectvo. Jeho beda znie priam hrozivo tým, ktorí pohoršujú nevinných, znesväcujú chrám a žijú svoju vieru iba navonok. Aj v najchúlostivejších otázkach rozhoduje bez váhania, nebojí sa verejne priznať sympatie k hriešnikom a zastane sa cudzoložnice. Príjme hold od ľudí pri poslednom príchode do Jeruzalema, nechá sa zradiť, ale jasne povie, kto to urobí. Nezľakne sa vojakov, neuteká a neskrýva sa. Ešte aj na vlastnom súde rozpráva o svojej moci, o nebeskom kráľovstve a na kríži daruje lotrovi spásu.
Najväčší čin pokory bolo už jeho vtelenie. Syn Boží sa stal človekom, Stvoriteľ vesmíru sa stal človekom a nie iba na krátku chvíľu. A hoci zmŕtvychvstanie bolo jeho najväčším triumfom, ponecháva si navždy a naveky ľudskú podobu. Ale aj v jeho autoritatívnom správaní sa prejavuje jeho pokora, lebo zostáva chudobným, prenasledovaným, opovrhovaným, je láskavý k hriešnikom, hoci vie, že si tým poštve proti sebe mocných. Ide mu nie o vlastné uplatnenie alebo vyzdvihovanie, ale o presadenie pravdy.
My, keď sa pozeráme na Ježiša, uvedomujeme si, že sme iba karikatúrou tichosti a pokory. Neodvážime sa nahlas nič povedať, ani keď ide o obhajobu spravodlivej veci, lebo sa bojíme posmechu a odsúdenia. Žijeme akúsi „antipokoru“, preto radšej mlčíme, neprejavíme svoj názor, len aby sme sa náhodou neblamovali alebo niekoho neurazili. Príliš nám záleží na tom, čo si o nám myslia ľudia, bojíme sa prípadného neúspechu a kritiky a viac nám záleží na názore okolia, ako na pravde. Preto je nevyhnutné mať správnu predstavu čo je tichosť a pokora, aby sa tieto cnosti opäť stali ideálom hodným nasledovania. Nie klopiť zrak, ale sa odvážne pozrieť pravde do očú, aj keď je nepríjemná. Nie mlčať, ale nehovoriť zle, nerozprávať zbytočne a nebáť sa ozvať, keď treba hájiť pravdu či zastať sa chudáka. Nebáť sa neúspechu a blamáže, ceniť si viac pravdu ako vlastnú povesť alebo verejnú mienku. Nezakladať si na vlastnej hodnosti a vznešenosti, neprikyvovať mocným, vplyvným, bohatým, ale ujať sa chudákov, opovrhovaných a slabých. Slúžiť blížnym a robiť to celkom samozrejme, bez pátosu a bez túžby po odmene. Takto má žiť pokorný človek, ktorý sa snaží napodobňovať Kristovu pokoru. Byť tichým ako Kristus znamená znášať krivdy, nespravodlivosti, osočovania, odpúšťať a modliť sa za svojich trýzniteľov a za tých, ktorí nám ubližujú. Neodplácať zlo zlom, ale dokázať ako Pán prosiť: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia…
Využime dnešnú nedeľu, aby sme si spytovali svedomie, ako sa mi darí napodobňovať Ježiša v tichosti a pokore, ako sa snažím učiť od môjho Majstra?
V poľskom katolíckom týždenníku vypísali súťaž na tému Moja budúcnosť. Prvú cenu dostala ťažko chorá žena, ktorá už 14 rokov leží na posteli. V článku medzi iným píše: Prešlo 12 rokov, kým som pochopila zmysel života a význam napodobňovania Krista v tichosti a pokore. V utrpení vidím teraz moju úlohu a cieľ. V utrpení som našla Ježišov kríž a beriem ho na seba…
Napodobniť Ježiša v tichosti a pokore nie je nemožné, lebo vzápätí povedal, že jeho jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Jeho slová nikdy nemožno považovať za dajaké reklamné prikrášľovanie. Možno sa teda spoľahnúť na jeho prisľúbenie a dať sa odvážne na náročnú, ale fascinujúcu cestu nasledovania tichého a pokorného Krista – nášho učiteľa.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín