Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – rok B

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

Lk 2, 16- 21

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Keď stratíme matku, často sa prichytíme pri tom, ako si často len tak pre seba povieme: Moja mamička to robila tak … Moja mamička mi vravela toto … Moja mamička by sa zachovala takto … Je to vari čudné, že takto konáme? Vôbec nie! Práve naopak! Je to prirodzené a správne, lebo matka pre nás znamená dobrý začiatok.
To isté robíme aj dnes, v prvý deň Nového roka, keď ho začíname s Bohorodičkou. Cirkev je presvedčená, že Mária – Matka, znamená dobrý začiatok. Veď to potvrdzuje ona sama, keď Boh nám cez ňu dáva svojho Syna a ona pri tomto dejinnom okamihu stojí ako Matka a ponúka ľudstvu k dobrému začiatku Ježiša.
Z toho dôvodu, ako hovorí Dogmatická konštitúcia Lumen gentium, sa Panna Mária uctieva v Cirkvi ako Orodovnica, Ochrankyňa, Pomocnica a Prostrednica. To sa však chápe takým spôsobom, že nič sa neuberá, ani nepridáva hodnosti a účinnosti Krista, jediného Sprostredkovateľa. Týmito slovami je vyjadrená významná sprostredkujúca úloha Panny Márie. A pokračuje: Preto sa aj uctieva ako najvynikajúcejší, celkom jedinečný úd Cirkvi, ako jej predobraz a najosvedčenejší vzor vo viere a láske a katolícka cirkev, poučená Svätým Duchom, jej preukazuje detinskú oddanosť a lásku ako milovanej matke.
Keď nás Cirkev učí, že oddanosť Panne Márii je znakom a zárukou spásy, nehovorí to iba ako podnet na zbožnú meditáciu, lebo čím viac sa zamýšľame nad učením o prostredníctve Panny Márie, tým viac preciťujeme pevný základ oddanosti k nej. Svätý Bernard povedal, že Boh chcel, aby sme nemali nič, čo by už predtým neprešlo Máriinými rukami. Lev XIII., ktorý prevzal učenie svätého Bernarda, poukazuje vo svojej encyklike Iucunda semper z 8. septembra 1894 na to, že každá milosť, ktorú tento svet dostáva, sa zvyčajne udeľuje v troch krokoch: od Boha ku Kristovi, od Krista k Panne Márii a od Panny Márie k nám.
Po nanebovstúpení svojho Syna Mária pomáhala svojimi modlitbami pri počiatkoch Cirkvi, spolu s apoštolmi a niekoľkými ženami vidíme ju vyprosovať svojimi modlitbami dar Ducha, ktorý ju zatienil už pri zvestovaní. Jej úlohou je aj teraz vykonávať tú istú službu voči každému z nás, starať sa o nás a bedliť nad nami. Dáva nám zrod v Kristovi, získava nám milosti, o ktorých sme ani netušili, že existujú a pomáha nám vstať, keď sme padli. Ježiš je cesta k Otcovi, Panna Mária je najpriamejšia, najkratšia, najistejšia a najľahšia cesta k Pánovi.
Kardinál Jaime Sin, arcibiskup z Manily na Filipínach spomína, že pochádza zo 16 detí. On bol 14. Jeho mama každý večer prichádzala k jeho postieľke, pobozkala ho a povedala: Teba mám najradšej zo všetkých. On si začal namýšľať, že je v tom akási diskriminácia voči ostatným, preto sa spýtal pestúnky, prečo mama má radšej jeho ako ostatných. Ona odpovedala: Pretože si zo všetkých najškaredší.
Takmer neuveriteľne znie scéna, ktorú priniesol pred časom jeden slovenský denník: Matka sedela pri nemocničnej posteli svojho 21-ročného syna, ktorého lekári vyhlásili za beznádejný prípad. Mladý muž upadol po dopravnej nehode do kómy. Ani po dvoch operáciách mozgu nebola nádej na zlepšenie, a preto boli odpojené všetky prístroje na udržiavanie životne nevyhnutných funkcií. Pri umierajúcom synovi sedela už iba jeho matka. Po niekoľkých hodinách chlapec zrazu otvoril oči, chytil maminu ruku a povedal: Ľúbim ťa. Pre lekárov bol šťastný záver prípadu nevysvetliteľný.
Vidíme, čo dokáže láska matky k dieťaťu?! A čo potom láska Božej Matky k nám?! V Knihe Prísloví čítame: Kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána. Tieto slová vzťahuje Cirkev aj na Pannu Máriu. Nie sú však prehnané, pretože ako hovorí Hugo zo Saint Victora: Čokoľvek je pochvalné alebo pôvabné vo Svätom písme alebo v stvoreniach, dá sa použiť na chválu Panny Márie. Nájsť Máriu znamená nájsť život, život milosti, Život, ktorý nosila vo svojom lone.
Poznanie, že sme deťmi takejto Matky, malo by byť pre nás stálym zdrojom radosti a túžba začať s ňou tento rok je tým najlepším začiatkom. Prosme ju: Mária, s tebou chcem začať tento nový rok, lebo ty mi ho pomôžeš celý dobre prežiť. Verím, že budeš pri mne v každej chvíli, v každej ťažkosti a v každom probléme.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký