Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

3. pôstna nedeľa – rok C

    Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osem¬násti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“ A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie; ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘ On mu odvetil: ,Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘“

Lk 13, 1- 9

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Dnešný človek pri rozvinutej vede a technike môže mať pocit, že všetko je možné a ľahko dosiahnuteľné. Dopravnými prostriedkami „skracuje“ vzdialenosti, je dokonale informovaný o všetkom, čo sa vo svete deje, má možnosť okamžitej komunikácie s ľuďmi z celého sveta a dennodenne sa presviedča, ako tieto výdobytky napre¬dujú míľovými krokmi. Ale aj napriek týmto úspechom sa stretávame s nehodami, úrazmi, chorobami, napätím medzi etnickými skupinami, národmi a štátmi. A keď sa zamyslíme nad medziľudskými vzťahmi tiež musíme konštatovať, že nie sú dobré a k ich vyhroteniu sa často pričiňujeme aj my.
Policajti sledovali kamerou jednu rušnú križovatku a tá počas jednej hodiny zaznamenala 17 vstupov áut na červenú. Potom ku križovatke zaparkovali policajné auto, v ktorom sedel policajt. Už iste tušíte, ako to dopadlo. Počas hodiny ani jedno auto nevošlo do križovatky na červenú. Na základe tohto pokusu môžeme zovšeobecniť, že tu sa nejedná iba o vzťah k predpisom, ale aj o vzťah k ľuďom, hodnotám, životu… Keď si človek uvedomí, že je kontrolovaný, správa sa inak, ako keď si kontrolu neuvedomuje. Prečo sa nás tak málo dotýkajú vzťahy medzi ľuďmi, nešťastia okolo nás, pády, previnenia…? Zvykli sme si na ne? Vysvetlenie nie je vôbec jednoduché a vyžaduje si pohľad z viacerých aspektov. Odpoveď, aspoň sčasti, nachádzame v dnešnom evanjeliu.
Pilátov zásah proti Galilejčanom vyvolal už vtedy mnohé otázky a dohady. Obyvatelia Galileje boli horkokrvní a ľahko vznetliví ľudia. Dosvedčuje to aj nejeden rys Petrovho temperamentu. Galilejčania sa vášnivo politicky angažovali a využívali hocijakú príležitosť k výtržnostiam proti rímskym okupantom. Pilát sa rozhodol, že zlepší v Jeruzaleme zásobovanie vodou, preto dal vybudovať nový vodovod a navrhol, aby celý projekt bol financovaný z chrámových peňazí. Už iba myšlienka, že chrámové peniaze by mali byť použité na profánne účely, privádzala Židov do zúrivosti. Pilát dal príkaz vojakom, aby sa nenápadne zamiešali do protestujúceho davu, až sa s obetnými zvieratami bude pohybovať k chrámovému priestoru. Cez uniformu si mali navliecť dlhý civilný plášť a namiesto meča sa ozbrojiť obuškami. Výsledkom masakru bolo nielen rozohnanie protestujúcich, ale aj množstvo mŕtvych, hlavne Galilejčanov, ktorých krv bola zmiešaná s krvou obetných zvierat. Ľudia mali o čom rozprávať a najčastejšie sa im vynárali témy viny a trestu. O masakre povedali aj Ježišovi a čakali, že ho jednoznačne odsúdi. On však využil prípad, aby opäť zdôraznil svoju prvú a vrcholne naliehavú výzvu za zmenu života: Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Týmito slovami Ježiš jasne poprel bezprostrednú závislosť viny a trestu a vyzval ľudí k obráteniu a zmene života.
Ježiš ľudí varoval a varuje aj nás. Ale účinkuje to na nás? Koľkí pri poznaní nesprávnych vzťahov a pri ničení hodnôt reagujú úplne opačne, ako by sa očakávalo? Pýtajú sa vždy na vinu toho druhého, a nie svoju. Nedajú sa poučiť, nechápu nešťastie okolo seba ako varovanie pre seba, ako výzvu na zmenu života.
Sledovali sme jeden aspekt odpovede na otázku, prečo sa nás tak málo dotýkajú vzťahy medzi ľuďmi. Ak máme aspoň trochu prispieť k ich vylepšeniu, musíme do nášho života prijať podstatný rys – rozhodnutie pre Ježiša. Jeho názor na život, zachytený v dnešnom evanjeliu, nás nemá nikdy nechať ľahostajnými voči udalostiam okolo nás. Jeho názor na obrátenie marí v nás predstavu, že zlo stačí oľutovať, poprípade pocítiť nepríjemné zimomriavky nad tým, čo sme vykonali. Ježiš chce, aby sme cúvli od zla a odvrátili sa od neho.
Karl Rahner hovorieval, že aspoň päťdesiat rokov by sme nemali radšej vysloviť slovo ľútosť, ale by sme sa mali pozerať, čo sa v našom živote skutočne zmenilo, čo už robíme skutočne lepšie.
Nechajme na záver zaznieť Ježišov výrok aj v kladnom slova zmysle: Ak budete robiť pokánie, budete sa stávať osobitne napojení na Vykupiteľa sveta a zachránite sa. Vytvoríte predpoklady zmeny vášho zmýšľania, nadobudnete duchovnú a psychickú rovnováhu, ktorú narušuje hriech a konečne pomôžete k záchrane sveta, ktorý pri všetkej rozvinutej technike priam volá po lepších vzťahoch medzi ľuďmi.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín