Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

1. pôstna nedeľa- rok C

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: "Ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom."
Ježiš mu odvetil: "Napísané je: ,Nielen z chleba žije človek. '" Potom ho diabol vyzdvihol, v ,jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: "Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja."
Ježiš mu povedal: "Je napísané: ,Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. '"
Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: "Ak si Boží syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ,Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,' a ,vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.'"
Ježiš mu odvetil: "Je povedané: ,Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!'"
Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

Lk 4, 1- 13

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Bratia a sestry! Pred niekoľkými týždňami sme oslávili Vianoce a ani sme sa nenazdali a už je tu pôst. Mnohí si teraz vzdychnú: bŕŕ! pôst. Zasa nejesť, nepiť, nefajčiť, zasa nepozerať televíziu! Zasa ísť na spoveď a na prijímanie… Mnohí ľudia nemajú radi pôst. A ja, ja ho mám rád? Ja chápem jeho význam?
Zamyslime sa teraz nad tým, ako chápal pôst Ježiš. Na začiatku svojho účinkovania sa potreboval sústrediť na to, čo bude robiť, potreboval sa na to pripraviť. Preto ide na púšť, aby tu v tichu a samote, aby tu v modlitbe a pôste načerpal sily tak potrebné pre jeho kazateľskú činnosť.
Ako sme v Evanjeliu počuli, vyslabnutého Ježiša pokúšal diabol, trúfol si naň. Najskôr útočil na jeho hlad a vyslabnutosť. Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. Potom útočí na jeho kariéru, na jeho túžbu po moci. Ak si Syn Boží, hoď sa dolu! Lebo je napísané: Anjelom svojim prikázal o tebe a budú ťa držať na rukách, aby si si neuderil nohu o kameň. Napokon útočí na jeho pýchu: Toto všetko ti dám, ak padneš na zem a budeš sa mi klaňať. Keď si diabol trúfal na Ježiša - tým skôr si trúfne na nás. Na túto skutočnosť nás chce upozorniť dnešné Evanjelium. Vystríha nás pred diablom, ktorý je mimoriadne zákerný nepriateľ. Ako naň reagujeme my?
Diabla sme si zosmiešnili - je to Krampus v bábkovom divadle, Čertík- -Bertík alebo nešikovný Luciferko, deti sa na ňom bavia vo Večerníčkoch. Z diabla sme si urobili blázna či hlupáka, s ktorého nemá nik strach a všetkým je na smiech. Pritom diabol tu funguje tak, ako za čias Ježiša. Prvý jeho taktický ťah je, že upriamuje človeka len na hmotné potreby a chce, aby všetky sily vynaložil na ich dosiahnutie. Boha na to nepotrebuje, Bohu nemusí venovať pozornosť. Môže niekto z nás povedať, že toto pokušenie dnes neexistuje? Doznajme si, ako často dolieha aj na nás. Ak si nenájdem na Boha, čas ani na modlitbu a Božie slovo, ak nie je u mňa na prvom mieste - to diablovi stačí, položil ma na lopatky a naša likvidácia je len otázkou času.
Druhý taktický manéver diabla zneje: Toto všetko ti dám, ak sa mi budeš klaňať. Tu diabol zobúdza naše ambície, naše túžby po kariére, po moci, po sláve. Dnes znejú takto: vysoká škola, akademické hodnosti, vedúce miesta, politická, športová alebo umelecká sláva… a tu predsa Boh nemá miesta. Vzťah takého človeka k Bohu je ako vzťah syna-pána, ktorý sa hanbí za svojho jednoduchého otca.
Koľko ľudí sa hanbí za Boha, koľko ľudí sa hanbí k nemu priznať a vyznať ho? Len si spomeňme na blízku minulosť. Koľkí zapredali Boha, koľkí ho zradili, len aby im neprekážal v ceste za úspechom a kariérou? Necítim sa v tom aj ja vinný? Nestratil som aj ja kvôli práci a kariére svoje svedomie a vzťah s Bohom?
Pri treťom manévri diabol mení taktiku. Hovorí: Veríš v Boha a nechceš sa ho vzdať? Tak dokáž, že naozaj veríš, spoľahni sa na neho a urob toto - veď on ti pomôže. Tomuto pokušeniu podľahneme vtedy, keď sa spoliehame na Božiu pomoc, ale sa nechceme dozvedieť či Boh s tým súhlasí alebo nie. Chceme si z Boha urobiť sluhu. Pochopiteľne, že potom sa v takejto dôvere sklameme a zanevrieme na Boha, lebo nám nepomohol, keď sme to potrebovali.
Zaraďme do tohto pokušenia aj spokojný život v ťažkom hriechu na základe presvedčenia, že Boh je dobrý, že nám odpustí - na penzii, pred smrťou - nepošle nás všetkých do pekla. Áno, Boh je skutočne milostivý, on skutočne odpustí, ale my musíme robiť pokánie.
Bratia a sestry, akí bývame, akí sme? Nechceme si urobiť z Boha doslova sluhu? Nežijem aj ja v ťažkom hriechu a nečakám na starobu, kedy sa mienim zmieriť s Bohom?
Dnes sme spoznávali diabla, ktorý vôbec nie je hlúpy ani smiešny, a ktorý nám vie veľmi rafinovane ublížiť. Kto z nás nepocítil na vlastnej koži niektorú z diablových taktík, kto z nás mu ešte nenaletel?
Stará mama kúpila malým vnukom k Vianociam Bibliu. Dlho prehovárala syna, aby im ju dal pod stromček až napokon súhlasil. Deti sa doslova vrhli na darčeky a mali z nich pri rozbaľovaní veľkú radosť. Napokon našli aj Bibliu, ktorá bola pod stromčekom doslova schovaná. Päťročný chlapček ju rozbalil a spolu so štvorročnou sestrou ju prezerali a zrazu sa začali veľmi smiať. Potom sa zadívali na matku a povedali: Mami, ty si nás klamala, že Ježiško neexistuje, ale pozri, on nám tu nechal knihu o sebe! Chlapček utekal k oknu, otvoril ho a kričal: Ježiško, ďakujem ti, že si nám priniesol knihu o sebe a na matku kričal: Ty klamárka! Teraz deti nezaspia, pokiaľ im otec neprečíta príbeh z Biblie a ak nemôže otec - musí matka. Matka, ktorá tvrdila, že Boha niet… diabolsky nepríjemná situácia.
Bratia a sestry, bojujme proti zlu, bojujme proti diablovi, bojujme všetkými prostriedkami, najmä modlitbou a prosbou o Božiu pomoc. Aj cez nastávajúci týždeň bojujme proti zlu a hriechu! Nech je náš boj úspešný.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín