Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

12. nedeľu v období „cez rok“ – rok C

    Keď raz Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.

Lk 9, 18- 24

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Nemecký básnik Rilke sa v jednej zo svojich básní pýta: Kto je ten Ježiš Kristus, že sa do všetkého mieša a neustále vyžaduje hrať v našom živote najdôležitejšiu rolu? Možno sme si niekedy aj my položili podobnú otázku: Kto je Kristus? a v dnešnom evanjeliu vidíme, že aj on sám sa pýta apoštolov na názor ľudí, a aj ich názor na neho: Za koho ma pokladajú zástupy? A vy ma za koho pokladáte?
Ježiš položil apoštolom túto otázku pred koncom svojho verejného účinkovania. Položil im ju priamo na telo, aby zistil, čo ich dokázal naučiť vo svojej škole za tri roky. Peter nesklamal, hoci bolo veľa názorov. Jedni ho považovali za proroka, iní za zmŕtvychvstalého Jána Krstiteľa, ďalší za divotvorcu, za zázračného lekára… Peter však vystúpil rozhodne, jednoznačne a s istotou vyznal: Ty si Boží Mesiáš!
Aj nás zaplavuje vlna názorov na Krista a vidíme, že aj dnes rozdeľuje ľudí, tak ako tomu bolo aj za jeho pozemského života. Jedni v neho veria, bijú sa za neho, trpia pre neho, a aj pre neho zomierajú. Ďalší ho však odmietajú, neveria v neho, považujú ho za nepriateľa, ba dokonca využívajú každú možnosť, aby v masmédiách alebo v rozhovoroch prezentovali svoj názor, že on ani nikdy neexistoval a je iba výmyslom akýchsi náboženských fanatikov. Potvrdzujú to aj mnohé knihy a články, ktoré v minulosti, ale aj dnes, tieto názory prezentujú.
Ateistický slovník, ktorý vyšiel v roku 1969 v Moskve píše: Ježiš Kristus je mýtický zakladateľ kresťanstva. Práce Tübingenskej a Mytologickej protestantskej školy znamenali prudký úder cirkevným dogmám. Predstavitelia Tübingenskej školy, aj keď uznávali historickú autenticitu Krista, nevideli v ňom boha, ale človeka a poukazovali na neopodstatnenosť biblických legiend o jeho zázrakoch. Stúpenci Mytologickej školy už dokázali, že Ježiš Kristus je mýtická postava a jeho život je vymyslený.
V roku 1960 vyšla kniha od sovietskeho spisovateľa Voropajeva s názvom: Žil Kristus? Autor v nej píše: Veda dokázala, že Ježiš Kristus, ktorý vraj založil kresťanstvo, nikdy nejestvoval. Ježiš Kristus je vymyslená osoba. V roku 2014 vyšiel v internetových novinách článok, v ktorom americký historik Michael Paulkovich tvrdí a konštatuje, že Kristus neexistoval. Tvrdí, že preskúmal viac ako sto textov z prvého až tretieho storočia, no Ježiš podľa neho ani v jednom zo 126 preskúmaných textov nefiguruje. Dokonca tvrdí, že je len mytologická postava a nikdy nechodil po tejto Zemi. Spasiteľa mala vytvoriť skupina prvých kresťanov, ktorí túžili po božskej postave. Nemali koho uctievať, preto vraj vymysleli Krista. Pripisovali mu nadprirodzené schopnosti a robili zápisky o zázrakoch, ktoré vykonával. Slová Paulkovicha opísal britský denník Daily Mail. Kristus je výmysel, akási legenda, ktorá kolovala v tých časoch po Svätej zemi. Vymysleli ju miestni rabíni, hovorí Američan. Zároveň priznáva, že v jednom z historických textov zmienku o Ježišovi našiel. Vo vojnovom diele ho spomenul istý Josephus Flavius, ako sa však dozvedel neskôr, informácie o Kristovi do textu pridali iní autori. Z toho vyplýva, že text prešiel úpravou.
Čo na toto všetko povedať? Z týchto slov srší trúfalosť, možno falošná vedeckosť aj urážka veriacich ľudí a ich cítenia. Každý z nás predsa rozmýšľa a nedá sa hocikým a hocičím presvedčiť. Dnešní ľudia si hocičo nedajú natlačiť do hlavy, a aj kresťania vedia byť kritickí, a preto veria, lebo majú svoju vieru solídne rozumovo a vedecky podloženú.
A tak stále sa opakujú Ježišove časy: Jeden dav volá: Hosana! a druhý Ukrižuj ho! Žijeme vo svete mnohých postojov k Ježišovi, kvôli čomu človek musí už od malička zápasiť o svoju vieru. Rodičia učia deti doma o Bohu, spolužiaci pod vplyvom rodinnej výchovy im tvrdia, že neexistuje. Kňaz učí veriacich dodržiavať Desatoro a žiť podľa neho, kolegovia v práci či spolužiaci v škole, svojím životom potvrdzujú, že to nie je potrebné. Prečo nekradnúť, keď to robia všetci a majú sa dobre? Prečo občas manželke/manželovi „nezahnúť“, veď to môže len utužiť manželstvo? Prečo sa prežehnať pred kostolom, aby sa mi druhí smiali? Stačí, že mám Pána Ježiša hlboko v srdci…
V Taliansku vyšla kniha: Hypotéza o Ježišovi, ktorá sa stala doslova hitom. Jej autor Vittorio Messori skúmal osobnosť Ježiša Krista, jeho učenie, skutky, smrť i zmŕtvychvstanie takým spôsobom, ako sa študujú veľké dejinné osobnosti. Po rokoch štúdia, dospel k tomuto záveru: Ježiš z Nazareta je skutočne tým, za koho sa vydával a za koho ho pokladali aj prví kresťania, teda Božím poslom ľudstvu, ba viac, Božím Synom.
Na ktorú stranu sa postavíme my/ja? Čo poviem o Ježišovi? Čím a kým je pre mňa?
Nepočúvajme hlas sveta, ktorý Krista neguje, lebo mu siaha do svedomia a robí mu výčitky za život, ktorý žije, ale počúvajme hlas srdca. Dal by Pán, aby sme všetci s čistým srdcom dali Ježišovi Petrovu odpoveď: Ty si Boží Mesiáš! Ty si môj Pán a Boh!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco