Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

25. nedeľa v období „cez rok“ – rok C

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: „Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.“ Správca si povedal: „Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.“ Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: „Koľko dlhuješ môjmu pánovi?“ On povedal: „Sto kadí oleja.“ Vravel mu: Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat. Potom povedal inému: „A ty koľko dlhuješ? On vravel: „Sto meríc pšenice.“ Vravel mu: „Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.“ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“

Lk 2, 33- 35

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Dnes sa bežne píše alebo hovorí o rozkrádaní štátneho, súkromného i osobného majetku. Pokiaľ to vyjde na povrch, rozkrádači sú nielen zbavení funkcií, ale mnohí skončia vo väzení, pričom musia nahradiť škodu.
Koľkokrát sme už počuli dnešné podobenstvo? Vysokému úradníkovi sa príde na jeho podvody, manká, spreneveru, nepoctivosť a zlodejstvo, takže ani inak nemohol skončiť. Pán mu povedal: Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť. Zrazu sa mu zrútil svet, a ani niet divu. Aké má vyhliadky do budúcnosti? Zhodnotil to: Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Nevzdáva to však a povie si: Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva. Ešte tej noci si zavolá dlžníkov svojho pána a spisuje s nimi nižšie dlžobné úpisy, čím im odpúšťa časť pohľadávok voči pánovi, a tak má istotu, že keď bude celkom na dne, bude sa mať na koho obrátiť, lebo títo ľudia mu budú vďační.
Až potiaľto na príbehu nie je nič mimoriadne. A my by sme čakali, že Kristus nepoctivého správcu odsúdi, ale on to nerobí, ale sa stane pravý opak – pochváli ho, že si múdro a prezieravo počínal.
Možno sa v tejto chvíli búrime: Je to vôbec možné, aby Ježiš, ktorý učil pravde, svedomitosti a spravodlivosti, takto jednal, a aby chválil zlodeja a podvodníka? Dajme však pozor! On nechváli jeho nekalé obchody a podvody, ale chváli jeho prezieravosť a chytrosť, lebo myslel na budúcnosť.
Podobenstvo je aktuálne aj pre nás, veď všetci celý život stojíme pred súdom Boha a pri konečnom účtovaní možno ani my nedopadneme lepšie ako nespravodlivý správca, lebo aj u nás sa nájde veľa sprenevery. Správca, syn sveta, uvedomil si, že na krku má vyhadzov z práce, súd, hanbu… Aj my si máme uvedomiť, že pred Božím súdom vyjdú najavo všetky naše machinácie v živote. Správca uvažoval, čo urobí, a tak by malo uvažovať aj naše svedomie. Čo urobím? Veď Boh vidí môj hriech a volá ma na zodpovednosť. Muž z podobenstva ešte v noci okamžite konal a neodkladal na druhý deň.
Syn sveta teda vie, že nesmie stratiť ani sekundu a my máme stále čas.
Syn sveta vie, že nemôže čakať láskavé odpustenie a my sa domnievame, že Boh nám odpustí.
Syn sveta skúma všetky možnosti a neustane, dokiaľ nenájde riešenie a my čakáme, že za nás bude rozmýšľať niekto iný.
Syn sveta myslí na to, čo bude zajtra a nehovorí, že tu sa už nič nedá robiť. My sa vyhovárame na okolitý svet, zlé pomery a medziľudské vzťahy. My, synovia svetla, veľmi dobre vieme, čo máme robiť, ale nerobíme to pre svoje pohodlie.
Je tu iba jedna jediná cesta ako obstáť pred Božím súdom: zmeniť sa a konať pokánie. Kto kradol, nech nekradne; kto klamal, nech neklame; kto druhým závidel, nech nezávidí a dopraje; kto podvádzal, nech prestane s podvodmi; kto sa hneval, nech odpustí a žije v priateľstve… To je jediná možnosť ako dobre obstáť, keď aj nám zaznie hlas: Vydaj počet zo svojho života!
Novinár nevedel nájsť zmysel a uspokojenie v živote, a tak zašiel za jedným mudrcom. Pýtal sa, ako má žiť, aby sa prestal báť smrti. On mu povedal, že všetky jeho radosti a okruhy záujmov sa dajú zhrnúť do troch kategórií. V tej prvej sa nachádzajú všetky materiálne veci, ktoré denne používa a venuje im určitý čas svojho života. Tie však po jeho smrti sa ani z miesta nepohnú, preto im nie je potrebné venovať veľkú pozornosť. V druhej kategórii sa nachádzajú všetci jeho najbližší a priatelia. Tí sú mu síce často blízko a ochotní pomôcť, ale keď zomrie, tak ho vyprevadia maximálne po hrob. Ďalej už nevedia a ani nemôžu ísť. Taktiež aj im nemusí venovať až takú pozornosť. A v tej tretej kategórii sú všetky jeho zlé a dobré skutky. Tie ho sprevádzajú celým životom a pôjdu s ním aj po smrti pred posledný súd. Práve týmto skutkom je potrebné venovať najviac pozornosti.
A čo my? Ktorej z týchto kategórií venujeme najviac svojho času a úsilia? Za akých synov by nás Ježiš prehlásil? Za synov svetla alebo sveta?
Uvedomme si, že kresťanstvo nie je politika, ani veda, ani filozofia, ale umenie dobre žiť. Je to návod, ktorý nám dáva sám Boh k šťastnému životu, ale my musíme vynaložiť aspoň toľko úsilia, koľko ho vynakladáme k získaniu pozemského pohodlia a majetku.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín