Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

33. nedeľa v období „cez rok“ – rok C

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: „To som ja“ a: „Ten čas je už blízko.“ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam, uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

Lk 21, 5- 19

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Veľa ľudí sa snaží predpovedať budúcnosť. Máme možnosť ich sledovať v televízii, čítať o nich v tlači a rozhodnúť sa pre ich ponuky predpovedať našu budúcnosť. Je smutné, koľko ľudí týmto veštcom naletí a je bolestné, že medzi nimi nájdeme aj mnoho veriacich ľudí.
Možno mi v duchu bude niekto z týchto dotknutých ľudí vyčítať: Prečo o tom hovoríš, veď aj Ježiš v evanjeliu predpovedá budúcnosť a nik mu to nevyhadzuje na oči? Ježiš naozaj rozpráva o tom, čo sa udeje po jeho odchode z tohto sveta, ale musíme uznať, že to nehovorí dajaký samozvaný veštec, ale Boží Syn, vševediaci Boh. O čom vlastne Ježiš hovorí? O zbúraní Jeruzalemského chrámu, čo bude predzvesťou ďalších udalostí. Pokiaľ stojí chrám, on je domom jeho Otca a miestom modlitby, ale keď ho zbúrajú, pre Ježiša je dôležitejšia svätyňa jeho Tela a je ňou Cirkev.
Ježiš o Cirkvi hovorí tri proroctvá:
Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: „To som ja“ a: „Ten čas je už blízko.“ My s odstupom času vnímame pravdivosť jeho slov a jasne vidíme, že ich povedal vševediaci Boh. Veď koľkí falošní proroci vystúpili v dejinách Cirkvi a svojimi „proroctvami“ spôsobili svetové problémy, náboženské rozpory, ba aj vojny. Cirkev musela vynakladať veľké úsilie, aby svojich veriacich uchránila pred nimi. Takých prorokov je veľa aj dnes. Predpovedajú, že keď neopíšete dajaký list tridsaťkrát, tak vás postihne nešťastie, alebo keď sa nepomodlíte určité množstvo modlitieb, tak vás stihne trest, vyhrážajú sa, že ak nerozšírite dajakú modlitbu, budete nešťastní a zomriete v hrozných mukách. Presne vedia, kedy bude koniec sveta a kedy príde nový mesiáš. Koľko je takýchto samozvaných prorokov? A ako na nich reaguje Ježiš? Nechoďte za nimi! Na týchto prorokov reagoval aj pápež Ján Pavol II. v príprave na Jubilejný rok 2000, keď povedal, že to nie je príprava na koniec sveta, ale naopak, príprava, ktorá spočíva v radostnej túžbe a chuti otvoriť seba a svet Kristovi. Lebo len v ňom je pozemská a večná záchrana. Kresťan má byť vždy pripravený na Kristov príchod.
Druhá Ježišova predpoveď týkajúca sa Cirkvi hovorí: Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Túto predpoveď treba chápať z pohľadu na Ježišovu náuku, ktorá mnohých rozdelí. Veď koľkí vodcovia národov a mocní tohto sveta ho budú nenávidieť a cez neho aj tých, ktorí v neho uverili. Čím mu budú jeho nasledovníci vernejší, tým bude boj proti nim ostrejší a častejšie bude počuť výzvy: Preč s ním! Ukrižuj ho! To spôsobí rozštiepenie národov, spoločenstiev, rodín, politického spektra… Jedni budú za Ježiša, iní proti nemu. Ako sami iste vidíme, táto predpoveď platí aj v dnešných časoch, a aj u nás.
Tretia predpoveď je vlastne Pánovou reakciou na jeho druhú predpoveď: Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život. Týmito slovami jednoznačne vyzýva svojich verných, aby o ňom vydávali svedectvo. Svedectvo svetonázorové, hodnotové, a keď to bude nutné, aj mučenícke. Ním preukážu veriaci vnútornú aj vonkajšiu vernosť Kristovi a jeho Cirkvi. Tých, ktorí to dokážu ubezpečuje, že sa zachránia pre večný život.
S odstupom tisícročí vidíme, že Pánove proroctvá sa plnia a iste cítime, že sa dotýkajú aj nás. Aj my sa stretávame s mnohými falošnými prorokmi, žijeme v prostredí, kde Ježišova náuka postavila ľudí za alebo proti nemu a práve tu dostávame výzvu, aby sme o ňom vydávali svedectvo. Ako sa mi to darí? Je vidieť z môjho života, zo skutkov, zo správania, že som veriaci? Zistia to ľudia z môjho okolia aj bez toho, aby som o tom musel rozprávať? Žijem svoju vieru?
Dvadsaťročný Peter pracuje v bani. Chlapi okolo neho hrešia, preklínajú, ale on nie. V piatok sa postí, ak nefára, z ubytovne chodieva každú nedeľu do kostola. Neprepíja výplatu ani ju nepremrhá s cudzími ženami. Jeho spolupracovníci všetko sledujú, na otázku nového kolegu: Kto je Peter? jeden z nich odpovedá: Je to dobrý človek, veriaci človek.
Pýtame sa, čo máme my robiť? Svätý Pavol nám radí, aby sme pracovali. Pracovali pre dobro Cirkvi, celého sveta a na vlastnom posväcovaní sa. O túto prácu sa usilujme aj v nastávajúcom týždni.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín