Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

6. nedeľa „cez rok“ - rok B

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý.“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“ Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

Mk 1, 40- 45

Myšlienky k homílii diakona Jozefa Vaľka

Nejedného z nás už niekedy požiadali druhí o pomoc. Neraz je to vo forme: Mohol by si mi poradiť, pomôcť? Teda ak chceš, samozrejme. Naša odpoveď prevažne, ak to je v našich silách a schopnostiach, znie kladne: Ale iste, prečo nie? Ak niečo potrebujeme alebo máme nejaké ťažkosti, obyčajne sa vyberieme za niekým, kto je zbehlý v tej ktorej oblasti. Veď ak je niekto chorý, predsa nepôjde za murárom, aby mu poradil aký liek má užiť, ale sa vyberie k lekárovi, aby určil presnú diagnózu, a tak ho vyliečil.
V prečítanom úryvku zo svätého evanjelia je v popredí chorý na malomocenstvo, ktorý sa tiež vyberal za niekým, o kom vie, že mu pomôže. V tej, ale ešte aj v dnešnej dobe je táto choroba veľmi odsudzovaná spoločnosťou. Vtedajší ľudia ju považovali ako trest za nejaký veľký spáchaný hriech. Ľudia sa ich stránili, báli sa čo i len priblížiť ku chorým, aby sa náhodou nenakazili. A tak boli odsunutí až na samý kraj spoločnosti. Ale tu prichádza istý človek s touto chorobou k Ježišovi, a to aj napriek všetkým spoločenským odstrkovaniam a pohŕdaniam, ktoré sa mu dostalo. Iste sa tam nachádzali aj ďalší, ale báli sa ukázať na verejnosti. Chorý muž prekonáva všetky ľudské predsudky a prichádza, pretože jeho túžba byť zdravý je silnejšia. Jeho viera v uzdravujúcu silu Ježiša ho ženie až k nemu samotnému.
Bol si vedomý, že ten, ku ktorému prichádza, má tú moc, a tak mu hovorí: Ak chceš, môžeš ma uzdraviť. Potom Ježiš vystiera ruku, aby sa ho dotkol a vraví mu: Chcem, buď čistý. V tej chvíli malomocenstvo z neho zmizlo, vyzdravel a bol očistený, lebo prosil, lebo sa pokoril.
Táto choroba sa týka každého jedného z nás predovšetkým v duchovnej oblasti. Malomocenstvo ľudských duší je ďaleko horšia choroba. Ak by sme si rozdelili slovo malomocný, dostali by sme dve iné slová, a to málo a mocný. Iste každý chápe význam týchto slov. Málo je niečo, čoho je len akosi trošku, skoro nič. Mocný predstavuje istú silu, pevnosť. A tak spojením týchto významov prichádzame k záveru, že tam čosi chýba, že čo nevidieť sa to rozpadne, že tá súdržnosť akoby tam ani nebola. Presne to isté sa deje aj v našom vnútri. Táto choroba prichádza spolu so svojimi podstatnými prvkami a nimi sú hriech a zlo, ktoré vykonávajú a zapríčiňujú postupný rozklad dôstojnosti človeka, jeho vlastnej podstaty, otupujú ostrosť svedomia, čo môže viesť až ku večnej smrti. Všetci sme vyzývaní týmto malomocným k rozhodnutiu vydať sa na cestu za Ježišom a poprosiť ho o pomoc: Ak chceš, ak je to tvoja vôľa, môžeš očistiť moju dušu.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín