Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

16. nedeľa v období „cez rok“ – v roku C

Ježiš, vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“  Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

Lk 10, 38-42

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

V každej domácnosti býva zhon, keď je očakávaná návšteva. Všetko musí byť poupratované a veci položené na svojom mieste. Pripravujeme chutné jedlo a dávame schladiť nápoje. Starostlivá gazdiná ale napriek tomu ešte kontroluje, či je všetko v poriadku a či hosťom bude chutiť.
Podobná situácia nastala v Lazárovom dome. Navštívil ho Ježiš, ktorý bol dávnym priateľom tejto rodiny. Všetci sa tešili z jeho príchodu a snažili sa mu pobyt čo najviac spríjemniť. Marta zaraz odišla do kuchyne a začala pripravovať jedlo. Bola ale nervózna, lebo vôbec nepočula, čo Ježiš hovorí a samozrejme, pridali sa k tomu starosti s obsluhou. Preto keď prechádzala popri Ježišovi povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže! Ježiš ju ale zarazil odpoveďou: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.
Teraz úprimne si priznajme, ktorá z týchto sestier je nám sympatickejšia? Hádam každý by povedal, že je to Marta. Veď ona sa správala celkom prirodzeným spôsobom, nezaprela sa v nej dobrá a starostlivá gazdiná aj pozorná hostiteľka. Mária sa skôr podobá tým ženám, ktoré zaujíma kdečo, len nie práca v kuchyni a v domácnosti. Ale ešte tu je čosi. Môžeme mať pocit, že aj Ježiš si protirečí, lebo minulú nedeľu chválil milosrdného Samaritána za jeho službu a ochotu pomôcť. Aj keď nám približuje posledný súd hovorí: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.  Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Ježiš naozaj všade vyzdvihuje lásku a milosrdenstvo. Prečo potom napomenul a aj zahanbil Martu? Veď aj ona chcela urobiť skutok milosrdenstva a z lásky k Ježišovi sa motala v kuchyni? Ježiš preto tak koná, aby spolu s Martou sme si všetci uvedomili správne poradie hodnôt. Čo je na prvom a čo na druhom mieste. Ježiš nie je proti práci, ale záleží mu na tom, aby človek popri práci nezabúdal na Boha. Ústrednou postavou dnešného príbehu je Ježiš, preto Božie slovo má byť na prvom mieste a až potom práca. Aj inak sa to dá povedať: „U Boha všetko musí začínať aj končiť.“ Tieto slová ale ťažko pochopí moderný človek. Môže sa vzpierať a povedať si: „Načo je dnešnému človeku modlitba? Prečo musí chodiť každú nedeľu do kostola? Nie sú to zbytočnosti a marenie času? Tu sa do jeho uvažovania zamieša Ježiš a povie: „Modlitba bez práce je síce málo, ale práca bez modlitby neznamená nič!“ Ježišova rada je: Spájať modlitbu s prácou!
Stredovekí mnísi boli presvedčení, že človek k tomu, aby bol šťastný, musí sa odpútať od zeme a od práce. Preto začali stavať mohutné kláštory, ktoré obohnali vysokými múrmi, aby do nich nevkročil nik nepovolaný. Ani to im ale nestačilo, a preto odchádzali do púšte a tam žili v skalách alebo bútľavých stromoch. Ale ani to nebolo pre nich odlúčenie sa od zeme. Tento problém riešili preto výstavbou vysokých stĺpov, ktoré boli zakončené akousi chatrčou, v ktorej žili. Ako však plynul čas, začali pociťovať nesprávnosť takého rozhodnutia a postupne sa opäť vracali na zem. Túto premenu krásne vystihol svätý Benedikt heslom: „Modli sa a pracuj!“
Aj my spájajme prácu s modlitbou. Nech každá naša práca je konaná na väčšiu česť a slávu Božiu. Vtedy vlastne bude aj rozhovorom s Bohom. Potom naša práca, ale aj celý náš život, bude preniknutý Bohom a tým dáme najavo správne poradie hodnôt.
Svätá Marta a Mária, vyproste nám u vášho Hosťa milosť, aby sme správne vedeli ohodnotiť našu prácu i modlitbu, aby vždy boli milé Bohu.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín