Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

12. nedeľa v období "cez rok"- rok C

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou.
Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním.
Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.

Lk 1, 57- 66. 80

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Iste v každej rodine oslavujete narodeniny. Starší sa vtedy tešia, že prídu deti i vnúčatá, mladší zasa na stretnutie s priateľmi a deti očakávajú veľkú tortu a veľa kamarátov na spoločné hry. Oslava narodením je v každej rodine veľkým dňom.
Aj Cirkev počas roka slávi troje narodeniny. Sú to narodeniny osôb, ktoré zohrali dôležitú úlohu v dejinách spásy. Iste už viete, bratia a sestry, o koho ide, o narodenie Ježiša Krista, Panny Márie a Jána Krstiteľa. Narodenie Jána Krstiteľa slávime práve v dnešný deň.
Pýtate sa prečo? Je na to viacero dôvodov.
Ježiš o ňom povedal, že nik väčší sa nenarodil zo ženy, ako Ján Krstiteľ.
Jeho veľkosť sa dá vyjadriť jediným slovom: svedectvo. Svedectvo životom, účinkovaním i smrťou.
Svedectvo životom nám potvrdzuje svojou existenciou. Veď proroctvá Starého zákona hovorili o ňom, že už jeho život bol znamením pre príchod Vykupiteľa.
Svedectvo účinkovaním potvrdzuje, ako o Ježišovi kázal, učil o ňom a ho i pokrstil a bol to Ján, ktorý Ježiša verejne predstavil svetu.
Svedectvo smrťou potvrdil tým, že dokonale splnil svoje poslanie a dokázal ho obetou najvzácnejšou – svojou smrťou.
Už teda chápeme, prečo slávime narodeniny tohto svätca? Je to mimoriadna osobnosť hodna veľkej úcty.
Iste mi dáte za pravdu, že keď slávime narodeniny niekoho významného, máme si z neho brať vzor a napodobňovať jeho život. V čom sa dá napodobniť život Jána Krstiteľa? Vo vydávaní svedectva o Kristovi. To je potrebné v každom čase, teda aj dnes, keď svet je poznačený nezáujmom o Boha, náboženstvom polovičatým a vypočítavým. Pýtate sa, ako to dokázať? Presne tak, ako Ján. Životom, účinkovaním i smrťou.
Životom tak, že náš život sa bude odlišovať od života iných ľudí, že bude plnší, zodpovednejší a tým jasne ukážeme prostrediu v ktorom žijeme, akého sme zmýšľania.
Účinkovaním tak, že budeme vhodne vyznávať svoju vieru. V mnohých ľuďoch je totiž veľa nezodpovedaných otázok o ich živote a jeho zmysle, o bolesti, utrpení, smrti a samozrejme o Bohu. Povedzte sami, kto im má dať odpoveď, ak nie my? Ale nedá sa to len cez slová, hoci aj tie sú potrebné. Nutnejší je ukáznený osobný život, usporiadaná rodina, zodpovedná práca, nezištnosť pri pomoci iným.
Teraz sa v duchu opýtate: „Ale ako vydám svedectvo smrťou? Veď dnes už nie je potrebné položiť život za vieru?“ Isteže to nie je potrebné, ale sú aj iné možnosti. Napríklad tým, že sa pre večnosť čohosi zrieknem, prežijem dajakú ujmu, pretrpím bolesť, ponižovanie, či nenávisť zo strany iných. Dám najavo, že smrť nie je pre mňa zúfalstvom a beznádejou, ale radostným stretnutím sa s Otcom a že sa na ňu pripravujem.
Vidíte, bratia a sestry, ako krásne sa dá napodobniť život Jána Krstiteľa? Keď sa tak pozerám cez sklo jeho osobnosti na seba – podobám sa mu? Čo mi hovorí svedomie?
Pred časom vysielali v televízii obnovenú premiéru seriálu F. L. Věk. Diváci si mohli všimnúť zbožného otca – obchodníka, jeho zbožný život, túžbu zomrieť zmierený s Bohom i zbožnú smrť. Pred smrťou si zavolá syna a dá mu naučenie: „Keď budeš vážiť klince, pridaj vždy ešte jeden. Buď ku každému dobrý, spravodlivý a čestný.“ A syn František odpovedá: „Áno, otče!“ Zaujímavý je aj vzťah syna k matke. Keď ho uvidí, že po čase prichádza domov, hneď sa jej zlepší zdravotný stav a jej život dostáva nový zmysel.
Cítite, bratia a sestry, že život tejto rodiny sa dá nazvať svedectvom o Kristovi? Vidíte, že život Jána Krstiteľa sa dá praktizovať aj v dnešnom svete? Dokážme to aj my a svojím životom, účinkovaním, ale i smrťou vydávajme o Kristovi svedectvo. Prosme dnes svätého Jána Krstiteľa, aby sme to dokázali na jeho mocný príhovor. Amen

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi