Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

1. pôstna nedeľa – rok C

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ Ježiš mu odvetil: „Napísané je: „Nielen z chleba žije človek.“ Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ Ježiš mu povedal: „Je napísané: „Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“ Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: „Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,“ a „vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.“ Ježiš mu odvetil: „Je povedané: „Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.“ Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

Lk 4, 1 – 13

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Vy starší, ktorí máte deti to iste poznáte: Mami, kúp mi bábiku! Oci, poď sa so mnou hrať! Mami, prečo nejdeme k babičke? Sami najlepšie viete, koľko rozličných žiadostí malo alebo má vaše dieťa. A vy ste ho často odbili vetou: Buď už ticho, ty pokušiteľ! Už toľko nerozprávaj, lebo...
Dieťa ste nazvali Pokušiteľom, lebo stále otravovalo a niečo chcelo, ale určite ste to nemysleli v zlom. My však z dnešného evanjelia s hrôzou zisťujeme, že pokušiteľ-diabol naozaj jestvuje.
Diabol je veľmi šikovný, veď je duch, padlý anjel, ktorého úspech spočíva práve v tom, že presviedča ľudí, aby v neho neverili. Preto je o ňom veľa vtipov, deti o ňom čítajú v rozprávkach, v množstve filmov sa predstavuje s dlhým chvostom, rohami, kozou bradou, kopytami... Je celý čierny a veľmi hlúpy, alebo druhý extrém – pomáha ľuďom a chráni ich. Ľudia sa na jeho správaní vždy dobre bavili a pritom sa pýtali: Môže vari čosi také jestvovať?
Môže! Diabol preto používa takú smiešnu podobu, aby ľudí zmiatol a ľahšie ich mohol pokúšať. Je veľmi silný, trúfol si aj na Božieho Syna. Veď kto strávi 40 dní na púšti, veľmi sa tam vyčerpá a má veľa pokušení a túžob. Za tejto situácie prichádza k Ježišovi diabol a pýta sa: Prečo hladuješ, veď si Boží Syn? Pozri, čo je tu kameňov. Stačí ich iba premeniť na chleby a môžeš sa dosýta najesť. Na Ježiša však jeho pokúšanie nezabralo. Preto to skúsil znova a zameral sa na ľudskú pýchu: Všetko ti dám za jedinú maličkosť – budeš sa mi klaňať. Ani tento ťah diablovi nevyšiel. Ale ešte sa nevzdával: Neboj sa, zoskoč, veď je napísané, že sa ti nič nestane, prídu anjeli a zachránia ťa. Ale ani teraz diabol nepochodil a Ježiš zvíťazil: Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.
Keď sa teda diabol nezdráhal pokúšať Krista, potom prečo by to neskúšal s nami. A všetci si úprimne priznajme, koľkokrát diabol nad nami zvíťazil? Poviete si, že sa nás to netýka, lebo my chodievame do kostola a sme veriaci? A čo naša pýcha, lakomstvo, závisť, zmyselnosť, hnev, obžerstvo, lenivosť? Ak trpím čo len na jednu z týchto nerestí, víťazí nado mnou diabol. Poučenie z dnešného evanjelia pre nás je, aby sme mu nedali príležitosť a už pri najmenšom pokušení dokázali povedať NIE! Musíme byť v pokušeniach nekompromisní a spolu s Ježišom zvolať: Odíď satan!
Rázne odmietol pokušenie bohatstva a moci aj známy indický kazateľ Sandu Sundar Singo. V Ježiša uveril, keď mal 14 rokov. Jeho pohanskí príbuzní mu radili, aby sa ho vzdal. Raz ho pozval na návštevu jeho strýko - veľký boháč. Pri prehliadke domu vošli aj do pivnice. Chlapec od prekvapenia skríkol, lebo bola plná pokladov a drahých vecí. To ale nebolo všetko. Strýko si dal dolu turban z hlavy, dal ho na hlavu synovcovi, kľakol si a padol mu k nohám. Bol to prejav najhlbšej úcty, oddanosti, ale aj prosby: Toto všetko ti dám, ak nebudeš kresťanom. Chlapec bol v pomykove. Odmietnuť? Znamená potupiť strýka a odvrhnutie od celej rodiny. Ale rozhodnutie nenechalo na seba dlho čakať. To všetko sa oplatí urobiť pre Ježiša. Bol síce vylúčený z rodiny, z bohatstva, z kariéry, ale nebol odlúčený od Boha. Ľudská rodina sa ho síce vzdala, ale Boh ho o to láskavejšie objal.
Aj my musíme denne zápasiť s množstvom pokušení. Skôr však, ako budeme mať túžbu upadnúť do nich, zamyslime sa, či nás to nevylúči z Božej rodiny. A keď bude pokušenie veľmi silné, spomeňme si na Ježišove slová: Ja som s vami až do skončenia sveta.
Pane, buď s nami. Chceme zahnať pokušiteľa, chceme zostať v tvojej rodine, pomôž nám, aby sme vždy s tvojou pomocou víťazili nad diablom.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco