Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

23. nedeľa v období „cez rok“ – rok A

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Mt 18, 15- 20

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Kňaz sa pýtal detí na hodinách náboženstva, kedy sa modlievajú. Prekrikovali sa jedno cez druhé: Ráno, večer, pred jedlom, po jedle, na obed…! Iba Jožko ticho sedel. Kňaz dal aj jemu príležitosť odpovedať: Jožko, a ty sa kedy modlievaš? Keď hrmí…
Tento chlapec potreboval komunikovať s Bohom, iba keď mal strach, keď hrmelo. Veľmi často sa mu ale podobáme aj my, lebo keď nám je dobre, na modlitbu zabúdame, ale keď v našom živote začne hrmieť, keď sa nám prepadáva pôda pod nohami, vtedy si spomenieme na Boha a doslova ho ťaháme „za nohy“ z neba.
Iste však cítime, že takýto postoj k modlitbe nie je správny. Ježiš nám v dnešnom evanjeliu hovorí čosi úplne iné a káže nám modliť sa v spoločenstve: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Ježiš nám teda neradí: Modlite sa iba v ťažkostiach alebo v problémoch, ale hovorí: Modlite sa vždy – neustále.
Všimnime si, že Ježiš sa neustále modlil: na začiatku verejného účinkovania strávil 40 dní a nocí na púšti, modlil sa na hore, na mori, pred utrpením, na kríži, modlil sa aj s apoštolmi a naučil ich najkrajšiu modlitbu, v ktorej mohli Boha volať svojím Otcom. Ježišova modlitba je dvojaká: súkromná a verejná. A taká má byť aj naša modlitba.
Súkromnú modlitbu odriekame sami a sami predkladáme Bohu svoje prosby. Je to naše osobné, najintímnejšie stretnutie s Bohom, kde mu otvoríme svoje vnútro a nastavíme svoju dušu na teplo jeho lásky. Verejná modlitba sa koná na verejnosti (a tú konáme aj teraz) a má byť vrúcna a povzbudzujúca. Veď sme sa tu zišli v Ježišovom mene, on je medzi nami, stretáva sa s nami a chce, aby sme sa s ním spoločne rozprávali. Preto je nevyhnutné s maximálnou pozornosťou sa venovať svätej omši. Potom v nej nemá miesto ruženec, litánie alebo modlitby s modlitebnej knižky. Svätú omšu máme sláviť spolu s kňazom a tomu podriadiť spevy aj odpovede, ktoré sú tak formulované, aby sme celú svätú omšu sledovali pozorne a nábožne. Na súkromnú modlitbu v kostole je určený čas pred a po svätej omši.
Svätý František Saleský vysvetľoval deťom v škole, akí blažení boli ľudia v raji, keď sa mohli s Bohom rozprávať, kedy sa im len zachcelo. Tu si jeden žiak povzdychol a povedal: Aká je to škoda, že sa to tak nedá aj dnes! Ako rád by som sa aj ja rozprával s Bohom! Vtedy ho František utešil a povedal mu: Ničoho sa neboj. Máme modlitbu. V nej sa tiež kedykoľvek môžeš rozprávať s Bohom.
My, ľudia, už sme takí. Koľké hodiny dokážeme prerozprávať s inými. Často sú to však prázdne slová, ktorými vieme ešte aj iným poubližovať rozličnými ohovárkami, osočovaním a klamstvom. A to už ani nehovorím o nadávkach, hrešení, spomínaní Božieho mena nadarmo, preklínaní… A teraz si úprimne priznajme, koľkokrát sa vyhovárame, že nemáme čas na modlitbu, lebo sme pracovne zaneprázdnení, unavení, chorí…? Už nikdy sa tak nevyhovárajme, ale snažme sa každý deň si nájsť na Boha čas a stretnúť sa s ním cez súkromnú alebo verejnú modlitbu.
Uvedomme si ešte viac význam a silu modlitby pre náš život a snažme sa už aj pri tejto svätej omši o sústredenú modlitbu, lebo Ježiš je tu, medzi nami. On jasne povedal: Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco