Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

2. nedeľa „cez rok“ - rok C

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

Jn 2, 1- 11

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Keď je v rodine svadba, tak organizátori iste už mesiace dopredu rozmýšľajú, koho na ňu pozvať. Napíšu zoznam pozvaných, a potom rozmýšľajú či sa na niekoho nezabudlo, aby sa necítil urazený, že nebol pozvaný k svadobnému stolu.
Snúbenci z dnešného evanjelia tiež mali starosti koho pozvať, a ako sme si všimli, pozvali aj dvoch najvzácnejších hostí – Ježiša a Máriu.
Pri pohľade na dnešné manželstvá a rozvodové štatistiky nás v duchu možno napadne, ako je možné, že tí, ktorí sa tak veľmi tešili na manželstvo a pripravovali sa naň, zrazu sa stanú nešťastnými a manželstvo stroskotá? Ako je možné, že z množstva ľudí, ktorí sa počítajú k priateľom snúbencov, ich nik nevie podržať, keď nastanú problémy? Hľadajú sa príčiny, navrhujú sa rozličné riešenia, ale pravá príčina sa akosi obchádza. Z rodín bol vyhnaný Kristus, jeho učenie, zákony a niet tam miesta ani pre Máriu, ktorá je Matkou všetkých. Všimli ste si, v čom bola odlišná svadba v evanjeliu od mnohých dnešných svadieb? Manželia si pozvali Ježiša a z jeho prítomnosti žili celý život. Ktosi môže so smútkom namietať: Ale aj naši mladí mali sobáš v kostole a pozri, ako to dopadlo! V čom je príčina? Manželia nežijú v Ježišovej prítomnosti, zavolajú si ho iba na úvod manželstva, a potom na neho zabudnú.
Čo robiť, aby vaše manželstvá a rodiny boli šťastné?
Ježiš musí u vás bývať a žehnať všetkým vašim dňom. Niektorí povedia, že aj tí, ktorí žijú v nevere a odmietajú Kristovu pomoc, žijú šťastne. Lenže, koľko opravdivého úžitku im prináša život bez Krista pre ich časný aj večný život? Nesmieme sa mýliť chvíľkovým úspechom. Pričiňte sa o to, aby vo vašej rodine bol vždy Ježiš so svojím požehnaním a nezabúdajte, že bez Božieho požehnania je každá práca a námaha zbytočná.
Keď bude Ježiš prebývať vo vašom živote, pomôže vás potešiť aj v každom zármutku, ktorý život prinesie. Ľudský život je ako morská hladina, raz pokojná, inokedy rozbúrená. Taký je aj rodinný život. Prídu všelijaké búrky a nepokoje, raz v podobe choroby, prenasledovania, smrti, podozrievania, ohovárania. Kto ich dokáže utíšiť? Len a len Ježiš. Veď jasne hovorí: Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Už rozumieme, prečo mnohí manželia nedokážu zvládnuť nečas života? Vyhnali Krista a na všetko zostali sami. Tieto slová jasne potvrdzuje sv. Pavol: Ak je Boh za nás, kto je proti nám?
Naozaj šťastí sú len tí manželia, ktorí prijímajú Krista s jeho zákonmi a učením. Čo to znamená? V našich rodinách má byť vždy pevná viera, že manželský a rodinný život je treba si zariadiť podľa učenia Ježiša Krista, lebo kde niet viery, kde sa vedie hriešny život, kde niet Boha, tam nie je ani opravdivá manželská láska, vernosť, ani svornosť.
Už chápeme, aký je návod na úspešný manželský život? Začať spoločný život s Kristom a dovoliť mu, aby žehnal našim prácam a námahám, a keď sa budete držať jeho zákonov a prikázaní, on vás podrží v každom zármutku a utrpení. Mária sa ponúka za sprostredkovateľku, lebo ňou bola aj v Káne a Ježiš ju vyslyšal.
V životopisoch svätých sa spomína aj svätý Peter Sebastijský, ktorý mal deväť súrodencov a rodičia ich vychovali ako čestných a poctivých ľudí. Raz sa Petra pýtali, ako je to možné, že všetkých súrodencov ľudia si vážia a majú ich radi. Odpovedal: Rodičia nás milovali, ale Boha milovali viac ako nás.
Na základe Petrovej odpovede, aj my môžeme rozšíriť úvodnú myšlienku: Nikdy nedovoľte, aby vo vašej rodine chýbal Kristus. Keď bude skutočne milovaným členom vašej rodiny, tak potom sa vám bude dariť!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký