Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

28. nedeľa „cez rok“ – rok B

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku! Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

Mk 10, 17- 27

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Od príchodu človeka na svet sa s ním spájajú dobrá, ktoré mu dal Stvoriteľ. Kniha Genezis o tom jasne hovorí: Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi! Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! Keďže človek je spojený s bohatstvom, tak ľahšie získava ako stráca. Ťažko mu však po páde prvých rodičov nájsť správny smer, nakoľko je náchylný k zlému.
Z tejto skutočnosti čerpá aj Ježiš v dnešnom evanjeliu, keď na otázku mladíka: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?, odpovedá: Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi.
Už Starý zákon nás upozorňuje, že bohatstvo človeka zaväzovalo. Ten, kto si na ňom zakladal, bol chudobný pre duchovné potreby. Ťažko bolo, čo aj my sami poznáme, zrieknuť sa bohatstva, kariéry, pohodlia alebo výhod pre Boha. Preto dnešný človek v záujme vlastného dobra začína chápať, že bohatstvo tohto sveta nie je všetko, lebo v ňom nenachádza plné, ale iba dočasné a pominuteľné uspokojenie. Ak chce pokročiť v duchovnom živote, dosiahne to iba vtedy a natoľko, nakoľko sa vie zaprieť a zriecť toho, čo ho púta k zemi.
Vieme z vlastnej skúsenosti, že to, čo sme ľahko získali, stálo za málo. Úprimnú radosť sme mali iba z toho, k získaniu čoho sme museli priniesť veľké obete. Má to byť vari bohatstvo, ktoré by sa stalo pre nás modlou, kvôli ktorej by sme zabudli na večnosť? Veď dobre vieme, že ani bohatstvo, ani poklady sveta, ani zdravie, ani krása netrvajú večne a raz pominú.
Všetci sme videli z ohňa vystupovať dym. Keď dosiahol určitú výšku, tak sa v nej začal zhromažďovať, až prišiel slabý vietor a rozfúkal ho. Najskôr ho bolo veľa, a potom sa úplne stratil. Tak je aj s bohatstvom. Tiež za čas rastie, rozmnožuje sa, ale potom prídu dediči a nakopené poklady sa stratia medzi nimi, že sotva zostane čo len nepatrná čiastka z pôvodného množstva. Alebo príde choroba a bohatý človek zrazu nemá žiadnu radosť z majetku a je častokrát odkázaný na pomoc iných. Aj z tohto jasne vidno, aké je bohatstvo pominuteľné.
Staroveký grécky filozof Sokrates učil, že múdrosť chráni človeka pred posadnutosťou po majetku. Sám prezentoval svoje učenie extrémnym príkladom – odmietol nosiť obuv. Rád chodieval na trhoviská a s veľkým úžasom pozeral na rozmanitosť ponúkaného tovaru. Keď sa ho priateľ spýtal, čo ho tam láka, keď aj tak nič nekúpi, odpovedal: Rád tam chodím, lebo neustále objavujem, bez koľkých veci som dokonale šťastný.
A ešte úryvok z jedného mailu: Drahý Pavol! Práve som si znovu prečítal úryvok z evanjelia o bohatom mladíkovi a jeho nesprávnej voľbe. Prinútilo ma to premýšľať. Neviem ako veľmi bol bohatý, ale určite nemohol cestovať v aute, zapáliť elektrické svetlo, kúpiť penicilín, používať vodovod, pracovať s počítačom, letieť v lietadle alebo telefonovať… Ak on bol bohatý, ako veľmi bohatý som ja!?
Nech nás príbeh onoho mladíka z evanjelia zdravo vyprovokuje, aby sme si uvedomili časnosť a pominuteľnosť pozemského bohatstva a veľkú cenu nesmierneho bohatstva večnosti.
Neťaží ma svedomie? Čo alebo kto je mojím opravdivým bohatstvom? Je ním Boh? Alebo je to človek, peniaze, nekalé obchody spojené s podvodmi a korupciou? Dajme pozor, aby sme sa nezačlenili do tejto podradnej kategórie, pre ktorú je bohom brucho. Apoštol Pavol jasne hovorí: Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho a hanba je slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky (nepriateľov Kristovho kríža).
Spýtajme sa dnes Ježiša: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? a počúvajme, čo nám odpovie…

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco