Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

5. veľkonočná nedeľa - rok A

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.“

Jn 14, 1- 12

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Keď odchádza zo zamestnania dlhoročný pracovník, tak sa s kolegami rozlúči a zaspomínajú si na chvíle spolu prežité. Mnohým sa vtedy tlačia do očí aj slzy, najmä, keď sa lúčia s dobrým človekom, ktorý vždy bol ochotný pomôcť a poradiť, dokázal šíriť veselú náladu a mal pochopenie pre iných.
Preto nás neprekvapí, že v nedele pred Pánovým odchodom z tohto sveta nám Cirkev predkladá Ježišove slová, ktoré predniesol v rozlúčkovej reči pred svojím utrpením. Pre učeníkov bolo nepredstaviteľné zostať bez viditeľnej Kristovej prítomnosti a to nielen vtedy, ale aj dnes. Preto Ježišove slová sú adresované veriacim všetkých čias.
Situácia jeho učeníkov pred Veľkým piatkom bola bezútešná. Ich srdcia zvierala úzkosť o Ježiša, ale aj o seba. Ich oči videli iba Majstrovu fyzickú prítomnosť, ale nenaučili sa naň pozerať svetlom viery, ako na Božieho Syna, plného milosti a pravdy. Ježiš ich utešuje a sľubuje, že odchádza iba preto, aby im u Otca pripravil miesto. Skôr, ako ho obsadia, prežijú zrútenie všetkých istôt, na ktoré sa spoliehali. Lenže ani v týchto temných hodinách nezostanú sami, lebo Pán im pošle svojho Ducha.
Akú istotu z Ježišových slov môžeme čerpať my? Aj my prežívame zrútenie istôt, o ktoré sme sa opierali a to nás robí neistými a bezradnými. Technická revolúcia zmenila svet, človek ovláda prírodu, ako nikdy pred tým, získal si obrovskú moc nad hmotou, vyrába zbrane, preniká do kozmického priestoru… Z toho mnohí môžu mať dojem, že koniec je jasný, že stroj zabije človeka.
Pred Štrasburským dómom stojí socha, ktorá má zalepené oči. Je to obraz moderného človeka, ktorému hmota zalepila oči. Treba ich odlepiť, strhnúť z nich pásku a uvedomiť si, že čím viac hmoty na seba nalepíme, tým budeme nešťastnejšími. Ak chceme zostať ľuďmi, musíme nižšie podrobiť vyššiemu primcípu, telo duchu.
Tolstoj povedal: Bez Boha niet človeka! A mal veľkú pravdu. Kde však nájdeme Boha? V hĺbke nášho srdca. Túžime po šťastí, ale sme spoznali, že šťastie z ľudskej lásky, omamného opojenia drog či prepychového bytu nás nenasýti, pretože v hĺbke srdca túžime po večnej láske, večnom šťastí a večnom pokoji. Ak vytiahneme rybu z vody, bude sa dovtedy metať, pokým ju tam nevhodíme. Ak vyberieme vtáčika z hniezda, bude dovtedy pískať, pokým ho nedáme naspäť. Preto nezabúdajme, že oceánom našej duše je Boh, hniezdom, kde nájdeme opravdivý pokoj je tiež len a len Boh.
Túto skutočnosť veľmi jasne pochopil a definoval svätý Augustín: Boha popiera iba ten, komu záleží, aby neexistoval. Ak sa tvoje srdce váľa po zemi, ako môže byť čisté? Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe, Bože.
Aby technika pomáhala človekovi žiť a nie ho vyhladila zo zeme, je treba ho vrátiť Kristovi, ktorý prišiel, aby zachránil svet a človeka. On je naša cesta, pravda a život. Cesta, po ktorej sa vyplatí ísť, pravda, ktorá dáva slobodu a život, ktorý prináša radosť a pokoj.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín