Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

29. nedeľa „cez rok“ – rok B

K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“ Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

Mk 10, 35- 45

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Každý človek túži nájsť zmysel života, a až keď sa mu to podarí, jeho život sa stane šťastným a plnohodnotným. Kto nenájde zmysel života, ten si ho pobabre, má ho plytký a povrchný.
Aj dvaja Ježišovi učeníci Jakub a Ján hľadali zmysel života. Najskôr boli presvedčení, že ho našli pri Jánovi Krstiteľovi, keď sa stali jeho učeníkmi. Ale keď im on ukázal Božieho Baránka, odišli za Ježišom, kde našli opravdivé šťastie a zmysel života. Obaja museli byť veľmi zásadoví a nekompromisní, keďže im prischla prezývka Synovia hromu.
Ján sa stal Pánovým obľúbencom. Iba on mal výsadu pri Poslednej večeri si položiť hlavu na jeho hruď, zostal pod krížom ako jediný z apoštolov, a ako najdôvernejší Ježišov priateľ používal titul – učeník, ktorého Ježiš miloval.
Jakub bol tak horlivý pri ohlasovaní evanjelia, že zavítal až do Španielska a keďže z apoštolov bol najzrelší pre nebeské kráľovstvo, Pán si ho ako prvého povolal z tohto sveta k sebe.
Na dnešnom evanjeliu je sympatické to, že učeníkov predstavuje ako obyčajných, jednoduchých ľudí so svojimi chybami, s túžbou po moci, pomste a sláve. Ježiš ich neodsúdil pre ich zlé vlastnosti, ale hneď v zárodku schladil ich mylné predstavy a upozornil, že pri ňom ich nečaká kariéra, moc a sláva, ale cesta kríža, sebazapierania a služby iným. Aj napriek ich slabostiam vložil do nich nádej a oni ho nesklamali.
My tiež máme svoje sny a plány, veď si len spomeňme, po čom sme už od detstva túžili a čo sme chceli dosiahnuť. Najskôr to možno bola túžba byť smetiarom hasičom alebo učiteľkou, v neskoršom veku túžba zamilovať sa, potom mať peknú rodinu, zdravé deti, dosiahnuť kariérny postup v práci… Nuž a v neskoršom veku, s odstupom času, môžeme zhodnotiť, ako sa naplnili tieto túžby. Keby sme však začali hľadať rozhodujúcu chvíľu v živote, ktorá začala človeka meniť alebo ho zmenila, vieme, ktorá to bola? Keď sme niečo dosiahli? Tá asi nie, lebo ľudské srdce je veľmi nespokojné, a keď niečo má, chce ešte viacej. Ktorá to teda bola chvíľa? Keď sme stáli pred rozhodnutím, či budeme žiť iba pre seba, ale aj pre iných.
V živote muža nastáva táto chvíľa, keď sa rozhoduje založiť si rodinu. Vtedy by sa mal pýtať: Dokážem žiť pre rodinu, alebo rodina bude musieť žiť pre mňa? Budem egoista alebo milujúci manžel a otec?
V živote ženy táto chvíľa nastáva, keď sa rozhoduje prijať dieťa a tiež si musí položiť veľmi dôležité otázky: Žijem preto v rodine, aby som slúžila iným, alebo aby oni slúžili mne? Milujem manžela, preto chcem s ním zdieľať spoločný život, alebo preto, lebo nemám inú možnosť?
U kňaza nastáva tá chvíľa vtedy, keď sa rozhoduje prijať svätenie a zasvätiť Bohu celý svoj život. Aj on sa pýta: Som tu pre veriacich alebo oni pre mňa? Chcem sa rozdávať alebo iba prijímať?
Aj podnikateľ si musel nájsť chvíľu, aby pouvažoval: Podnikám preto, lebo mi to prináša radosť, že sa dokážem postarať o svoju rodinu, o svojich starých rodičov, alebo iba preto, aby som zbohatol a iných ožobráčil?
Rozhodujúca chvíľa príde aj v živote študenta, robotníka, starých rodičov…, skrátka v živote každého človeka, kedy sa musí zamýšľať nad otázkou: Čo očakávam od života? Čo v ňom hľadám? Svoje šťastie alebo šťastie iných? A ak sme sa doposiaľ vyhovárali na to, že nám nezostáva čas na filozofovanie a premýšľanie, nájdime si ho v dnešnú nedeľu a hľadajme odpoveď na túto podstatnú otázku nášho života. Ježiš nám chce premýšľanie uľahčiť, preto hovorí, že pre jeho učeníka nie je najdôležitejšie, či sa mu splnia životné plány, ale to, či uverí a príjme pravdu, že jeho život má iba vtedy zmysel, ak ho prežije pre iných.
Francúzsky spisovateľ Joseph de Maistre spomína 18-ročné dievča, ktoré päť rokov trpí na rakovinu tváre. Choroba jej nahlodala krásu aj radosť zo života. A keď ju spisovateľ ľutoval, ona s hrdosťou odpovedala: Myslíte si, že som taká nešťastná, ako sa zdám? A prekvapený spisovateľ sa je spýtal: Čo je teda príčinou tvojho šťastia v takom nešťastí? Dievča ukázalo na kríž a povedalo: Kríž ma učí znášať kríže!
Kríž je recept aj na náš zmysel života. Prežívajme ho tak, aby sme sa s čistým svedomím mohli pozrieť do tváre Ukrižovaného, lebo iba vtedy budeme mať istotu, že žijeme správne lebo nežijeme iba pre seba, ale žijeme aj pre iných.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký