Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

22. nedeľa v období „cez rok“ - rok A

Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.“

Mt 16, 21- 27

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Žijeme v hektickej dobe, kedy ľudia pre pozemské dobro a blahobyt sú ochotní obetovať všetko. Ak im niekto v tom bráni, dokážu robiť rozličné intrigy a podrazy, len aby dosiahli svoje. „Duchovno“ sa zo života týchto ľudí akosi vytráca, lebo by sa stalo brzdou ich nečestného a „neférového“ života.
Ježiš veľmi tvrdo odmieta takého pozemské myslenie a vôbec nemieni apoštolom ťahať pod nos „medové motúzy“. Hovorí im otvorene, že bude trpieť, zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Petrovi sa to ale vôbec nepáčilo, lebo zmýšľal prízemne. Odrádzal Ježiša od toho kroku, načo on tvrdo reagoval: Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!
Nás iste teraz dobre zamrazilo, keď Ježiš nazval Petra satanom. Veď len nedávno mu povedal, že je blahoslavený a je Skala, na ktorú postaví svoju Cirkev! Lenže Peter vtedy inak reagoval na otázku, za koho ľudia pokladajú Krista. Nedal na ľudské reči a názory, ale odpovedal podľa hlasu nebeského Otca, že je Kristus, Syn Boží. Teraz však Ježiš chce sa angažovať pre Božie veci. Dobrovoľne chce obetovať svoj život za spásu sveta, svojou láskou a poslušnosťou nebeskému Otcovi chce ísť až do krajnosti! Peter ho nabáda, aby si zachránil svoj pozemský život. Práve preto, že myslel len na pozemské veci, Ježiš ho nazýva satanom.
Hlavným cieľom diabla je, že sa stavia proti Božím úmyslom a plánom. Vieme o tom z Rajskej udalosti. Boh prikázal človekovi: Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Diabol sa ale veľmi rafinovane „naivne“ pýtal: Naozaj povedal Boh: ,Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!?´ Žena odpovedala hadovi: Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja nám Boh povedal: „Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli! – Tu povedal had žene: Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo. Diabol je teda vzbura voči Bohu, ale Boh nemôže ním byť premožený. Preto hneď v Raji bolo vyrieknuté proroctvo, že diablovi bude pošliapaná hlava a urobí to Ten, ktorý sa absolútne podriadi Božej vôli. Ježiš to dokázal, preto v Getsemanskej záhrade sa modlil: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.
Po Ježišovi v plnení Božej vôle vynikala jeho Matka. Anjelovi, Božiemu poslovi hovorí: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. To je šliapanie hlavy diablovej, preto mnohé obrazy aj znázorňujú Pannu Máriu, ako pravou nohou stojí na hlave hada. Peter to nedokázal, lebo zmýšľal prízemne, a tak sa chcel protiviť Božím plánom.
Aké poučenie tu plynie pre nás? Nikdy sa nemáme stavať proti Božiemu plánu, ktorý s nami má. Boh nás chce mať pri sebe, aby sme celú večnosť prežívali v spoločenstve s ním. Jasne to hovorí skrze svojho Syna: Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Takéto plány má s nami Boh. A každý, kto sa im protiví, je satan. Sú satani aj medzi nami?
Pozrime sa však do novín: „Netradičným spôsobom sa do bytu v Bratislave vlámal dosiaľ neznámy páchateľ. Zlodej sa zo strechy domu spustil na lane na dvanáste poschodie a vylomil balkónové dvere. Z bytu ukradol všetky cennosti, čo objavil. Odniesol si elektroniku, kožuchy, dva obrazy a peniaze. Objavil aj zlaté šperky – 18 prsteňov, desať náramkov, štyri retiazky a tri páry náušníc. Škodu vyčíslila 34-ročná majiteľka bytu na 769 000 korún.“ Alebo: „Vo štvrtok o 15.00 h prišiel na políciu 16-ročný Marek, ktorý oznámil, že bol prepadnutý. Štvrťhodinu predtým ho 31-ročný Róbert požiadal, aby prišiel k nemu na lavičku. Priložil mu na krk nôž a žiadal finančnú hotovosť. Poškodenému sa podarilo ujsť, ale utrpel reznú ranu na krku s dobou liečenia 8 dní. Podozrivý Róbert skončil v policajnej cele, stíhaný bude vo väzbe.“ Myslím, že ďalej už netreba čítať.
My sa však sústreďme každý na svoj vlastný život a pýtajme sa: „Je v ňom čosi satanské? Niečo proti Božím plánom? Chcem v tom pokračovať?“ Možno nás v tejto chvíli zamrazilo a rezolútne máme chuť zakričať – NIE! Lenže ako bojovať proti satanovi? Pomôže nám Panna Mária. Ona ani na chvíľu, ani na jeden okamih nesúhlasila so satanom, lebo vždy bola služobnica Pánova. Ako to dokázala? Žila podľa Ježišovho prísľubu: Bezo mňa nič nemôžete urobiť. To znamená, že sama, s vlastnými silami by nevedela tak nádherne žiť. Len s Ježišovou pomocou, posilou a ochranou dokázala šliapať hadovi po hlave.
Podľa príkladu Panny Márie musíme aj my svoj život oprieť o Ježiša a čerpať potrebné milosti najmä cez sviatosti. Jedine takto sa dá premôcť všetko, čo je satanské. Ak niekto cíti v sebe niečo satanské, má možnosť v dnešnú nedeľu to nahradiť zmýšľaním Máriiným: „Som služobník, služobnica Pánova… chcem žiť, pracovať a radovať sa podľa Ježišovej vôle… viem, že jedine s Ním je život krásny a šťastný.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký