Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

3. pôstna nedeľa - rok B

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“  Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.

Jn 2, 13-25

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

V jednej rodine oslavoval starý otec 80. narodeniny. Zhromaždila sa celá rodina a blahoželaniam nebolo konca-kraja. Keď sa konečne skončili, oslávenec sa ťažko postavil a povedal: Viem, že všetko, čo ste mi priali, mysleli ste úprimne. Avšak bol by som zvedavý, kto z vás by si so mnou vymenil vek. V miestnosti nastalo ticho. Nik sa nehrnul do tejto ponuky. Jeden z pravnukov chcel zachrániť situáciu a povedal: ja. Pradedo sa usmial a povedal: To som rád, ale ja by som ti moje roky nedal.
80 rokov je 29 200 dní a 700 800 hodín, počas ktorých už človek niečo prežije. Sú tam radosti, nadšenia, priateľstvá, lásky, ale aj netrpezlivosti, lenivosti, zloby, zrady, bolesti aj slzy. Ale je vôbec v ľudských silách vytrhnúť človekovi hodinu radosti, ktorú prežil? Môžeme 80-ročného starca poslať na púšť, do vyhnanstva, zavrieť do väzenia, zobrať mu majetok, ale nezoberieme mu to pekné, čo prežil. Niet moci, ktorá by mu dokázala vytrhnúť to, čo vo svojej osobnosti vlastní.
Jedna moc však predsa existuje. Je ňou smrť. Keď sa do človeka zahryzne, rozbije všetko, čo krásne prežil, čo si vybudoval a jeho vložia do hrobu, kde sa rozpadne na prach. Akú výhodu má 80-ročný oslávenec, a aj my, že smrť na nás ešte nezaútočila! Ale do tejto situácie prichádza muž, 33-ročný, ktorý sa proti nej stavia a hovorí: Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. Ježiš nie je veľký v tom, že prežil 33-rokov, ale v tom, že je večný. Večnosť je v ňom a kto z ľudí by mu ju dokázal vytrhnúť? Mohli „zbúrať“ jeho telo, zbičovať ho, hlavu mu korunovať tŕním, pribiť na kríž, prebodnúť bok, ale mu nemohli vziať elán, priateľstvo a lásku k nebeskému Otcovi.
Ježiš chce, aby sme aj my mohli prejsť do večnosti. Máme Boha, ktorému záleží na nás a na tom, čo sme si vybudovali v živote. Chce, aby sme boli uchvátení do spoločenstva Trojice, a aby sme mohli žiť s nadšením, akým žije aj on.
Čo poradíme 80-ročnému starcovi, ale aj nám, ktorých prenasleduje myšlienka smrti, najmä vtedy, keď vidíme, že zákernou chorobou skosila 20-ročného mladíka, malé dieťa, aj človeka v najkrajšom veku? Spriateľ sa s Kristom a neži iba pre kariéru. Lebo toho, kto sa spriatelí iba s kariérou, budú vytláčať mladší, silnejší, bezohľadnejší. Je strašné prežívať starobu človekovi, ktorý všetko vsadil na kariéru.
Hrozná a smutná je staroba človeka, ktorý všetko vrazil na to, aby jeho peňaženka stále priberala a bankové konto rástlo. Mnohí budú s veľkou radosťou čakať, kedy zomrie, aby sa mohli o to, čo si nahonobil, podeliť. A čím odíde prv, tým lepšie.
Hrozné je starnúť človekovi, ktorý všetku snahu vrhá na svoju osobnú príťažlivosť a na mladé sily, lebo staroba z neho postupne všetko vysaje a on zostane zhrbený, s trasúcimi sa rukami a nohami, často pripútaný na invalidný vozík alebo posteľ a niekedy dokonca celkom dementný.
Nie je však strašné starnúť človekovi, ktorý prežíva priateľstvo s Kristom, lebo s ním si vybuduje duchovnú krásu svojej osobnosti. Ten nevidí v smrti zánik a rozpadnutie sa v hrobe, ale premenu.
Nebeským patrónom vodičov a cestovateľov je svätý Krištof. Jeho túžbou bolo slúžiť v živote najmocnejšiemu. Jeden z pustovníkov mu poradil, aby cez rieku, kde niet mosta, prenášal ľudí. Raz prišiel za ním malý chlapček a prosil: Prenes ma na druhú stranu. Krištof si dieťa posadil na plecia a vstúpil do vody. Ako však šiel, dieťa sa stávalo ťažším a ťažším. Mocne sa držalo jeho kučeravých vlasov a povzbudzovalo ho: Len kráčaj... Z posledných síl prešiel na druhý breh, a keď vystúpil z vody, počul v celom okolí vyzváňať zvony. Vysilený hovorí dieťaťu: Chlapče, ty si ale ťažký! Kto vlastne si? Som ten, ktorý všetko stvoril.
Každý veriaci sa podobá Krištofovi v tom, že má byť nositeľom Krista. Krištof prebrodil rieku, my brodíme rieku života. Krištof niesol na pleciach Ježiša, my jeho príkazy. On počul povzbudenie, aby kráčal, my zasa hlas svedomia, cez ktorý aj nám Ježiš hovorí: Kráčaj, nezastavuj sa, zdokonaľuj sa! Krištofa poháňala vpred vidina brehu, nás breh večnosti.
V rieke času sa stávame staršími, strácame sviežosť, mladosť, pohyblivosť, silu, krásu, kontakty, postavenie aj priateľstvá. Postupne sa so všetkým musíme rozlúčiť. Všetko však ide iba naoko preč, lebo Boh to zbiera. Je to ako s peniazmi vloženými do banky, za ktoré môžeme očakávať úroky. Aj všetko, čoho sa zriekneme a stratíme pre Boha, on zachová a raz nám to vráti ako večný a blažený život.
Zamyslime sa dnes nad tým, čo som doteraz stratil pre Boha a čoho som sa z lásky k nemu zriekol?

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Pondelok - 22.7.
Svätej Márie Magdalény
(sviatok)
Utorok - 23.7.
Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
(sviatok)
Streda - 24.7.
Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.7.
Svätého Jakuba, apoštola
(sviatok)
Piatok - 26.7.
Svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie
(spomienka)
Viac ...


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen