Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

1. pôstna nedeľa - rok A

Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ On odvetil: „Napísané je: – Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: – Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.“ Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: – Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.“ A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď satan, lebo je napísané: – Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“ Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.

Mt 4, 1 – 11

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

V súčasnosti sú veľmi populárne rozličné testy zamerané nielen na zábavné účely, ale aj na vážne témy. Testujú sa záujemci o zamestnanie, štúdium, rizikové povolania, majitelia zbrojných preukazov… a pritom sa zisťuje správanie uchádzača, jeho vedomosti, povahové črty, reakcie vo vypätých situáciách atď.
Čosi podobné môžeme dnes pozorovať aj u Ježiša. On skôr, ako začal verejne účinkovať, podrobuje sa akémusi testu, ktorý mu pripravil diabol. Veď štyridsať dní sa postil a jeho organizmus bol riadne vyslabnutý. Ale Ježišov duch bol naplnený vnútornou silou a bol skoncentrovaný na diablovu skúšku. V čom spočívalo pokušenie?
V prvom rade mal Ježiš doznať, že hmota je dôležitejšia ako duch. Diabol ho preto pokúša, aby premenil kamene na chleby. Ježiš síce neodmieta potrebu chleba, ale hovorí, že nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
Druhé pokušenie bolo namierené na Ježišovo božstvo. Diabol ho núti ku kaskadérskym kúskom, aby skočil z vrcholu chrámu. Je isté, že Otec by Syna zachránil a v tej chvíli by nedovolil jeho smrť, ale Ježiš vie, že nemá právo pokúšať Otca, lebo ich vzťah je postavený na láske a poslušnosti. Preto diablovu ponuku odmieta: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.
Tretie pokušenie je zo strany diabla najodvážnejšie, lebo Ježiša chce presvedčiť, aby ho uznal za knieža tohto sveta. On však radikálne vyhlasuje: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.
Možno nás v tejto chvíli napadne myšlienka: Prečo sa to muselo stať, že sa Ježiš zahadzoval s diablom? Tým nám naznačuje, že to urobil kvôli nám, lebo ak si na Božieho Syna trúfol diabol, o čo skôr si dovolí pokúšať nás. To, čo požadoval od Ježiša, požaduje aj od nás.
Ak by niekto písal dejiny ľudstva z pohľadu diablových pokušení, iste by mu nestačil papier celého sveta na opísanie diablových víťazstiev nad človekom. Písal by o zradách ľudí, o zapredaní duší, o túžbe po bohatstve a moci, o podvodoch, o klamstvách a nenávisti… Na druhej strane by však bolo treba veľa papiera aj na zoznamy všetkých statočných ľudí, ktorí v žiadnej dobe a v žiadnej situácii nepodľahli vábeniam a sľubom diabla, nech boli akokoľvek lákavé.
Stále však rozprávame vo všeobecnej rovine, preto buďme teraz celkom konkrétni. Koho z nás už neoslovil diabol? A vieme to iba my, on a Boh, ako sme reagovali. Ako často sme sa vrhli z chrámu na zem v presvedčení, že sa nám nič nemôže stať! Toto pokušenie sa volá spoliehanie sa na Božie milosrdenstvo. Diabol ho v našom prípade však formuluje iným spôsobom: Máš strach spáchať hriech? Je to maličkosť. Koľkí pred tebou to urobili!
A čo sa stalo? Nič! Nezahynuli ani sa neprepadli do pekla.
Alebo: Bojíš sa? Váhaš? Čoho sa ľakáš? Dnes zhrešíš, zajtra sa vyspovedáš. Ak zajtra zhrešíš, pozajtra sa vyspovedáš. Myslíš, že nedosiahneš odpustenie? Ale kdeže! Veď Boh je milosrdný, on ti uzná, že môžeš padnúť.
Pokušenie môže vyzerať však aj inak: Myslíš si, že pre nejakú maličkosť by ťa Boh zatratil? Ale to vôbec nie je logické. Boh nemôže byť taký ukrutný. To iba farári nás strašia. Spoľahnúť sa na Božie milosrdenstvo nám našepkáva aj takéto pokúšanie: Boh predvída tvoju krehkosť, veď on ťa takého stvoril a vložil do teba všetky telesné sily. Práve preto Kristus za teba zomrel na kríži. Ty keď zhrešíš, iba potvrdíš, že nezomrel nadarmo.
Spoznali sme sa? Koľkokrát diabol takto alebo podobne pokúšal aj nás? Koľkokrát zvíťazil?
Keď diabol pokúša, musíme sa brániť. Ako? Recept nám dáva sám Ježiš. Najdôležitejšia obrana je modlitba. Aká bola jeho modlitba? Nie minútová, ani v polospánku, ani ako neužitočná povinnosť, ale vytrvalý dialóg s Bohom, napojený na neho. To je najlepšia obrana proti diabolským pokušeniam.
O svätej Brigite sa hovorí, že jednej noci ju veľmi pokúšal diabol. Ale jej viera, nádej a láska k Bohu boli také silné, že hoci sa jej diabol zjavil v ošklivej ľudskej podobe, nebála sa ho. Ba čo viac, chytila sa s ním za pasy a bojovala s ním. V istej chvíli na neho s celej sily skríkla: Kto si vlastne, že mi chceš tak zle, že ma zvádzaš k takým odporným veciam! Ja, odpovedal diabol, som chlad…
Boh je teplo a láska, diabol je chlad a nenávisť. Dobre vieme, že nikdy nespí, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Chystá nám rozličné skúšky, a ako v nich obstojíme, záleží iba na nás. Ježiš sa nám ponúka za pomocníka v pokušeniach a odporúča nám vytrvalú a sústredenú modlitbu, ktorá je napojená na Boha.
S pomocou Ježišovho receptu riešme všetky pokušenia, ktoré na nás doľahnú aj v tomto týždni.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco