Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

3. veľkonočná nedeľa – rok B

Učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte; že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.

Lk 24, 35- 48

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Život niekedy prináša problémy, s ktorými si sami nevieme poradiť. Vtedy nám padne vhod dobrá rada. Buďme úprimní, že asi každý mal či má problémy s vierou. Koľkokrát sme už uvažovali či udalosti sa stali tak, ako sme o nich počuli alebo čítali, ba čo viac, koľkokrát nás napadla myšlienka či naozaj existuje Boh? Dnešné evanjelium nám chce pomôcť v našich problémoch s vierou.
Rozpráva o apoštoloch, ktorí tiež mali veľké problémy s vierou. Ježiša ukrižovali, bolo jasné, že zomrel a pochovali ho. Na jednej strane to bol pre nich šok, že Ježiša, ktorý celý život vystupoval ako pán života a smrti, jeho nepriatelia premohli, na druhej strane zasa bolo pre nich nepredstaviteľné tvrdenie niektorých žien, že vstal z mŕtvych. Ježiš vedel o ich depresii a keďže mal s nimi súcit, všemožne sa snažil im pomôcť k viere. Všimnime si ako majstrovsky to robil.
Najskôr pôsobil na ich zmysly, to znamená, aby ho očami videli, ušami počuli, rukami sa ho dotýkali a napokon s ním jedli. Táto pomoc z jeho strany bola nenahraditeľná, lebo je známe, že zmysly podávajú ľudskej duši presvedčivé informácie o tom, čo sa deje okolo. Potom pristúpil k druhému kroku tým, že im otváral zmysel Písem, kde im ukázal, že u Mojžiša, aj u prorokov, aj v žalmoch je o ňom písané. Postupne im objasňoval, že tam jasne stojí, že Mesiáš bude najskôr trpieť, potom bude usmrtený a napokon vstane z mŕtvych. A pokračoval v tom duchu, že to všetko bolo potrebné, aby sa splnilo Písmo. A keď apoštoli túto „dvojstupňovú“ pomoc prijali, vyviazli z počiatočnej nevery a stali sa hlboko veriacimi mužmi, ktorí plameň viery rozniesli do celého sveta a pre túto pravdu položili aj vlastné životy.
Teraz sa zamyslime nad naším problémom s vierou. Dnešné evanjelium je nám zárukou, že Ježiš adresuje aj nám obe ponuky pomoci, lebo chce oživiť našu vieru, keďže on je stále rovnaký. Pekne túto skutočnosť vystihuje List Hebrejom: Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!
Aké sú teda, oné dva kroky?
Prvý spočíva v tom, že nás pozýva premýšľať nad krásou okolitého sveta, prírody, kvetov, kvitnúcich stromov, lesov a hôr, prameňov a riek, vtákov a zvierat… Upozorňuje nás na krásu ľudskej tváre a ľudského tela, na krásu modrej oblohy, zlatistého slnka, bielych oblakov a na nespočetné množstvo hviezd na nočnej oblohe… To všetko nás privádza k viere v Boha. Na túto krásu nás Ježiš aj konkrétne upozorňuje: Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo: „Čo si oblečieme?“! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?
Prezident newyorskej akadémie Morison Cressy napísal: Zelené údolie, rieka, katedrála lesa, morské úžiny a snehom pokryté končiare veľhôr mohutne pohnú naším vnútrom. Prívaly morských vĺn a let vtákov vyvolávajú obdiv všetkých, čo majú oči, aby videli a mozog, aby hodnotili, čo vidia. Týmito krásnymi slovami potvrdzuje existenciu Boha Stvoriteľa.
Druhý krok, ktorý používa Ježiš k posilneniu našej viery spočíva v tom, že nám kladie pred oči Sväté písmo. Dnes, chvála Bohu, sa veľmi rozšírilo čítanie Svätého písma a môžeme povedať, že má prvenstvo medzi všetkými knihami na svete. Je najrozšírenejšou a najobľúbenejšou knihou našich čias.
O blahodarnom účinku Svätého Písma sa pekne vyslovil americký lekár a chirurg Wiliam Reed, ktorý po dlhých rokoch štúdia a chirurgickej praxe napísal knihu: Chirurgia duše. V nej dokazuje, že kresťanská viera má až takú dôležitú úlohu v ľudskom živote, že môže spôsobiť uzdravenie choroby, ktoré by nebolo možné dosiahnuť inými prostriedkami. A pýta sa: Ako má dosiahnuť človek takú hlbokú vieru v tomto svete? A odpovedá poukazom na svoju vlastnú skúsenosť týmito originálnymi slovami: Biblia bola Božím operačným skalpelom, ktorý ma operoval a oslobodil od prílišného pripútania sa k tomuto hmotnému svetu. Chápeme aj na základe týchto slov, že čítanie Svätého písma môže byť skutočne účinnou pomôckou našej viery?
Prosme Pána, aby nám otvoril myseľ aj srdce pre Božie stopy v prírode a v Písme. Potom dosiahneme pokoj, radosť a šťastie v hlbokej viere v Boha.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín