Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

4. veľkonočná nedeľa – rok A

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cu¬dzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“

Jn 10, 1- 10

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Mnohí ľudia chovajú doma zvieratko, ktoré sa skôr-neskôr stane doslova členom rodiny. Zvieratko sa ľuďom odpláca vďačnosťou za opateru, ktorú mu prejavujú. Reaguje na hlas svojho pána, všade za ním chodí, v prípade potreby ho chráni.
Ježiš sa dnes prirovnáva k Dobrému pastierovi, ktorého ovce poznajú po hlase a idú bezpečne za ním. V podobenstve, ktoré vyrozprával, upozorňuje na štyri veľmi dôležité skutočnosti.
Prvá je, že Ježiš je jediný pastier, ktorý hovorí osebe a pastierom myslí sám seba. Druhá je, že sa pokladá za pravého pastiera. Nie je teda ani zlodej, ani zbojník, ktorý sa túži násilím zmocniť oviec. Tretia je, že ovce pozná po mene a tie jasne cítia a vedia, kto je ich pastierom. Poznajú jeho hlas – Boží hlas. A napokon, Ježiš je bránou pre ovce, čím jasne hovorí, že k Otcovi sa ide cez neho.
Vždy sa však našli ľudia, ktorí tieto Ježišove slová neradi počuli. Nepáčilo sa im, že Ježiš je jediný pastier a jediná cesta. On si iste váži tých, ktorí hľadajú pravdu, ale zároveň si musia všetci uvedomiť, že neponúka dajaké ľudské výmysly a ideológie, ale Božiu cestu. Žiadna ľudská cesta nevedie do Božieho domu, ale vedie tam iba Ježišova cesta a pravda. Za túto pravdu Dobrý pastier položil svoj život.
Čo z toho plynie pre nás? Veľmi dôležitý odkaz pre dnešných pastierov – kňazov, ako aj pre ovce – veriacich. Kňaz sa celý život musí učiť od Dobrého pastiera milovať svojich veriacich a veriaci zasa v hlase kňaza majú počúvať hlas Kristov. Kráčať dnes za hlasom kňaza, znamená uznať, že je hlásateľom Božej pravdy. Lebo dnes sa ľuďom ponúka veľa hlasov, ktoré ich volajú, aby ich počúvali. Je preto možné, že vtom množstve hlasov nezachytia hlas kňaza aj napriek tomu, že má veriacich rád a váži si ich. Ale aj napriek tomu, nemôže kňaz si získavať ľudí tým, že bude umenšovať Ježišovu pravdu. Naopak, musí ju obhajovať a robiť jej dobrú reklamu. Nemôže povedať: Ži si ako chceš, len nikomu neškoď! To by pripomínalo politické mítingy, ktorých viacero ľudia ponavštevujú a strana, ktorá najviac sľubuje, tá sa stane ich favoritom a tú potom aj volia. Tak sa správajú aj mnohí „veriaci“, ktorí ponavštevujú všelijaké cirkvi, sekty, orientálne náboženstvá a pritom sú presvedčení, že sú moderní, veď všetci si ctíme jedného Boha a hľadajú čo najlepšiu ponuku pre pohodlný život.
Kňaz má omnoho ľahšiu prácu, keď sa môže spoľahnúť na svojich veriacich. Atak, ako on je predĺženou rukou Krista, oni sú zasa predĺženou rukou kňaza, a teda aj Krista. Ak budeme túžiť byť predĺženou rukou Krista, ľudia vycítia, že náš život je ním formovaný a keďže máme aj svoju duchovnú hĺbku, bude pre nich užitočné zajímať sa o náš život a napodobňovať ho.
Dnešná nedeľa nám ponúka dva obrazy: Ježiš a ovce; kňaz a veriaci. Uvedomme si, že iba v tomto spojení môžeme byť užitoční pre tú absolútnu, jedinečnú a neopakovateľnú pravdu, ktorú vlastníme, pre ktorú žijeme a za ktorú sa musíme aj obetovať.
Malý Petrík zostal na noc u starých rodičov. Uložili ho spať v obývačke a nechali otvorené dvere. Uprostred noci starých rodičov zobudí vnukova prosba:
– Dedko, povedz mi niečo, lebo je tu tma a ja sa bojím…
– Predsa vieš, že sme tu s tebou…
– Dedko, ale keď ťa počujem, už sa tmy nebojím a je mi dobre…
Nepripomína vám tento príbeh spojenie, o ktorom sme si hovorili: Ježiš – ovce, kňaz – veriaci? Áno, len keď budeme spolu: Ježiš a ovce, kňaz a veriaci, nebudeme sa báť a bude nám dobre.
Modlime sa dnes za kňazské povolania a prosme, aby budúci kňazi, ktorých povolá Dobrý pastier, boli po celý život dobrými pastiermi v pravom slova zmysle, aby svojím životom udržiavali to krásne spojenie: kňaz a veriaci…

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín