Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

2. nedeľa v období „cez rok“ – rok C

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

Jn 2, 1- 11

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Evanjeliá, ktoré každú nedeľu počúvame, všímajú si určité stránky Ježišovej osobnosti a jeho správanie sa voči ľuďom. Dnešný úryvok nám ho predstavuje ako nanajvýš starostlivého a vnímavého na ľudské problémy a potreby. Vyniká ako pomocník v ľudskej núdzi. Iste je nám to veľmi sympatické.
V evanjeliu sa predstavujú ako hlavné postavy Ježiš a Mária na svadbe v Káne. Ženích a nevesta nám zostali neznámi, zato o Márii môžeme povedať, že vo svadobnom dome bola dobre známa. Zaradila sa totiž nie medzi hostí, ale medzi domácich, ktorí mali na starosti zdarný priebeh svadby, ktorá vtedy trvala aj niekoľko dní. Vtedy sa v rodine vystriedalo veľa hostí, a aj nepozvaných, tak niet sa čomu diviť, že sa minulo víno. Dnešnými slovami by sme povedali, že bol to veľký „trapas“. Mária však mala citlivé srdce a zachránila situáciu. Tu je prvé poučenie z dnešného evanjelia, že na začiatku mimoriadnej pomoci v Káne bola prosba Panny Márie. Ježiš najskôr váha, lebo je presvedčený, že nenadišiel ešte ten správny čas. Mária však vie, že Ježiš jej prosbu neodmietne, preto prikáže obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie! - a to je druhé poučenie z dnešného evanjelia.
Ako aplikovať tieto poučenia na nás, na naše rodiny?
Ak chceme dosiahnuť Božiu pomoc v našom osobnom i rodinnom živote, musíme o ňu prosiť. Prvá rada je modlitba cez Máriu. Veď ktorý syn odmietne prosbu svojej matky? Naša modlitba však musí byť pravidelná a úprimná. Máme sa modliť každý deň, aj vtedy, keď je nám dobre, keď nám nič nechýba.
S pomocou modlitby je potrebné splniť aj druhé poučenie: Urobte všetko, čo vám povie! To znamená, plniť Ježišovu vôľu, ktorá je jednoznačná: milovať Boha, najmä cez svedomité plnenie si náboženských povinností, milovať blížneho, cez dobré medziľudské vzťahy a milovať seba, najmä cez mravné zdokonaľovanie svojho charakteru. Také je poučenie z dnešného evanjelia.
Práve v tomto duchu si v dnešnú nedeľu spytujme svoje svedomie: Aký je môj vzťah k náboženským povinnostiam? Aké sú moje medziľudské vzťahy? Ako sa snažím pracovať na svojom posväcovaní a zdokonaľovaní sa?
Slávny žurnalista – ateista sa oženil a zobral si za manželku katolíčku. Narodila sa im krásna dcéra. On však chodil neustále po svete a výchova pripadla na matku. Matka bola však veľmi slabá vo svojej viere, no dievčatko malo šťastie, že jej babička bola zbožná žena, ktorá mu dala základy z viery a náboženstva. Babička po čase zomrela a vnučka – vysokoškoláčka sa zamilovala do chlapca, ktorý bol hlboko veriaci katolík. Brával ju na modlitbové stretnutia, ktoré ju tak oduševnili, že nevynechala ani jedno. Cez prázdniny ale videla, ako to medzi rodičmi „neklape“, až napokon otec od nich odišiel. Raz pozval dcéru na víkend do svojho nového domova. Chcel sa pritom pochváliť svojimi článkami a publikáciami, ktoré väčšinou boli zamerané proti náboženstvu. Dcéra si ich pozorne prečítala a otcovi povedala: Tie články neotriasli mojou vierou, lebo ja mám zážitky s mojím Bohom. Keď som sa modlila, cítila som jeho prítomnosť, keď ste sa rozišli s mamou, ešte silnejšie som sa modlila a opäť som cítila jeho prítomnosť, lásku a nežnosť. Aj keď som robila skúšky na „výšku“, cítila som jeho pomoc a ochranu. Vieš, otec, ja som okúsila veľkosť a silu Boha a čítať tvoje články pokladám za stratu času.
Tento príbeh potvrdzuje obe poučenia z dnešného evanjelia v konkrétnom živote. Snažme sa počas budúceho týždňa pomocou modlitby cez Máriu robiť to, čo nám Ježiš prikazuje, potom okúsime zážitok s Bohom a nik a nič nepohne našou vierou.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín