Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

30. nedeľa „cez rok“ - rok B

Keď Ježiš so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.

Mk 10, 46- 52

Myšlienky k homílii diakona Juraja Valúšeka

Väčšina z vás žije v Bratislave, a teda asi poznáte ten pocit, keď vám pred nosom odchádza autobus alebo električka. Vieme, že dopravné prostriedky nechodia stále a keď nám ujde jeden spoj, na ďalší musíme čakať. Preto sa snažíme – hlavne tí mladší – kričať, mávať rukami alebo hocijakým iným spôsobom upútať vodičovu pozornosť, aby sa nad nami zmiloval a zastavil.
To je len taká banálna udalosť nášho života. Vžime sa do situácie Bartimeja, slepca z Jericha. Bol odsúdený žiť celý život v temnote. Ale v tento deň mu svitla nádej! Jedinečná neopakovateľná šanca! Keď sa dozvedel, že okolo neho prechádza Ježiš, uvedomil si, že ho môže uzdraviť. Jeho viera je obdivuhodná – nikdy nevidel Ježiša ani jeho zázrak. Nemohol sa na vlastné oči presvedčiť, že Ježiš má naozaj moc uzdraviť. A predsa veril a nehanbil sa za to, ale naopak, hlasno kričal na Dávidovho syna. Tým vyznal, že Ježiš je Mesiáš. Syn Dávidov je totiž titul, ktorý má mať Mesiáš. Bartimej svoju vieru vyznával aj napriek prekážkam. Mnohí ho okrikovali, no on tým viac kričal. A veľké prekvapenie: keď ho Ježiš k sebe zavolá, Bartimej odhodí plášť! Dnes si už neuvedomujeme, čo to znamená. Plášť, to bol jeho jediný majetok. Jeho jediná ochrana proti zlému počasiu, proti chladnej noci. Slepec sa na Ježišovo volanie zrieka jedinej pozemskej istoty! A nakoniec, keď mu Pán Ježiš vrátil zrak, Bartimej šiel za ním. Stal sa Ježišovým nasledovníkom.
Evanjelista Marek nám slepého Bartimeja predkladá ako vzor veriaceho. Nachádzame sa v podobnej situácii ako slepec. Ani my sme Pána nikdy nevideli, aj my trpíme slepotou hriechu. A len Ježiš nám môže pomôcť. Zahoďme náš plášť – všetko to, čo nám prekáža v nasledovaní Ježiša, aj keby to malo byť niečo nám veľmi vzácne. Vkladajme jedinú istotu do nášho vzťahu k Bohu. A Pán nám otvorí oči. Budeme môcť nasledovať Ježiša a vidieť ho z tváre do tváre.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký