Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

19. nedeľa „cez rok“ – rok C

Ježiš povedal svojim učeníkom: Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?“ Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal: „Môj pán voľajako nejde,“ a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.

Lk 12, 32- 48

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Ako dobre nám padne, keď potrebujeme od niekoho pomoc a on nám povie, že je pripravený nám pomôcť a skutočne sa pomoci od neho aj dočkáme. Takýto človek evidentne nepatrí medzi ľudí, ktorí nasľubujú hory-doly, ale zostanú iba pri sľuboch.
Dnešné evanjelium tiež rozoberá tému: Byť pripravený k Božej službe. Ježiš povedal: Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope.
Ľudia majú rozličné očakávania. A hoci sú prázdniny, vráťme sa ku škole a pýtajme sa, koľkí žiaci a študenti prišli na vyučovanie nepripravení a netrpezlivo čakali na prestávku, pričom celý čas tŕpli, že budú vyvolaní a dostanú zlú známku. Alebo si spomeňte, keď sa blížilo vaše prvé rande, ako netrpezlivo ste čakali, či vaša láska príde? Matka a otec netrpezlivo čakajú dieťa, keď prvýkrát odišlo bez nich na prázdniny. Starí a chorí ľudia často netrpezlivo čakajú na smrť a modlia sa, aby si ich Pán Boh už čo najskôr povolal k sebe.
Pekné príklady na pripravenosť konať Božiu vôľu nachádzame aj vo Svätom písme. O pripravenosti Izraelitov pri odchode z Egypta hovorí aj dnešné prvé čítanie. Ľud sa zachránil prechodom cez Červené more. Abrahám a Sára boli pripravení prijať Boží prísľub a plán, ktorý mal s nimi, ako sme o tom čítali v druhom čítaní. A Ježiš nás svojimi slovami, ale aj osobným príkladom vyzýva, aby sme tiež boli pripravení do jeho služby, a tak plnili jeho vôľu. Obracia sa na jednotlivé skupiny veriacich a doslova im chce povedať:
Deti, buďte pripravené slúžiť Bohu. Najlepšou prípravou je pravidelná modlitba, stretnutie sa s Ježišom pri oltári a záujem poznávať ho čítaním Svätého písma. Potom dokážete aj v škole alebo na ulici pre neho niečo vytrpieť, a tak vydávať o ňom svedectvo. Spomeňte si na to, ako apoštolov raz kvôli Ježišovi zbičovali a oni neboli z toho smutní, ale naopak, tešili sa, že mohli niečo vytrpieť pre Ježišovo meno.
Mladí ľudia, buďte pripravení nielen na svetský život v práci, ale aj na kresťanský. Zachovávajte Desatoro, pristupujte k sviatostiam, hľadajte si zodpovedne životného partnera a modlite sa zaňho. Buďte pripravení uzatvoriť manželstvo pred Bohom, vytvoriť si kresťanskú rodinu a prekonávať rozličné prekážky. Pamätajte na Pánove slová: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Buďte pripravení vydávať svetu svedectvo o Kristovi. Svet na to čaká!
Manželia a rodičia, vy zasa buďte pripravení žiť svoj manželský sľub lásky, úcty a vernosti. Všetko dobré aj zlé znášajte spolu až do smrti. Buďte pripravení prijať deti a vychovať z nich dobrých ľudí a horlivých kresťanov. Pamätajte na odmenu, ktorú vám za to prisľúbil Stvoriteľ.
Starí a chorí ľudia, aj pre vás platia Ježišove slová o pripravenosti predstúpiť pred jeho tvár. Váš život poznačili roky, ubudlo síl, pribudlo chorôb a ťažkostí… V niektorých našich kostoloch sa spieva pieseň: Dielo dňa už dokonáva, slnko stráca svoju moc… Buďte pripravení predstúpiť pred Pána a pripraviť sa na tento okamih dobrou svätou spoveďou, pravidelným prijímaním sviatosti pomazania chorých, Eucharistiou.
Využime dnešnú nedeľu, aby sa každý podľa svojho stavu zamyslel nad tým, ako sa pripravuje plniť poslanie, ktoré mu Boh zveril. Ako žijem toto poslanie? Som zodpovedný a uvedomujem si, že všetko, čo konám, konám pred Božou tvárou a raz sa za svoje konanie budem zodpovedať?
John bol mladý muž, ktorý nerozvážne podľahol drogám. Niekoľkokrát takmer zomrel. Stala sa z neho ľudská troska a už len málokto mu dával nejakú nádej. John však v jednej z mála „triezvych chvíľ“ urobil dôležité rozhodnutie. Vstúpil do kresťanského centra, ktoré sa zameriavalo na pomoc drogovo závislým a požiadal o pomoc. Podstúpil liečbu a nielenže vyhral boj so svojou závislosťou, ale nakoniec uveril v Ježiša Krista a stal sa kresťanom. Jedného dňa išiel po ulici s priateľmi z centra a zbadal pár mladých ľudí, ktorí boli v rovnakom stave ako on pred mnohými mesiacmi. Videl ich tak, ako ich vidí Boh – ako umierajúcich ľudí. Mysľou mu prebehlo to, čo sa naučil z Božieho slova a to, že ak niekto zomrie bez Krista, strávi večnosť oddelený od neho. To ním veľmi pohlo. S hlbokým pohnutím si povedal: Títo ľudia nesmú zomrieť! Od tej chvíle vedel, čo je zmyslom jeho života. Hľadať ľudí, ktorí sú na tom tak, ako predtým on a ponúknuť im pomoc nielen k záchrane pozemského života, ale predovšetkým toho večného. John bol pripravený pomáhať iným, lebo aj on prijal pomoc od iných.
Uvedomme si aj my, že Boh je neustále pri nás a ponúka nám svoju pomoc. Z vďačnosti za tento dar buďme pripravení vždy s ním spolupracovať. Z vďaky za všetko, čo nám dáva, snažiť sa pomáhať iným, aby bol náš svet krajší a lepší.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín