Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

25. nedeľa „cez rok“ – rok B

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

Mk 9, 30- 37

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Človek je hádavý tvor. Stačí málo a začína si brániť svoju pravdu alebo nepravdu krikom, nadávkami a ponižovaním druhého. Nie zbytočne naši predkovia tvrdili, že úspech má ten, kto má veľké ústa a široké lakte. A, bohužiaľ, mnohí za úspechom a kariérou neváhajú ísť doslova aj cez mŕtvoly. Preto sa týmto ľuďom radšej vyhneme z cesty a obídeme ich, aby sme sa s nimi nedostali do konfliktu.
Niet preto divu, že to ľudské sa prejavilo aj u apoštolov, keď sa pohádali, kto je medzi nimi prvý. A nebolo to iba raz. Podobná hádka vznikla aj vtedy, keď matka Zebedejových synov žiadala pre nich popredné miesto v nebeskom kráľovstve. Keď na Ježišovu otázku: O čom ste sa zhovárali cestou? Nedokázali odpovedať, urobil to za nich. Jeho slová nemali iba prorockého ducha, ale boli aj lekciou pokory: Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.
Jeho odpoveď ich ale nenadchla, lebo slovo slúžiť nikdy nebolo v kurze. Lenže evanjelium je revolúciou, je prehodnotením všetkých hodnôt. Slovo služobník v Ježišovom ponímaní sa netýka iba apoštolov, ich nástupcov – biskupov a kňazov… Hoci musíme s pokorou priznať, že v minulosti služobníci Cirkvi nevystupovali vždy ako služobníci všetkých. Pompa, nádhera, spory o kompetencie, boj o výnosné miesta, politika moci… to všetko nimi často zmietalo. A koľko utrpenia, vážnych obvinení voči Cirkvi, odpadu a nevery to stálo?! Po 2. vatikánskom koncile však Cirkev prechádza veľkou očistou a prichádza k novému poznaniu svojej úlohy vo svete. Ľudia túžia mať Cirkev a byť v Cirkvi, ktorá slúži, pomáha, potešuje… A služobník všetkých sa už netýka iba pápeža, biskupov a kňazov, ale aj kresťanského ľudu. Život každého kresťana má byť službou Bohu aj ľuďom.
Preto sa Ježiš pýta aj nás: O čom ste sa zhovárali cestou? O čom sme sa zhovárali cestou do chrámu? Tešili sme sa, že kráčame do Božieho domu? Prišli sme sem s ťarchou na duši, s trápením, s bolesťou, s túžbou načerpať nové sily? Alebo sme sem prišli kvôli niečomu, alebo niekomu inému? O čom sa budeme rozprávať cestou z kostola? O Božom slove? Alebo o tom, koho sme videli, čo mal oblečené, aký mal účes…?
Ježiš dáva apoštolom za príklad dieťa a vyzýva ich: Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal. Prijať dieťa znamená pre Ježiša prijať jeho samého.
V istom kostole visela nástenka, ktorá bola venovaná rodičom a najmä nastávajúcim mamičkám. Slovom aj obrazom sa im prihováralo dieťa, ktoré malo prísť na svet, ale o ktorého narodení zatiaľ uvažujú. Takýmto ľuďom, ktorí uvažujú, či prijať alebo neprijať dieťa, však už ťažko patrí titul rodičia. Na nástenke bol práve nápis z dnešného evanjelia: Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.
Zomrel starý kňaz, ktorý mal celý život na svojom pracovnom stole fotografiu matky. Bola už riadne ošúchaná, zožltnutá a vyšedivená. Bol jej 13. dieťaťom. Keď mal prísť na svet, lekár naliehal, aby sa rozhodla: jej život alebo život dieťaťa. Rozhodla sa pre život toho trinásteho. Hoci obaja prežili ťažký život, dožili sa vysokého veku. A keď sa niekto kňaza opýtal na jeho matku, vždy povedal: Mamička, vďaka, že ste ma chceli…!
O čom sa budeme rozprávať cestou z kostola? Zamyslime sa nad Božím slovom a učme sa pokore a službe, ku ktorej nás Ježiš dnešný deň vyzýva. A ďakujme pritom našim mamám, že nám dali život, lebo inak by sme ani do kostola, ani z kostola nekráčali… Ak naše mamičky žijú, povedzme im to a poďakujme sa, a ak nie, zastavme sa pri ich hrobe a tam sa poďakujme. Ozaj, kedy som naposledy navštívil moju matku, a keď už je na večnosti, kedy som bol naposledy na jej hrobe?

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín