Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

28. nedeľa v období „cez rok“ – v roku B

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku! Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

Mk 10, 17-27

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Na stránkach dennej tlače, na internete či na rôznych vývesných tabuliach môžeme denne čítať inzeráty rôzneho druhu. Nech sa už jedná o hocijakú ponuku, obsahuje dve veci: požiadavky, ale aj výhody. To isté nachádzame aj v Ježišovom „inzeráte“ na nebeské kráľovstvo. Na jednej strane ho predstavuje a rozpráva o jeho kráse, ale na druhej strane predkladá aj požiadavky, ktoré treba splniť, ak ho chceme získať.
Mladý muž z dnešného evanjelia zatúžil po nebeskom kráľovstve, a preto sa spýtal Pána: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? Ježiš sa na neho pozrel s láskou a odpovedal mu: Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku! Mladík spokojný s Ježišovou odpoveďou a trocha snáď aj pyšný na seba, povedal: Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Ježiš opäť na neho pozrel s láskou a dodal: Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma! Mladíkovi chýbalo len jedno jediné, ale práve to jedno nedokázal urobiť.
Spomeňme si na Kristove slová: Zákon a Proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý naň ide násilím. A na inom mieste hovorí: Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! Z týchto slov jasne vidno, že ak ide o nebeské kráľovstvo, treba splniť aj tvrdé požiadavky: byť násilný a kráčať tesnou bránou. Pozrime sa na Ježiša, ktorý pre našu spásu urobil najviac a všimnime si jeho život: nenávisť od ľudí, opustenosť, výsmech a nakoniec potupná smrť na kríži. Podobne aj jeho Matka, ktorú voláme Sedembolestná, čo jej povedal staručký Simeon pri obetovaní syna v jeruzalemskom chráme? Tvoju vlastnú dušu prenikne meč. To všetko sa udialo pre našu spásu, pre to, aby sme dosiahli nebeské kráľovstvo.
Toto násilie a požiadavky má splniť každý kresťan. K podstate kresťanstva patrí kríž, preto ho zoberme, aby bol pre nás kľúčom do nebeského kráľovstva. My sme možno v tejto chvíli v duchu opovrhli bohatým mládencom, ktorý od Pána odišiel, keďže nedokázal splniť jeho požiadavku. Lenže neprenáhlime sa a počkajme ešte s opovrhovaním, lebo ten mladík nás v mnohom prevyšuje. Možno sa začudovane spýtate, v čom? Keď ho Ježiš vyzval, zachovávať prikázania, potvrdil, že on sa o to snaží od mladosti. Nuž, môže niekto z nás tak sebavedome ako onen mladý muž povedať, že zachováva od mladosti Božie prikázania? Preto je nevyhnutné sa spýtať: Pane, čo mi ešte chýba, aby som všetky tvoje prikázania zachovával? Čo je to „jedno“ pre moju osobu, čo ma delí od teba? Hriech, nedokonalosť, slabosť, zbabelosť...? Neopovrhujme oným mladíkom, lebo ak sme k sebe úprimní, skôr sa nám treba hanbiť za to, že nie sme aspoň na takej duchovnej výške ako bol on.
Čo teda robiť? Pouvažujme dnes, čo je to „jedno“, ktorého sa musím zriecť, lebo je prekážkou k nasledovaniu Krista. Toho sa zrieknime, vyvarujme, lebo od tohto rozhodnutia závisí naša večnosť, život alebo smrť. Je to tak, ako keď k lekárovi príde chorý muž. Lekár ho vyšetrí a povie: Doteraz ste žili nesprávne, váš život je ohrozený, a ak takto budete žiť aj naďalej, môžete zomrieť. Ale predsa je tu ešte nádej, keď splníte to, čo vám naordinujem. Iba hlúpy pacient by povedal, že nebude plniť, čo mu lekár naordinuje, ak si chce predĺžiť život.
To isté hovorí nám aj Ježiš: Ak chceš mať večný život, urob toto a toto, zriekni sa toho a toho... Každý z nás vie, čo je to. Je už iba na nás, či mu povieme áno alebo sa mu otočíme chrbtom a vzdialime sa od neho, ako onen bohatý mladík.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi