Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

4. nedeľa „cez rok“ - rok B

V sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Mk 1, 21- 28

Myšlienky k homílii diakona Jozefa Vaľka

Slová svätého evanjelia, nech zmyjú naše previnenia. Dennodenne sa táto prosba potichu vraví po prečítaní evanjelia. Poukazuje sa tým na silu a moc Kristovho slova. Sami iste veľmi dobre vieme, akú veľkú vážnosť a silu majú naše slová. Môžeme pomocou nich pochváliť, pokarhať, pomôcť, ale aj ublížiť. A tých významov by bolo dosť. Jedno arabské príslovie hovorí: Slovo, ktoré zastavíš na perách, je tvojím otrokom, to ktoré vyslovíš, je tvojím pánom. V živote každého človeka sa vyskytnú chvíle, kedy by najradšej vzal späť, čo vyslovil, ale už sa nedá, kedy by aj niečo povedal, ale radšej múdro mlčí. Učme sa múdrosti používať slová s vedomím ich moci a účinku.
Dialóg je rozhovor medzi dvoma alebo viacerými. Zámerne som nepovedal medzi kým, pretože dnes sme mohli počuť rozhovor medzi Ježišom Kristom a nečistým duchom. Na prvý pohľad tu ide o dialóg medzi dvoma osobami, ale v skutočnosti je to medzi Bohom a diablom. Proti pôsobeniu Zlého je tu mocné Kristovo slovo. Diabol chce vždy viesť rozhovor, konverzáciu. Je to jeho taktika. On veľmi dobre vie, čo na nás platí, aby sme mu podľahli a nechali mu priestor na ovládnutie nás. O to isté sa snažil aj s Ježišom Kristom, ktorý prichádza do synagógy, aby učil, ale nie nejakými naučenými frázami, ako to robili farizeji a zákonníci. Jeho slovo totiž má moc, má ju až natoľko, že dokáže vyhnať nečistého ducha, ktorý ovládol človeka. Zaznieva teda pokus o dialóg zo strany diabla. Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský. Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si, Boží Svätý. Diabol vie, že prišiel niekto, kto je mocnejší, a tak sa snaží, aby ho nechal na pokoji a nerušil jeho činnosť. Tento jeho pokus stroskotáva, pretože Ježiš dokonale pozná spôsob, ako ho premôcť. Jeho odpoveď je stručná a jasná: Mlč a vyjdi z neho! Jednoduché a účinné. Diabol nás chce v nejednom prípade vtiahnuť do rozhovoru, používa množstvo slov, lákavých slov, ale teraz dostávame návod ako im odolať. Vo chvíľach rôznych pokušení je potrebné už v ich samotnom zárodku odporovať a povedať si NIE a byť v tom neoblomný. Nedať sa zlákať „sladkým“ prehováraním zlého ducha.
Tomáš Kempenský nám ponúka na to malú radu: Nepúšťaj sa do škriepok so svojimi myšlienkami a nepokúšaj sa odpovedať na pochybnosti, ktoré ti vnuká diabol. Ver Božiemu slovu, jeho svätým a prorokom, potom utečie od teba naničhodný zvodca.
Upriamujme svoju myseľ k Bohu a prosme ho o pomoc. Ježišovo slovo má veľkú moc, ako to dokazujú aj jednotlivé prípady z evanjelia, keď kriesi mŕtvych, vyháňa zlých duchov, odpúšťa hriechy, vyzýva k nasledovaniu. A tak si skúsme dať sami odpoveď: Koho slovo ja počúvam, koho slovo uskutočňujem vo svojom živote?
Chcel by som nás všetkých povzbudiť k tomu, aby v našom osobnom živote neustále znelo predovšetkým uzdravujúce Ježišovo slovo, aby sme tak v jeho svetle mohli spoznať pravdu o sebe, aby nám otvorilo oči a uzdravilo nás z otroctva hriechu. Len Jeho slovo má schopnosť meniť človeka, a je len na nás či naozaj chceme, aby Ježišove slová znejúce v evanjeliu zmyli naše previnenia a pretvorili nás na lepších kresťanov.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi