Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

7. nedeľa v období „cez rok“ – v roku A

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: „Oko za oko a zub za zub. No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.“ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.

Mt 5, 38-48

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Príkaz dnešného evanjelia je jasný: Ľudia, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú ... Možno však prvá reakcia na tieto slová je: To si máme nechať robiť zlo? Máme si nechať skákať po hlave? Dá sa vôbec láska nadiktovať a to ešte aj k nepriateľovi?
Muž opustil ženu s dvomi deťmi. Zlákala ho pekná slečna. Reakcia ženy je: Nenávidím ho! Nikdy mu to neodpustím! Opitý šofér zrazil dieťa, ktoré išlo zo školy domov a usmrtil ho. Zúfalí rodičia nad mŕtvolkou dieťaťa prisahajú pomstu a preklínajú vodiča. Určite každý z nás by dokázal rozprávať podobné historky, z ktorých srší krivda, ublíženie, poníženie ... Zdá sa, že odpoveď je iba jedna jediná: Oko za oko, zub za zub ... Lenže práve takýmto spôsobom vzniká diabolský okruh úderu a protiúderu, nenávisti a pomsty.
Aby sme tomu správne porozumeli, musíme si pre vysvetlenie zájsť do Starého zákona. V celej Ježišovej reči na Hore vidíme protivu medzi nedokonalými príkazmi Starého zákona a vysokými nárokmi Nového zákona. Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub. Ježiš tu cituje najstarší zákon na svete, napísaný v Chammurapiho zákonníku okolo roku 1800-1686 pred Kristom, ktorý panoval v Babylone. Zmyslom zákona je, že spôsobená krivda sa musí odčiniť takou istou krivdou. Tento zákon sa dostal aj do Starého zákona, kde sa spomína najmenej trikrát. Mnohí sa čudujú, ako sa tento krutý zákon mohol dostať do Svätého písma. V skutočnosti však tento zákon nebol krutý, ale naopak, bol začiatkom milosrdenstva, lebo znamenal obmedzenie krvnej pomsty. Ak príslušník jedného kmeňa zabil niekoho z iného kmeňa, všetci členovia kmeňa prisahali pomstu všetkým členom vrahovho kmeňa. Zákon odplaty teda obmedzoval pomstu, lebo mal byť potrestaný iba ten, kto sa dopustil vraždy, a nie všetci členovia kmeňa.
A tu prichádza Ježiš a ukazuje nám alternatívnu cestu, úplne inú ako je cesta pomsty: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Tento Ježišov príkaz lásky je obrovským krokom vpred, lebo keď vnímame krutosť pohanov, kruté zákony vojen, kruté zaobchádzanie s porazenými, musíme priznať milióny zničených ľudských životov a zničeného šťastia. Práve vtedy si plne uvedomíme, koľko dobra priniesol do ľudských vzťahov Pánov zákon lásky. Možno smelo povedať, že prišiel naplniť železnú nádobu Starého zákona zlatom lásky. Žiada nie otrockú morálku, ale heroizmus, vysoký stupeň premáhania seba a veľkodušnosti, čím zaujíma k príkazom Starého zákona úplne nový postoj.
Ježišova rada: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé ..., znamená, že máme byť pripravení aj k najväčšej obeti, keď ide o dosiahnutie pokoja s blížnym. Ak sa mu dokážeme prihovoriť, podať ruku, pozdraviť či odpovedať na pozdrav, robí nás to veľkými, pokornými a v tomto čine je aj služba, pretože mu pomáhame, aby sa čím skôr dostal zo zajatia zla.
Kristus však nezakázal spravodlivú obranu, ale iba nenávistnú pomstu. Preto je Cirkvi cudzia pomsta a krutosť k nepriateľom a jasne hlása: Neodplácajte sa zlým za zlé ... Z toho plynie, že máme krivdu radšej strpieť, ako sa novou krivdou brániť. V žiadnom prípade však nemusíme nastaviť druhé líce, lebo keby sme tieto slová uplatňovali, bol by to koniec spoločenského poriadku. Silní a zlí ľudia by sa priživovali na kresťanskej trpezlivosti, svet by sa hemžil teroristami, násilníkmi a zlodejmi. Zmysel Pánových slov spočíva v tom, že ak to neuškodí verejnému poriadku a poslúži to ako príklad trpezlivosti a tichosti kresťana, čím  by sme dokázali zmeniť útočníka, tak urážku máme vytrpieť a pomstiť sa odpustením.
Ježiš to vysvetlil na vlastnom konaní. Keď ho pred súdom udrel veľkňazov sluha po tvári, neprijal ranu bez protestu ani nenastavili druhé líce, ale sa ohradil: Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ? Napokon prijal aj smrť na kríži, pretože slúžila vykúpeniu, záchrane a dobru všetkých.
V čase, keď v Indii ešte panovalo otroctvo, jeden otrok, kresťan, za svoju dobrú službu bol ustanovený za dozorcu nad ostatnými otrokmi. Jednou z jeho úloh bolo sprevádzať pána na trh otrokov a vyberať tých najlepších. Raz, keď vybral potrebný počet zdatných otrokov, zbadal ešte jedného starca, ktorý bol tiež na predaj. Povedal obchodníkovi: Toho mi pridajte k tým kúpeným! Obchodník vedel, že by toho starca nikomu nepredal, nuž mu ho s radosťou dal. Ten starý otrok, len čo došiel na nové miesto, ochorel. A dozorca - otrok mu celý čas slúžil a ošetroval ho. Pán sa veľmi čudoval takému konaniu. Nakoniec sa spýtal: Čo máš s tým starcom, že sa tak staráš? Je to azda tvoj otec? Na to mu otrok povedal: Nie! Ten muž ma ukradol mojim rodičom, keď som bol malý. Predal ma do otroctva. Ja som mu však odpustil a slúžim mu, pretože tak nám prikázal Kristus.
Keď kresťan miluje každého človeka, dokonca i nepriateľa, napodobňuje nebeského Otca, ktorý miluje aj hriešnikov. Výstižne to vyjadril sv. Augustín: Nenáviď hriech, ale miluj hriešnika. Aj z toho vidno, že príkaz lásky nie je neuskutočniteľná utópia, ale jediná cesta k ľudskejšiemu svetu a pokoju v ľudských srdciach.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín