Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

5. veľkonočná nedeľa v roku A

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.“

Jn 14, 1 – 12

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Májové počasie láka ľudí do prírody, aby sa občerstvili sviežim vzduchom a vôňou jari. Mnohí ľudia využívajú dovolenky či víkendy aj na výlety do zahraničia. Čítal som, že v jednej alpskej dedinke je malý, podivuhodný kostolík. Okolo neho rastie mnoho krásnych kvetov, ale keď vstúpite dovnútra, zaskočí vás pohľad na ľudské kostry, každá s menom a priezviskom človeka, s dátumom narodenia aj smrti. Niektorí turisti keď vstúpia dnu, doslova utečú von, ale nájdu sa aj takí, ktorých tento pohľad pohne k zamysleniu: To má byť ukončením života a nič viac? Načo vlastne je človek na svete?!
Jednoznačnú a prekrásnu odpoveď nám dáva Ježiš, keď učeníkom, ale aj nám, hovorí: Idem k Otcovi. Táto veta zaznieva v celej jeho rozlúčkovej reči a tiahne sa cez ňu ako zlatá niť. Zdá sa, akoby Ježiš otváral alebo rozhrnul ťažkú oponu, ktorá ohraničuje náš pozemský život. Keď ju zdvihol, vidí za ňou svojho Otca a vyjadruje sa, že sa už nemôže dočkať okamihu, kedy sa k nemu vráti. Ježiš nevidí ťažisko svojho bytia na uliciach, na námestiach, na popredných postoch alebo v radovánkach, ale vidí ho pri nebeskom Otcovi.
Taký istý cieľ máme mať aj my. Aby sme však tomu verili, a aby sme si boli celkom istí, Ježiš výslovne povedal: V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Ježiš ukazuje, čo sa udeje pri smrti každého človeka a hovorí, že si po neho príde a vezme ho so sebou. Z jeho slov plynie, že pozemský život nie je naša definitívna vlasť a koncom nášho života nie je kostra a neskôr prach a popol. Tento život je len prvá fáza ľudského života za ktorým nasleduje druhá, ktorá už nie je ovládaná zákonmi tohto sveta. Náš život je putovaním k nebeskému Otcovi a táto púť je jeho cieľom a zmyslom.
Práve tu si uvedomujeme úžasnú skutočnosť, že život sa nekončí v hrobe, ale pokračuje u nebeského Otca. Preto, že to znie neuveriteľne, niektorí argumentujú, že nik sa odtiaľ nevrátil, kto by nám to dosvedčil. Aj apoštol Filip bol v neistote, preto povedal: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Na to mu Ježiš odvetil: Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca?! Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Ježiš jasne hovorí, že on je dôkazom existencie nebeského Otca a večného života. On predsa nemôže klamať, lebo je Pravda! Ale je aj Cesta! Práve po nej prídeme k Otcovi, ak budeme na neho hľadieť a snažiť sa napodobňovať život, ktorý on žil tu na zemi. V jeho živote vnímame modlitbu, prácu, poslušnosť a lásku k Otcovi aj k ľuďom. To je jediná a najistejšia cesta do večnosti.
Starý rybár rozpráva ako sa vybral so synovcom chytať ryby. Keď už boli člnkom ďaleko od brehu, mladý študent si všimol, že strýko mal na veslách niečo napísané. Na jednom vesle bolo slovo Ora a na druhom Labora. Keď sa opýtal na význam oných, dostal odpoveď, že je to staré heslo mníchov a znamená: Modli sa a pracuj! Mládenec sa pousmial a povedal: Práca je cesta ku kultúre, vede, pokroku…, ale modlitba? Po chvíli strýko začal používať len jedno veslo so slovom Práca a čln sa začal točiť dookola. Začudovaný študent dostal odpoveď: Chceme ísť dopredu, ale vidíš, že len s prácou to nejde. Ten, čo pozná len a len prácu aj keď je si myslí, že je šťastný, stojí na mieste a stále sa točí dookola. Kto však v živote praktizuje aj modlitbu, dosiahne cieľ, aj keď neraz je to veľmi ťažké.
A aké poučenie plynie pre nás? Bez Boha je život ľahší, ale smrť ťažšia, s Bohom je život ťažší, ale ľahšie je zomieranie, pretože človek má nádej. Láskyplné Ježišove slová z dnešného evanjelia len potvrdzujú, že je to hlboká pravda a pre jeho prísľub večnosti sa skutočne oplatí veriť a nábožne žiť.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Sobota - 18.5.
Svätého Jána I., pápeža a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 19.5.
Zoslanie Ducha Svätého
(slávnosť)
Pondelok - 20.5.
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
(spomienka)
Utorok - 21.5.
Svätého Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Streda - 22.5.
Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky. sv. Augustín