Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

13. nedeľa „cez rok“ – rok B

Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“ Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok. Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o Ježišovi; prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená. Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: „Kto sa to dotkol mojich šiat?“ Jeho učeníci mu vraveli: „Vidíš, že sa na teba tlačí zástup, a pýtaš sa: „Kto sa ma dotkol?“ Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena, vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením padla pred neho a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Chod’ v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“ Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: „Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľa?“ Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!“ A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil ta, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť rokov. I stŕpli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť.

Mk 5, 21- 43

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

V našom živote existujú situácie, pred ktorými by sme si najradšej zapchali uši a zatvorili oči, aby sme o nich vôbec nič nepočuli, nevideli ani nevedeli. Sem radíme rozličné katastrofy a nešťastia, nešťastné lásky a rozvody, ale bezpochyby aj smrť niekoho blízkeho.
Možno nás zarazí dnešné evanjelium, ktoré nám ponúka obraz smrti, práve v čase, keď deťom začínajú prázdniny, dospelým čas dovoleniek a všetko okolo nás vnímame v plnosti života. Ono nám však chce pripomenúť, že smrť nemá ani prázdniny, ani dovolenku, ba práve počas týchto oddychových dní, mnohých ľudí navštívi. Svedčia o tom aj denno-denné pohreby na našich cintorínoch.
Dnešná liturgia nám teda nechce kaziť radosť zo života, ani nám nechce pridávať starosti, ale naopak chce nás ich zbaviť, pokiaľ uveríme Ježišovi, že premohol smrť a Boh je Bohom živých. Nebojme sa preto myslieť na pohrebný sprievod, v ktorom máme niekoľkokrát miesto za rakvou a raz aj v nej.
Aký postoj máme zaujať k smrti?
Mnohí ľudia sa snažia smrť zakryť nádhernými pohrebmi a vencami. Chcú, aby zosnulý mal dubovú rakvu, dychovku, mnoho smútočných príhovorov…, ale Jair to v dnešnom evanjeliu urobil inak. Nezariaďoval krásny príbeh pre svoje jediné dieťa, ale bežal za Ježišom s vierou, že on jediný môže pomôcť. A Ježiš na jeho vieru aj patrične zareagoval: Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí. Ježiš síce zobudil dievča k životu, ale iba načas, lebo potom opäť zomrela a tam už nezasiahol. Mnoho dievčat a chlapcov zomrelo v tej dobe, ale Ježiš ich nevzkriesil. A od tých čias vzrástol počet plačúcich matiek a nešťastných otcov na milióny. Ich dieťa Ježiš nevzkriesil. Poviete si, že nás sa to predsa netýka. Ale je to naozaj tak?
Predstavte si, že cestujete autom v noci po celkom neznámom kraji a tu sa zrazu vo svetle reflektorov pred vami objaví značka ukazujúca smer cesty. Prečítate si, kam cesta vedie a značka vám zmizne spred očí. Ale to už nevadí, lebo vy viete na čom ste, poznáte cieľ, do ktorého vás dovedie tmavá cesta.
Rozprávanie o vzkriesení Jairovej dcéry je pre nás znamením, ktoré nám hovorí, že na konci tmavej cesty, ktorej hovoríme zomieranie, je niekto, kto nám daruje život, ak dokážeme smerovku – vieru – prečítať a týmto smerom aj kráčať. Potom raz uzrieme aj nad našou rakvou Kristovu ruku, ktorá nás bude kriesiť zo spánku smrti. A ak budeme podľa tejto smerovky kráčať životom, vtedy ani pri smrti našich blízkych nebudeme hľadať útechu v pompéznosti, ale v sile viery.
Prosme dnes Boha, aby sme dokázali, keď budeme stáť pri smrteľnom lôžku niekoho, kto nám je milý, chytiť sa Ježišovej ruky, ktorá ho prebudí zo spánku smrti k večnému životu a presne to isté urobiť, keď aj my budeme pozvaní do večnosti.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký