Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

18. nedeľa „cez rok“ – rok C

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: „Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.“ Potom si povedal: „Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“ Ale Boh mu povedal: „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?“ Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“

Lk 12, 13- 21

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Bola to láska na prvý pohľad. Zistili, že nemôžu žiť jeden bez druhého. O krátky čas bola svadba, potom sa do ich života prihlásil syn, ale rozhodli sa, že nebudú mať viac detí, aby sa mohli materiálne zabezpečiť. Zo syna chceli mať génia, preto sa o neho všemožne starali a od kvalitnej základnej školy zháňali vzdelanie až po vysokú školu. Lenže nevychovali génia, ale chuligána a vraha. Teraz sedí vo väzení, lebo zabil starého človeka pre pár drobných, keď už nemal na drogu. Keď sa dozvedeli, čo urobil, pýtali sa: Prečo? Veď mal všetko, čo sme mu videli na očiach! Veď kvôli nemu sme si odtŕhali od úst…
Nepodobá sa tento príbeh tomu z evanjelia? Aj boháč mal všetko, na čo si len pomyslel. Tiež nevychoval zo seba poriadneho človeka, ale lakomca. Mamonu povýšil na svojho boha a jej zasvätil celý život. Ale aká je Ježišova reakcia: Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?
Ktosi by teraz mohol škodoradostne povedať: No konečne odkryl Ježiš svoju pravú tvár! Svet považuje za nič, nad všetkým hrozí zánikom a človekovi hovorí: Načo sa budeš namáhať, veď aj tak o krátky čas zomrieš. Keď uvidíš rozkvitnutú lúku, neteš sa, ale si pomysli, že bude to raz krmivo pre dobytok. Keď uvidíš krásnu tvár, nekochaj sa jej krásou, ale si predstav, aká bude v rakve. Keď uvidíš krásy sveta, neobdivuj ich, ale si spomeň, že všetko raz zanikne. Mysli iba na večnosť, iba pre ňu pracuj, ži a namáhaj sa… Lenže, ak by mal Ježiš takýto názor, iste by nebol správny. Ak by mal kresťan takýto názor, tiež by nebol správny. Všimnime si preto, aký je správny Ježišov názor.
Vo Svätom písme je 37 podobenstiev a 13 Ježiš venuje peniazom a majetku, čo sa môže zdať ako paradox, lebo je to viac ako podobenstiev o modlitbe a večnosti. Ježiš nimi hovorí, aby si človek uvedomil, že na druhý svet si nezoberie ani peniaze, ani krásu, ani moc, ani slávu, a teda všetky veci uložené na tomto konte, nechá na zemi. A naopak, chce povedať, že si berie iba vklad, ktorý má uložený na konte v Božej banke. Je to predovšetkým láska a obetavosť, ktorá koná nezištne a nečaká odmenu. Ktorý lakomec oplýva týmito vlastnosťami, keď vidí iba seba a svoje peniaze? Ježiš nás upozorňuje na hodnoty v našom živote a žiada, aby sme si vedeli vypracovať správny rebríček životných hodnôt. Dovoľuje nám vlastniť majetok, túžiť po sláve a po úspechoch, ale nám prikazuje, aby sme ich správne užívali a nedovolili, aby nám zaslepili oči pri pohľade na iných.
Starší z vás iste poznajú slávneho argentínskeho futbalistu Diega Maradonu, o ktorom nik nepochybuje, že patrí nielen medzi najslávnejších, ale aj najbohatších futbalistov sveta. Sám o sebe hovorí: Som bohatý, za čo ďakujem môjmu invalidnému priateľovi Jorgemu, ale zvlášť dobrotivému Bohu. Jorgemu preto, že keď sme doma nemali ani kúsok chleba, on mi vždy obstaral sendvič a fľašku koly, aby som nešiel na tréning hladný. Bohatstvo mi dal Boh v hojnejšej miere, ako si zaslúžim. Diego navštevuje ústavy pre invalidné, psychicky choré a odhodené deti a pomáha im. Na otázku: Prečo to robí, odpovedá: Nie som ani misionárom, ani kazateľom, ale si uvedomujem, že každý deň musím sebe aj druhým pripomínať, že keď nám Boh dáva možnosť žiť v hojnosti, sme povinní pomáhať tým, ktorí žijú v biede. Koľko detí denne hynie hladom? Peniaze sa vyhadzujú na zbrojenie, svet je plný nenávisti, zloby, rasových problémov. Byť lepším a menej sebeckým je jedným z najväčších dobrodení pre ľudstvo.
Za koho sa považujem ja? Som lakomec, držgroš, sebec…? Alebo sa považujem za štedrého darcu, ktorý sa vie podeliť aj s inými?
Zapamätajme si, že
– za peniaze si môžeme kúpiť zábavu, ale nie šťastie;
– knihy, ale nie múdrosť;
– dom, ale nie domov;
– lieky, ale nie zdravie;
– prepych, ale nie lásku;
– kríž, ale nie Spasiteľa…

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín