Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

10. nedeľa „cez rok“ – rok B

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“ Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“

Mk 3, 20- 35

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Iste aj vy zažívate dni, keď si ľudia u vás doslova podávajú kľučky a návšteva strieda návštevu. A hoci to na jednej strane teší, že vás ľudia majú radi, na druhej strane treba uznať, že to aj unavuje. Pokiaľ sú však návštevy príjemné a užitočné, únavu ľahko prekonáte a venujete sa hosťom.
Jeden Ježišov deň je opísaný aj v dnešnom evanjeliu. Deň plný stretnutí a návštev. Ježiš iste bol vyčerpaný a unavený, veď mal za sebou veľkú reč na Hore a odtiaľ sa vracal do Kafarnauma. V Petrovom dome si chcel oddýchnuť, ale sa mu to nepodarilo. Keď sa ľudia dozvedeli, že je tam, prichádzali k nemu, aby ho videli, počuli, dotkli sa ho a prosili o uzdravenie. Pri týchto užitočných návštevách zabudol na únavu, hlad a smäd, vďačne ľuďom pomohol a priblížil im nebeské kráľovstvo.
Prišla však aj nepríjemná návšteva. Bola to skupinka ľudí, ktorí ho chceli vyvolať von a odviesť domov, lebo niektorí o ňom hovorili, že je pomätený. Jednalo sa pravdepodobne o príbuzných, ktorí chceli zachrániť rodinnú česť. A hoci to pre Ježiša bolo nepríjemné, počítal s tým, lebo vedel, že pri ohlasovaní Božieho kráľovstva mnohí ho budú považovať za blázna.
A ešte jedna návšteva je opísaná v evanjeliu. Prišla Ježišova matka a jeho príbuzní. Pristavme sa pri výraze bratia a sestry. Aramejčina, ktorou Ježiš rozprával, má pomerne chudobný slovník a na viacerých miestach v Písme slovom brat označuje aj vzdialenejších príbuzných. Teda Ježišovi bratia a sestry sú jeho príbuzní, možno bratranci a sesternice. Ježiš sa neodmietol s nimi stretnúť, ale chcel zdôrazniť, že rodina, ktorá sa tvorí okolo neho plnením Božej vôle, je vyššieho – duchovného rázu, ako pokrvná rodina. Duchovných príbuzných, ktorí plnia Božiu vôľu, nazval menami, ktoré naznačujú najbližší príbuzenský vzťah. Ježiš nechcel, aby vznikajúca Cirkev bola iba školou alebo úradom, kde sa iba nemo a meravo plnia príkazy predstavených, ale zakladal Cirkev ako rodinu, kde panuje poslušnosť a presnosť, ale okrem nich je tam aj vzájomná dôvera a stála úprimná srdečnosť a láska.
Čo nám chce Ježiš odkázať týmito slovami? Chce nás upozorniť, že duchovné príbuzenstvo, ktoré vzniká počúvaním a plnením Božieho slova, je viac, ako najpokrvnejšie príbuzenstvo. Vyzýva nás, aby sme preskúmali, či naše starosti o pokrvných príbuzných neprevyšujú a neprehlušujú naše starosti o blízkych po Bohu.
Ako to praktizovať v konkrétnom živote? Máme urobiť všetko pre to, aby Ježišova Cirkev, v ktorej žijeme, nebola len školou a organizáciou, ale pravým rodinným spoločenstvom, aby bola v nej jednota cieľov a prostriedkov, úplná otvorenosť a stála ochota k bratskej a sesterskej pomoci.
Aké nároky sa na nás kladú v dnešnom svete? Máme byť inými, ako je naše okolie. Práve dnes, keď ľudia pozerajú iba na seba, na svoje úspechy a šťastie, je to veľmi ťažké. Ak sa niekto rozhodne nasledovať Ježiša v láske a poslušnosti, nech počíta s tým, že mnohých prekvapí a pobúri. Potom sa nemôžeme čudovať, že nás nazvú neprispôsobivými, výnimočnými, tvrdohlavými a možno aj pomätenými. Hlásanie evanjelia a práca v Cirkvi je často spojená s nepochopením, výsmechom aj posmechom. Hlásanie evanjelia a práca pre Cirkev je meradlom pravej svätosti a prameňom vnútorného pokoja. Svätý Ján XXIII. často opakoval: V konaní tvojej vôle, je náš pokoj. Počítajme však s tým, že byť bratom a sestrou Ježiša, je často pre iných bláznovstvom.
Vyrovnám sa s tým? Nesnažím sa byť človekom s dvomi tvárami? Čo spraví so mnou zlá spoločnosť, do ktorej sa dostanem buď náhodou, alebo úmyselne? Som všade Ježišovým bratom a sestrou?
Vo Frankfurte nad Mohanom chcela polícia zistiť, koľko ľudí prechádza na červenú cez križovatku. Policajti v civile sa postavili ku križovatke a počítali, koľko ľudí nebude rešpektovať červené svetlo. Za hodinu ich bolo tisíc. Na druhý deň v tom istom čase sa ku križovatke postavili policajti v uniforme. A viete, čo sa stalo? Nik na červenú neprešiel. O týždeň pokus zopakovali s úplne rovnakým výsledkom. Polícia s pokusom oboznámila novinárov a tí konštatovali, že je veľmi smutné, keď ľudia poslúchajú iba vtedy, keď niekto nad nimi hliadkuje, lebo nemajú zákony vo svojom srdci.
My nepotrebujeme hliadku pri vyznávaní viery. Pamätajme na to, že ak splníme Božie príkazy, sme Ježišovými bratmi a sestrami. Hoci čas to budeme nepochopení, vysmievaní a považovaní za bláznov, nevešajme hlavy od smútku, ale buďme šťastní, lebo pre nebeské kráľovstvo sa oplatí aj trpieť.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín