Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

18. nedeľu v období „cez rok“ – rok C

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: „Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.“ Potom si povedal: „Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“ Ale Boh mu povedal: „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?“ Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“

Lk 12, 13- 21

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Predstavte si, že stojíme pod kopcom, na ktorého vrchole je zakopaný poklad. Treba však k nemu urobiť 100 krokov. Povedal by niekto, že 47. krok je zbytočný? Ale keby niekto spravil aj 99 krokov, ešte stále by mu jeden chýbal. Poučenie z tohto príbehu spočíva v tom, že každý jeden krok je dôležitý k dosiahnutiu bohatstva.
My si dnes chceme rozprávať o reálnom bohatstve, ktoré môže dosiahnuť každý človek. Tým bohatstvom je Boh. Aj k dosiahnutiu tohto bohatstva je stanovená norma, ktorá musí byť dôsledne splnená. Kroky, ktoré k nemu človek prejde, sú spojené s mnohými prekážkami. Spomeňme aspoň lenivosť, zmyselnosť, lakomstvo, pýchu, neznášanlivosť… Tieto prekážky treba obchádzať a hľadať ich protiklad: usilovnosť, štedrosť, skromnosť, úctu k druhým, znášanlivosť…
Práve k týmto krokom povzbudzuje v dnešnom evanjeliu Ježiš neznámeho muža, ktorý ho žiadal: Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo. Pánova odpoveď ho asi prekvapila: Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami? To ako keby mu povedal: Ste predsa bratia, nech vás teda podelí bratská láska. Ak tej nemáte, tak vás nikto nedokáže podeliť. U bratov sa predpokladá, že kvalita duše je na takej úrovni, že dokáže dať jeden druhému to, čo mu patrí a pritom naďalej sa budete mať radi. Lebo ak by vás delil sudca, budete síce podelení spravodlivo, ale môže sa stať, že medzi vami nezostane láska.
Prekvapeným okolostojacim to Ježiš vysvetlil na príklade človeka, ktorý mal bohatú úrodu. Keďže sa mu neustále zväčšovala a majetok sa rozširoval, rozhodol sa zbúrať sýpky a postaviť väčšie. Dotyčný muž robil všetko preto, aby bol bohatší a mal stále viac a viac hmotných vecí, pritom ale zabudol robiť kroky k duchovnému bohatstvu, k štedrosti. Štedrosťou mohol dosiahnuť najväčší poklad duše – vlastnenie Boha. Ježiš túto jeho chybu okomentoval slovami: Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude? Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.
Ježiš týmito slovami od nás žiada, aby sme dokázali v našom živote robiť kroky k napredovaniu našej duše k Bohu, a tak si získavali nehynúce bohatstvo. Ním môže byť priateľstvo, manželstvo, rodina, spoločenstvo…, kde prestanem myslieť iba na seba, na svoju peňaženku, na svoj postup v práci či úspech v škole, ale budem vidieť okolo seba aj iných ľudí. Na jednej strane sa síce stanem chudobnejším, lebo takýto prístup k blížnym ma bude stáť čas, odpočinok, sebazápor, peniaze, možno nižší post v práci alebo vzdelanie…, ale iste sa stanem bohatým pred Bohom.
V dejinách Cirkvi bolo veľa obetavých mužov a žien, ktorí prestali myslieť iba na seba a videli aj potreby iných. K nim patril aj Vincent z Pauly, o ktorom hovorili, že je chodiace milosrdenstvo. Bol kňazom, ktorý si za svoj životný program vybral službu druhým. Okrem iného šiel na galeje k mužom, ktorí v reťaziach museli ťažko pracovať. Žil medzi nimi a hoci oni narážali doň svojou drzosťou, hrubosťou a nenávisťou, on ich útoky odrážal láskou. Láska dokáže premôcť aj najväčšieho siláka, čo dokázal tým, že sa dal prikovať miesto jedného galejníka, a tak spolu s ostatnými znášal údery a ťarchu ich života. Tým do ich životov vniesol pokoj, priateľstvo a milosrdenstvo. Mnohí pod jeho vplyvom otvorili vlastné duše Bohu. Je ukážkou muža, ktorý získal svätosť tým, že denno-denne dbal o svoju dušu a najväčším bohatstvom preň boli duše blížnych.
Zapálený záhradkár sa chválil, že jeho jabloň mala 25 tisíc kvetov, ale z nich sa urodilo iba 15 jabĺk. Vieme, kde jabloň pochybila? Rozkvitla pod vplyvom tepla a slnka, ale svoje kvety ukázala aj nočnému mrazu a mráz ich zničil. To isté hrozí aj nám, ak snahu o dobrotu života vystavíme mrazom sebectva, keď štedrosť budeme zmrazovať lakomstvom, prívetivosť nevrlosťou, pokojamilovnosť hnevom, lásku nenávisťou, veľkodušnosť sebectvom… Tak budeme brániť Božiemu Duchu, aby v nás a cez nás konal zázraky. Pred Bohom budeme iba vtedy naozaj bohatí, až keď ho naša duša dosiahne. Pred ľuďmi môžem byť milionárom, ale pred Bohom budem najväčším chudákom, pokiaľ ho nebudem vlastniť.
Položme si v dnešnú nedeľu otázku: V čom by som sa mal stať lepším? Nesmiem totiž zabudnúť, že ak nenapredujem, stojím. Keď chcem dôjsť k tak veľkému pokladu, akým je Boh, musím napredovať! Nech nám na tejto ceste Pán pomáha!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín