Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

7. veľkonočná nedeľa v roku A

Bratia, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení; lebo Duch slávy, a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej alebo zločinec alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan; nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom.

1 Pt 4, 13 – 16

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Niektorí ľudia milujú jarnú prírodu a vravia, že preto je taká krásna, lebo sa v nej nič neopakuje. V prírode vládne rozličnosť. Nenájdeme v nej dva rovnaké potoky, kvety, stromy… To isté platí aj o ľuďoch. Nenájdeme dvoch ľudí, ktorí by si boli telesne rovnakí a už vôbec ľudí, ktorí by si boli duchovne rovnakí. Niekomu sa stačí iba najesť a napiť, iný zasa túži po duchovnom pokrme tak, že rád číta, vzdeláva sa a je pozorný k iným. Niekto sa zameriava iba na pozemský život, iný premýšľa aj o živote na druhom svete. V tom by samozrejme nebola chyba, že sme rozmanití, veď tak je tomu aj v prírode. Chyba je však v tom, že pre rozdielnosť sa dokážeme nenávidieť a prenasledovať.
Aj prví kresťania boli prenasledovaní tými, ktorí inak zmýšľali, a aby prenasledovanie neznášali s ťažkým srdcom, apoštol Peter im píše takéto povzbudenie: Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení; lebo Duch slávy, a Boží na vás spočíva.
Prvých kresťanov prenasledovali Židia, lebo ich považovali za zradcov, ktorí zanechali židovské náboženstvo a uverili v nové náboženstvo. Prenasledovali ich aj pohania, ktorí ich zasa vnímali ako nepriateľov štátu a cisára. My však vieme, že neboli ani zradcami, ani rozvracačmi štátu. Oni iba verili, že Ježiš Kristus sa za všetkých obetoval na kríži, schádzali sa v nedeľu, aby slávili Eucharistiu, modlili sa za kráľa, cisára, Židov i pohanov a milovali sa navzájom ako bratia a sestry, pričom boli pozorní aj k nepriateľom. Čo na tom bolo zlé? Apoštol Peter ich varuje iba pred jediným: Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan; nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. A Ježiš dodáva, nech sa prenasledovaní pre jeho meno radujú, keď hovorí: Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.
Ježiš chce týmito slovami povedať, že každý, kto pre Božie meno dokáže na svete niečo pretrpieť, dokazuje, že jeho viera je silná a nádej pevná. Pre takého človeka je pozemské prenasledovanie ako skúška a ten, kto v nej obstojí, má veriť, že sa mu vyplní to, v čo veril a prízvukuje, že prenasledovanie pre Boha na svete vždy bolo a bohužiaľ, aj bude.
Pekne o tom píše významný spisovateľ Giovanni Papini (1881 – 1956). Keď mal 8 rokov a chodil do školy, istý roľník doniesol do triedy veľký kôš čerešní. Učiteľ si každého žiada zavolal ku katedre, podal mu za hrsť čerešní a povedal: To máš za usilovnosť a slušné správanie. Potom išiel vyprevadiť darcu. Sotva však vyšiel z triedy, žiaci začali čerešne jesť a hádzať po sebe kôstky. Celá trieda bola o chvíľu plná kôstok. Divokej zábavy sa ale jeden žiak nezúčastnil – Giovanni Papini, ktorý držal všetky čerešne v ruke a ani jednu nezjedol. Pomyslel si: To je zlá zábava a ja sa jej nezúčastním. Spisovateľ pochádzal zo židovskej rodiny, dal sa študovať Sväté písmo, stal sa kresťanom a napísal knihu Život Krista. Bola to najčítanejšia kniha v tej dobe. Napísal aj ďalšie knihy s náboženskou tematikou, v ktorých zastáva kresťanstvo pred jeho odporcami. Počas vojny bol prenasledovaný, skrýval sa pred Nemcami a napokon ťažko ochorel – ochrnul a oslepol. Často sa mu iní posmievali: Ako môžeš ty, ktorý tak ťažko trpíš, ešte veriť v Boha?
Aj my sme dostali od Boha veľký dar – vieru v neho a veríme, že hoci sme slabí, milujeme ho. Nedajme sa znechutiť, ak sa nám pre to niekto vysmieva, lebo podľa Ježišových slov, toto utrpenie znamená účasť aj na jeho utrpení, aj oslávení.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín