Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

2. nedeľa po Narodení Pána – rok A

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“ Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten ňom priniesol zvesť.

Jn 1, 1-18

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Vianoce sú za nami a my sa tešíme, že sme ich prežili v zdraví, radosti a hojnosti. Povedali sme si pekné slová a prekvapili sme sa milými darčekmi. Mnohým z nás dali Vianoce pocítiť, aké dôležité a krásne je nevidieť iba seba, ale aj druhého a dopriať trocha radosti nielen sebe, ale aj druhému.
Boh sa nám ukázal, keď medzi nás poslal Syna, o ktorom sme práve počuli ako o Slove, ktoré sa stalo Telom. V ňom sme sa stretli s Bohom a v ňom sa stretávame aj my navzájom.
Toto úžasné tajomstvo nám sprítomňuje stará židovská rozprávka. Boli dvaja bratia, ktorí bývali na hore Morja. Mladší bol ženatý a mal deti, starší bol slobodný a žil sám. Obaja mali po otcovi pole, ktoré spoločne obrábali, a teda spoločne aj zbierali úrodu, ktorú rozdelili na dve rovnaké časti, a tak mali rovnaký počet snopov. Raz, po žatve, starší nemohol zaspať, lebo ho trápila myšlienka, že má dostať rovnaký počet snopov ako brat, ktorý mal ženu a deti. Preto uprostred noci vstal, šiel na pole a z vlastných snopov prenášal na kopu svojho brata. Spokojný sa vrátil domov a zaspal. O polnoci sa zobudil mladší brat a rozmýšľal: Môj brat je sám. Nemá ženu, nemá deti a keď zostarne, kto sa o neho postará? O mňa, predsa, sa má kto postarať. Aj on vstal a začal zo svojich snopov nosiť na kopu bratových, čím mu vlastne vrátil, čo mu starší brat nanosil. Keď ráno prišli obaja na pole, každý našiel svoju kopu nedotknutú, v pôvodnej veľkosti. Čakali teda na druhú noc, a keď si boli istí, že ten druhý spí, vybrali sa na pole. Aké však bolo ich prekvapenie, keď sa v polovici cesty stretli, každý s plným náručím snopov, ktoré niesli na kopu svojho brata. Teraz si uvedomili ako jeden s druhým cíti. Snopy im vypadli z náručia a skončili v bratskom objatí. Boh z neba pozoroval s veľkou úľubou tento počin a povedal: Toto miesto je sväté, tu chcem bývať medzi ľuďmi.
Vianoce, čas radosti a veselosti, neprinášajú však všetkým ľuďom pokoj a šťastie, lebo nie všetci sa k sebe správajú ako bratia z rozprávky. Sú ľudia, niekedy aj pokrvní príbuzní, ktorí nehľadia jeden na druhého, ubližujú si a najradšej sú, keď im ten druhý zmizne z očí.
Do istého ústavu prijali asi 30-ročného muža, telesne postihnutého, ktorý tam býval s omnoho staršími ľuďmi. Všetci sa tešili, keď ich príbuzní vezmú aspoň na sviatky domov a chválili sa tým. Keď sa pýtali onoho muža či prídu aj pre neho, odpovedal: Nie, lebo rodičia mi zomreli a rodičovský dom zaujal môj jediný brat. Keď som naposledy chcel prísť domov, zatvoril predo mnou dvere, otvoril okno a zakričal, že nemám tam už žiadne právo ani miesto a nemám sa mu už ukazovať na oči.
Nestal sa podobný prípad, či už ten dobrý alebo zlý aj v našej rodine? Aké Vianoce prežila moja rodina? Ponavštevovali sme sa? Prijali sme jeden druhého s láskou alebo sme zabuchli dvere pred blízkymi, lebo sme pohádaní, pohnevaní na život a na smrť kvôli domu, pozemku, majetku…?
Boh prichádza k vlastným. My sme jeho vlastní. Musíme zostúpiť do hlbín svojej bytosti, pokorne sa otvoriť a začujeme, že Boh odpovedá našim najhlbším túžbam a prianiam. Boh do nášho života vyslovil to najvlastnejšie, čo má, svoje Slovo, svojho Syna. Je potrebné pokoriť sa a dovoliť mu, aby prehovoril v našom živote.
Boh svojho Syna neposiela iba nám, ale všetkým bez rozdielu. Preto odstráňme každú neprávosť, ktorá by bola medzi nami a našimi blížnymi, aby sme mu svojou zlobou nezatvárali dvere do našich sŕdc, a ani do sŕdc našich blížnych.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín