Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

24. nedeľa v období „cez rok“ – rok A

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: „Pozhovej mi a všetko ti vrátim.“ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: „Vráť, čo mi dlhuješ!“ Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: „Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.“ On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: „Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?“ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“

Mt 18, 15- 20

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Keby sme sa mohli dostať na tlačovú konferenciu s Ježišom, iste by sme mu vedeli položiť množstvo otázok, no pri niektorých by sme možno trocha zneisteli, čo si o nás pomyslí. Peter rieši problém, ktorý iste trápi nás všetkých: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?
Kto z nás by nechcel Ježišovi položiť práve túto otázku? Ale kto by si to trúfol na plné ústa, ako Peter? Myslel to však nanajvýš úprimne, lebo u Židov bolo všetko pomerané, odvážené, vypočítané… Vedeli, že Boh žiada odpustenie. Hádali sa však, či stačí štyri razy odpustiť, čo sa však niektorým nepáčilo. Peter je neistý, preto kladie latku vyššie a pýta sa až na sedem ráz. Ježiš mu to však nevyčíta, ale využije príležitosť, aby poukázal na nový rozmer odpustenia. Hovorí, že Boh je vo svojej láske a milosrdenstve nekonečný, a keď je tak veľkorysý, aj my musíme byť veľkodušní voči blížnym. Musíme odpustiť sedemdesiatsedemkrát, teda vždy…
Aby to Peter aj poslucháči ľahšie pochopili, Ježiš vyrozprával zaujímavé podobenstvo. Kráľ odpustil sluhovi desaťtisíc talentov. Na naše peniaze sa táto suma nedá presne vypočítať. Ak boli talenty strieborné, bolo to na koruny vyše miliardy. Ak však boli zlaté, boli to aj štyri miliardy. Jedným slovom, tu ide o úžasne vysokú sumu peňazí. Tento sluha však nechcel spolusluhovi odpustiť sto denárov – to je okolo štyritisíc korún. Zdrapil ho, škrtil a dal zavrieť do žalára. Keď sa o tom dozvedel kráľ, nahneval sa na ničomného a nevďačného sluhu a vhodil do žalára, kde ho dal mučiť.
Týmto podobenstvom chcel Ježiš povedať, že veľkorysým kráľom je Boh a sluhami, často ničomnými, sme my. Pýtame sa prečo? Veď si len doznajme, koľko vín nám Boh odpúšťa, koľko zla nám zabúda, koľko urážok nám prepáči? Nie sme potom ničomní sluhovia, keď nedokážeme odpustiť blížnym doslova malichernosti a vedieme s nimi žabomyšie vojny? Áno, máme odpustiť, lebo aj nám odpúšťa Boh!
Čo však znamená odpustiť? Neodplácať zlo zlým, prekonať nenávisť, zabudnúť na zlo, nepomstiť sa. Niekto teraz môže namietať: Dobre, ale predsa nemôžem odpúšťať donekonečna. Veď už toľkokrát som odpustil a dotyčný to iba zneužíva. Raz predsa musí byť koniec! Viete, ako by reagoval Ježiš? Áno, raz musí byť koniec, no nie odpúšťaniu, ale urážaniu! Všetci máme právo na dobré meno, na majetok, na pokoj, na svoj životný štýl. Ak si toto právo budeme vzájomne rešpektovať, nebude treba odpúšťať, lebo nebude ani urážok. A ak nás predsa ktosi urazí, treba odpustiť, lebo Boh nám odpustil miliardový dlh. Aby sme na to nikdy nezabudli, vložil do modlitby Pána aj prosbu: Otče, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
Uvedomujem si, že Boh mi iba vtedy odpustí, ak to ja dokážem? Dokážem to však? Nehnevám sa na niekoho? Nevyvolávam hnevy a roztržky okolo seba? Neupieram právo blížnemu na jeho dobré meno?
Reportér rakúskej televízie mal rozhovor s rehoľnou sestrou, ktorej zabili otca a brata. Pýtal sa jej, či pociťuje nenávisť voči vrahom. Odpovedala: Nemám v srdci nenávisť. Nemôžem preto ani nenávidieť tých, ktorí zavraždili otca a brata. Niekde predsa nenávisť musí končiť. Inak nikdy na svete nebude mier.
Tak hovorí osoba, ktorá porozumela Kristovej láske a žije ju do dôsledkov. Aj my by sme mali tak hovoriť, veď urážky od našich blížnych, iste tak hlboko nerania, ako zavraždenie najbližšieho človeka. Naučme sa odpúšťať, aby slová, ktoré niekoľkokrát za deň opakujeme v modlitbe Pána, nezneli falošne. Zopakujme si ich a snažme sa nastávajúci týždeň podľa nich žiť: Otče, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi