Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

27. nedeľa „cez rok“ – rok A

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: „K môjmu synovi budú mať úctu.“ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: „To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!“ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná?‘ Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“

Mt 21, 33- 43

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

O veľkej láske sa spievajú piesne, píšu romány a skladajú básne. Preto nás ani neprekvapí, že o veľkej láske sa píše aj vo Svätom písme.
V 1. čítaní z Knihy proroka Izaiáša: Zaspievam môjmu miláčikovi pieseň svojho priateľa o jeho vinici: Vinicu mal môj miláčik na úrodnom úbočí. Ohradil ju, skaly z nej vybral, viničom ju ušľachtilým vysadil. Uprostred nej zrobil vežu a lisom ju vystrojil. Potom čakal, že urodí hrozno, ale ona iba plánky rodila… Vinicou Pána zástupov je dom Izraela, mužovia Judey jeho rozkošný sad. On čakal na právo a hľa, bezprávie, čakal na spravodlivosť a hľa, kvílenie.
V evanjeliu je tiež rozprávanie o veľkej láske, ktorá bola oklamaná. Niekedy sa toto rozprávanie nazýva: O zlých vinohradníkoch, ale to nie je presné, lebo hlavnou postavou v každom rozprávaní o láske je milovaný a milujúci.
V milujúcom poznávame nebeského Otca, ktorý nám pripravil krásnu vinicu – krásny svet, aby sme prinášali úrodu lásky a Božiu dobrotu splácali svojím dobrým životom. My nie sme do vinice Božieho kráľovstva pozvaní ako diváci do divadla, ktorí tam sedia a tlieskajú. Sme pozvaní, aby sme spoluvytvárali program, aby sme druhým dávali z toho, čo sme sami dostali.
Buďme však úprimní, že často sa nesprávame lepšie, ako prví nájomníci z podobenstva – deti Izraela. Dobro nesplácame dobrom, Božích prorokov a kňazov kameňujeme a odháňame a Božieho Syna križujeme svojou zlobou. Toľko sklamania v láske sa dočkal Milujúci! Ale on sa nedá odradiť, čo je tomto príbehu najúžasnejšie. On dôveruje človekovi, znovu a znovu posiela do vinice prorokov, znovu a znovu dáva človekovi príležitosť a ponúka mu priateľstvo.
Veľmi pekne vyzdvihuje stará ruská legenda bezhraničnú Božiu vytrvalosť v jeho snahe pomôcť človekovi. Kedysi žila veľmi zlá žena, ktorá v živote neurobila ani jeden dobrý skutok. Keď zomrela, bola vhodená do ohnivého jazera, kvôli čomu sa veľmi trápil jej anjel strážca a rozmýšľal, či predsa neurobila ani jeden dobrý skutok. Po veľmi dlhom premýšľaní prišiel na to, že jedného dňa vytrhla vo svojej záhade malú cibuľku a dala ju žobráčke, ktorá šla okolo. Hneď to hlásil večnému Sudcovi, ktorý mu poradil, aby tú malú cibuľku zobral, priblížil sa k žene, aby ju mohla dočiahnuť, a ak sa nechá vytiahnuť, dostane sa do neba. Anjel sa ihneď ponáhľal k jazeru a žene oznámil, ako rozhodol Boh. Žena sa cibuľky chytila, anjel ju ťahal a spočiatku všetko išlo veľmi hladko. Ale akonáhle to spozorovali aj iné duše, začali sa chytať ženy, lebo aj oni sa chceli dostať z ohnivého jazera. Ale žena, keďže stále bola zlá a nepoučila sa ani v pekle, ostatným nedopriala, aby sa zachránili s ňou, a tak začala okolo seba kopať, mykať sa a kričať: To je moja cibuľka, nie vaša! Cibuľka sa však pretrhla a žena spadla opäť do ohnivého jazera…
Táto legenda veľmi pekne znázorňuje dve skutočnosti:
1. Všetko, čo robíš ochotne, rád a nezištne, dokonca aj ten najmenší skutok, všetko siaha do večnosti a nezanikne. To dáva nášmu človečenstvu, správaniu a konaniu veľkosť.
2. Poukazuje na trpezlivú, veľkú a vytrvalú lásku k človekovi. V každej chvíli života, až do posledného výdychu, posiela mu Boh svoju pomoc, tú malú cibuľku, len aby sa zachránil.
A do tohto uvažovania znie svetom na Veľký piatok výčitka Ukrižovaného: Ó ľud môj, čo som ti urobil? Alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi! Boží Syn, Ježiš Kristus, bol poslušný až na smrť na kríži, aby nám pomohol, aby nás zachránil. A čo my? Túžime po záchrane? Chytáme sa aspoň tej malej cibuľky, aby sme raz mohli prísť k nemu?
Boh čaká, že dáme všetky svoje sily, srdce, myseľ rozum aj ruky na pomoc ľuďom okolo nás, na pomoc Božiemu kráľovstvu, ktoré je pre nás pripravené od stvorenia sveta.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco