Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

7. nedeľa v období „cez rok“ – rok A

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: „Oko za oko a zub za zub. No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.“ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.

Mt 5, 38- 48

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Sme doslova obklopení zákonmi, nariadeniami, výzvami, príkazmi, takže niekedy nám to môže už liezť aj na nervy. Ale nie je to nič nové. Veď už Starý zákon poznal príkazy, ktoré každý pravoverný Žid mal zachovávať. Dôkazom je aj úryvok Knihy Levitikus, ktorý sme počuli: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý. Nenos vo svojom srdci nenávisť voči svojmu bratovi; napomeň ho, aby si sa neobťažil jeho hriechom. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Tento príkaz povýšil Kristus na hlavný a najdôležitejší príkaz Nového zákona: Milovať budeš Boha a blížneho.
Príkaz lásky v Starom zákone je obrovským krokom vpred, lebo keď sa pozeráme na krutosť pohanov, na ich kruté zákony vedenia vojny, na zaobchádzanie s porazenými, ale aj keď vidíme, čo dokážu niektorí ľudia v 21. storočí, vtedy najlepšie poznáme, koľko dobra priniesol do ľudských vzťahov zákon lásky. Pre objektívnosť treba však povedať, že veľa krutosti bolo aj v židovskom národe. Pripomína to sám Ježiš: Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub…
Pán však k týmto príkazom zaujíma úplne nový postoj, pričom treba správne chápať zmysel jeho slov: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Kresťan nemá byť tvorom bez citu, nemá si povedať: Mne je jedno, čo sa so mnou robí… ja som odkázaný na milosť a nemilosť iných… To nie! Všimnime si Ježiša, ktorého pred veľkňazom udrel jeho sluha ako sa proti tomu ohradil: Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?!
Kristus v dnešnom evanjeliu dopĺňa príkazy a pojmy Starého zákona: nebudeš sa pomstiť za krivdy, tvojím blížnym nie je iba príslušník tvojho národa, tvojej viery, ale každý človek a najmä trpiaci. A zároveň vysvetľuje Boží pohľad na človeka, ktorý sa snaží takto žiť: keď miluješ každého človeka, podobáš sa nebeskému Otcovi, ktorý miluje aj hriešnika. Krásne tieto Pánove slová pochopil sv. Augustín, keď povedal: Nenáviď hriech, ale hriešnika miluj!
V podobnej situácii, v akej bol vyvolený národ, sa nachádzame aj my. Veď si len uvedomme, koľkí ľudia sa opravdivo hlásia ku Kristovi? Koľkí žijú v manželstve bez Božieho požehnania? Koľko detí je nepokrstených? Koľkí zomierajú bez zmierenia sa s Bohom? Musíme konštatovať, že spoločnosť, v ktorej žijeme, je konzumná, ateistická a pôžitkárska. A pokorne si priznajme, že aj my sa občas po takomto spôsobe života obzeráme, lebo tak žije väčšina. Život bez Boha im nespôsobuje dajakú ujmu, ba práve naopak, darí sa im a sú spokojní so svojím bôžikom.
Čítal som o žene, ktorá zažila ťažký životný údel. Uzatvorila sa do seba, prestala sa usmievať, bočila od priateľov, žila iba v spomienkach na bolesť, ktorú prežila. Jej správanie bolo časom priam neznesiteľné. Priatelia jej dohovárali: Musíš sa zmeniť… Takto predsa nemôžeš žiť… Zamysli sa nad sebou… Chápala, že majú pravdu a chcú jej dobre. Sama túžila vymaniť sa z tohto stavu, ale nemohla. No v jeden deň nastala zmena. Navštívil ju priateľ a povedal jej: Chcem ti povedať, že ťa mám rád. Mám ťa rád aj napriek tomu, ako sa teraz správaš, aj napriek tomu, že svojich priateľov teraz od seba odstrkuješ. Môžeš so mnou vždy počítať… Od tej chvíle sa zmenila. Vrátil sa jej úsmev, stala sa takou, akou bola predtým. Zmenu nevyvolalo upozorňovanie na nedostatky, ale ubezpečenie o tom, že je milovaná.
Keď chceme zostať Božím vyvoleným ľudom, musia pre nás platiť Pánove slová: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý. A pokiaľ túžime byť Ježišovými učeníkmi, nemôžeme svoju lásku obmedzovať iba na rodinu, poprípade na známych, ktorí nám dobre robia, ale sa musíme zaujímať o všetkých, najmä trpiacich. Nesmieme odsudzovať tých, čo sa mýlia, čo hrešia, ale im máme pomáhať – čiže odpúšťať. Láska nemôže byť pre nás iba frázou. Byť kresťanom – katolíkom nie je ľahké a naozaj milovať, je ešte ťažšie.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín