Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

23. nedeľa v období „cez rok“ – rok C

S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: „Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.“ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“

Lk 14, 25- 33

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Štatistiky sú pre nás kresťanov veľmi priaznivé. Hovoria o dvoch miliardách kresťanov na svete. To znamená, že každý tretí človek je kresťan. Najväčší rast zaznamenávajú v Afrike. Štatistiky uvádzajú, že denne prestúpi na kresťanstvo štyritisíc dospelých a je pokrstených dvanásťtisíc detí. Iste mi dáte za pravdu, keď poviem, že tieto čísla sú pre nás potešiteľné. Buďme však úprimní: Sú všetci títo ozajstní kresťania? Čo z toho, že mnohí sú pokrstení v niektorej kresťanskej cirkvi, zapísaní v matrike, a pritom nežijú svoj krst? Preto nás v tejto súvislosti môže napadnúť otázka: Ako sa človek kvalifikuje za kresťana? Čo máme robiť, aby sme boli ozajstnými kresťanmi?
Odpoveď nám dáva Ježiš cez dnešné evanjelium: Kto chce byť ozajstným kresťanom, musí si všetko vopred premyslieť, prekalkulovať, prepočítať. Presne ako muž, ktorý chcel stavať vežu, či ako kráľ, ktorý sa chystal do boja.
Ježiš nám chce povedať, že náš úspech záleží na prepočítaní nákladov. Kto nič nechce vynaložiť na svoju dušu, ten nech sa ani nepokúša byť kresťanom. Kompromisné, kolísavé nasledovanie Krista nikam nevedie, ba nakoniec dovedie k životnej prehre. Dajme ale pozor! Možno má niekto pocit, že Ježiš chce, aby sme opustili domov, zamestnanie, vlasť, aby sme sa zriekli platu, svojho nadania, záľub či plánov. To nie! On iba chce, aby sme nedali nikomu a ničomu prednosť pred ním: Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
Ozajstné kresťanstvo je nasledovanie Krista v každodennom živote. Z toho však čosi plynie, čo nám nebude príliš príjemné, že kresťanstvo je spojené s krížom. Aj Ježišov život bol spojený s krížom. Preto nám radí: Vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Buďme však úprimní, je to naozaj veľmi ťažké! My by sme radi chceli aj kresťanský žiť, ale pritom mať aj pohodlie, život bez problémov, ťažkostí, nepríjemností, teda – bez kríža. Lenže skutočný kresťanský život nám to nezaručí. Ježiš jasne povedal: Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.
Zhrňme si to: Nasledovanie Krista si vyžaduje veľa námahy, úsilia a pevnú vôľu. Kristus však nežiada nemožné. Chce síce veľa, ale za to dá omnoho viac. Boh sa nedá predbehnúť našou ľudskou veľkodušnosťou. On je veľkodušnejší. Po tomto konštatovaní sa pozrime na seba a do seba a venujme dnešnú nedeľu uvažovaniu nad týmito otázkami: Som ozajstný kresťan katolík? Je Boh v rebríčku mojich životných hodnôt na prvom mieste? Dokážem vo svojom živote prijať kríž? Verím, že Ježiš ma za moju veľkodušnosť odmení ešte väčšou veľkodušnosťou – nebom?
Kňaz stretol na ulici babičku a pýta sa jej, ako sa má. Ona na to: Zle, veľmi zle. Strecha na dome mi padá, muž mi zomrel, deti sú v Amerike, mám cukrovku a veľmi ma bolia nohy. Kňaz rozmýšľal, ako ju potešiť, ale ona nečakala na útechu a pokračovala: Nesťažujem sa, veď Pán Ježiš bol bez domova, no ja mám ešte strechu nad hlavou, chodil bosý, ja mám topánky, na hlave mal tŕňovú korunu a ja nemám…
Vidíte, koľko životnej sily a elánu je v slovách tejto starej a životom skúšanej ženy! Aj teba čaká Ježiš, že sa za ním vydáš a ponesieš svoj kríž. Aj teba čaká Ježiš, že ho budeš verne niesť tak, ako babička z dnešného príbehu. Aj teba čaká Ježiš, lebo ti chce pomáhať, chce ťa posilniť svojím vlastným Telom a Krvou.
Využime túto Ježišovu ponuku a nezabudnime: Byť naozajstným kresťanom znamená niesť kríž spolu s ním a jeho dať v rebríčku životných hodnôt na prvé miesto. Máme pred sebou nový týždeň a samozrejme aj veľkú príležitosť pokúsiť sa o to.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín