Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

4. veľkonočná nedeľa - rok A

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“

Jn 10, 1- 10

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Ľudia, ktorí niekedy navštívili dajaké veľkomesto, boli často unesení výškovými budovami a množstvom ľudí na uliciach. V zhone veľkomesta im po nejakom čase dobre padlo, keď uprostred vysokých domov a rušných ulíc našli maličký kostolík. Veru nik ho neobišiel, lebo práve tam pocítili ticho, pokoj a oddych. Dajako podobne pôsobí aj dnešné podobenstvo. Aj my opúšťame každodenný ruch, zhon, nervozitu a uťahujeme sa do skromného Ježišovho podobenstva, aby sme v jeho slovách našli pre svoju dušu pokoj, ticho a oddýchli si.
V Jánovom evanjeliu nachádzame iba dve podobenstvá: to dnešné O dobrom pastierovi a druhé O viniči. Obe začínajú slovami: Ja som… Nimi chcel Ján zvýrazniť Ježišovu osobnosť. Podobenstvom O dobrom pastierovi chcel čitateľom pripomenúť človeka, ktorý vodil (nie vyháňal) ovce na pašu. Bol to pastier, ktorý chránil zverené stádo aj s nasadením vlastného života, lebo svoje poslanie bral vážne. Ježiš si vyberá obraz pastiera, aby nám v ňom zjavil svoju zachraňujúcu lásku, aby sa nám predstavil, ako náš milujúci priateľ, ktorý zostane pri nás, aj keď sklameme a nebojí sa povedať pravdu o nás, aj keď bolí a je nepríjemná. Ježiš nehádže nad nami rukou, ale robí všetko pre našu premenu k lepšiemu. A to je úžasné, lebo takým veľkorysým dokáže byť jedine Boh – nedá sa znechutiť, neodhadzuje nás, tak ako ani hrnčiar neodhadzuje znetvorenú hlinu, ale sa pokúša urobiť z nej novú a novú nádobu. Naozaj je dobrým pastierom, lebo ide za každou ovcou, ktorá je v nebezpečenstve, hľadá ju a zachraňuje. Prvý nám vyšiel v ústrety a dal nám všetko vo svojom Synovi, ktorý zobral na seba prirodzenosť sluhu, zostúpil k nám vo Večeradle a zobral na seba podobu chleba, ale aj otroka. Prišiel medzi nás, ako posledný z nás, či už to bolo v Betleheme, či v Nazarete alebo na Kalvárii. Nehľadal víťazstvo, ale položil život a je ochotný kráčať až po bláznovstvo kríža. Také úžasné a veľkolepé je priateľstvo Boha s nami! Je to láska, ktorá sa uspokojí až vtedy, keď nás zachráni.
Veľkoleposť Božieho priateľstva krásne vystihol svätý biskup Bazil. Cisár sa mu vyhrážal pre vieru v Boha:
– Dám ťa k súdu! A Bazil na to:
– Mám priateľa, ktorý je sudcom živých aj mŕtvych.
– Dám ti zhabať majetok!
– Mám priateľa, ktorý je Kráľom neba i zeme.
– Pošlem ťa do vyhnanstva a nebudeš mať kde hlavu skloniť!
– Mojím priateľom je pán nebeských príbytkov.
– Dám ťa popraviť!
– Mám priateľa, ktorý je pánom života aj smrti.
Mať takého priateľa, akým je Ježiš, nás napĺňa radosťou a dôverou. Preto voláme s Mojžišom: Moja sila a moja udatnosť je Pán a stal sa mi spásou. Toto je môj Boh, budem ho velebiť, Boh môjho otca, budem ho chváliť. S Dávidom vyslovujeme Bohu svoju dôveru: Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pasienkoch. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. S Máriou radostne vyznávame: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi... a s Pavlom sa pýtame v Duchu Svätom: Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?
Kiežby sme v duchu týchto hlbokých myšlienok upevňovali svoje priateľstvo s Ježišom a nikdy ho nenarušili ťažkým hriechom!
Ako mu odpovieme na jeho lásku? Vari len zvyškami? Rýchlou rannou modlitbou? Alebo večer v polospánku? Či oneskoreným príchodom na svätú omšu? Vari ročnou spoveďou? Ale, stačí to? Reaguje tak opravdivý priateľ?
Dajme si preto dnes nejaké predsavzatie. Všetci dobre poznáme svoje chyby, tak skúsme sa zbaviť niektorej z nich. Nech to bude dôkazom, že priateľstvo s Ježišom, Dobrým pastierom, si vážime, chceme ho udržiavať a neustále posilňovať.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco