Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

25. nedeľa „cez rok“ – rok C

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: „Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.“ Správca si povedal: „Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.“ Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: „Koľko dlhuješ môjmu pánovi?“ On povedal: „Sto kadí oleja.“ Vravel mu: Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat. Potom povedal inému: „A ty koľko dlhuješ? On vravel: „Sto meríc pšenice.“ Vravel mu: „Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.“ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“

Lk 16, 1- 13

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Iste vás veľmi trápi, keď vás dieťa nahnevá, ale snažíte sa nevybuchnúť a ovládať sa. S láskou ho napomeniete a veľkoryso mu odpustíte. Pozeráte totiž na jeho budúcnosť, lebo viete, že dieťa sa od vás učí, ako treba vychovávať vlastné deti.
Všetci sme Božími deťmi a Boh, ako náš nebeský Otec, sa o nás stará. Aj on nám s láskou odpúšťa, aj on je k nám milosrdný, aj on je k nám veľkorysý. Robí to preto, lebo pozná našu budúcnosť a záleží mu, aby sme ju prežili spolu s ním.
Práve preto dáva svojmu Synovi do úst podobenstvo O nepoctivom správcovi. Boh nemá rád podvod a jasne dáva najavo, čo ho uráža. Je to hriech, ktorý sa mu protiví. Aj manko, ktoré mal správca, sa Bohu nepáčilo. To však ešte nestačilo a správca konal nepoctivo ďalej. Poškriabal sa za uchom a zistil, že situácia je vážna a mraky okolo neho sa sťahujú: Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím… Jeho budúcnosť je zrazu neistá. Preto si zavolal dlžníkov svojho pána, aby sfalšoval ich dlžobné úpisy. Odpustil im veľkú časť dlžoby, lebo si myslel, že keď už je v problémoch až po uši, môže k tomu ešte čosi pridať. Na jednej strane pomôže iným, a keď ho pán vyhodí, bude mať ku komu ísť a títo ľudia z vďačnosti mu iste nedajú zahynúť. K nášmu veľkému údivu pán pochváli nepoctivého správcu. Nás možno toto správanie zarazí, lebo správca konal hriešne. Dajme však pozor! Pán ho nechváli za hriech! On nemá dva metre, ku každému je nekonečne spravodlivý. Správcu však chváli preto, lebo myslí na svoju budúcnosť.
My sme iste pochopili, že bohatým človekom v podobenstve je náš nebeský Otec a správcom je každý z nás. Ježiš nám chce jasne odkázať: Mysli na budúcnosť! Veľmi dobre vieme, že to nie je horizont pár mesiacov alebo rokov, ale je to večnosť - nebo, ktoré nám Ježiš otvoril svojím krížom a zmŕtvychvstaním. Pred svojím nanebovstúpením nám prisľúbil, že nám pri sebe pripraví miesto. Je však potrebné snažiť sa, aby sme ho zaujali. Ježiš nám preto zanechal svoje slovo, svoj príklad a ukázal nám skutky lásky, ktoré nám môžu k tomu pomôcť. Sú to valuty, ktoré nám zabezpečia vstup do večnosti.
Ako však s nimi zaobchádzame?
Buďme úprimní, že na tieto Božie valuty často zabúdame, pričom nemyslíme vôbec na večnosť a skôr sú nám prednejšie dočasné veci, často vôbec nepotrebné, a aj hriešne.
Starý námorník, ktorý sa tridsaťpäť rokov plavil po mori, mal postavený domček vedľa starobinca a už niekoľko rokov bol na dôchodku. Keďže mu za morom bolo smutno, každý deň vyrážal na svojej malej lodičke a chytal ryby. Po rybačke si sadol pred domček a oddychoval. Raz, keď tak sedel a oddychoval, videl ako zo starobinca vyšla smutná sestrička, ktorej sa opýtal, čo sa stalo. Ona mu vysvetlila, že v nedeľu bude slávnosť patróna starobinca, svätého Jozefa a oni chcú starčekom pripraviť slávnostný obed, ale nemajú žiadne mäso. Prišla nedeľa a sestričky sa od rána trápili, čo bude s obedom. Keď tu zrazu ktosi otvoril dvere a tam našiel plný kôš rýb. Pri koši ležala mŕtvola starého námorníka, ktorý zomrel od vyčerpania. V noci mala sestrička, ktorá mu rozprávala o nedeľnej slávnosti, sen. Námorník stál pred svätým Petrom, ktorý sa ho pýtal na jeho náboženský život. Ten však za moc nestál: prvé sväté prijímanie a birmovka, teda prvých desať rokov života. Peter sa ho ale pýtal na zvyšných sedemdesiatpäť rokov a vyčítal mu, že prakticky vtedy žil bez Boha. Vtom prišiel Ježiš a hovorí: Peter, pozri na poslednú stranu jeho života. A tam stálo: 19. marca vyšiel na poslednú rybačku, pomohol starcom a od vyčerpania zomrel. A Ježiš povedal: Tento jeho skutok je veľký, preto prečiarkni všetko zlé v jeho živote a otvor mu bránu raja.
Nechajme sa dnes poučiť Ježišom a buďme radi, že nás upozorňuje na našu budúcnosť. Sľúbme mu, že budeme žiť podľa jeho slova a skutkami lásky sa budeme pripravovať na stretnutie s ním.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi