Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

28. nedeľa „cez rok“ - rok B

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku! Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

Mk 10, 17– 27

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku – Vianoce a mnohí z vás rozmýšľajú, čo by najviac potešilo vašich najbližších. Keď chce človek urobiť niekomu radosť, neváha minúť veľa financií, neľutuje čas, ktorý strávi behaním po obchodoch a veľakrát obetuje pre tento cieľ aj dni dovolenky.
Ježiš v dnešnom evanjeliu tiež požaduje od mládenca určitú obetu: Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma! Ale mládenec sa zamračil a nešťastný odišiel, lebo bol bohatý. Vtedy Ježiš povedal: Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.
Ježiš sa dnes obracia na bohatých a hovorí nemožné prirovnanie: ťava má prejsť uchom ihly. Niektorí vykladači Svätého písma tvrdia, že Ježiš uchom ihly myslel na otvor v mestských hradbách, ktorým by snáď mladá ťava mohla prekĺznuť. Iní sa nazdávajú, že Ježiš mal na mysli skutočnú ihlu a dospelú ťavu, a tým chcel naznačiť, ako ťažko sa dostane boháč do nebeského kráľovstva.
Kto je však boháč? Tejto otázky sa zľakli aj apoštoli, preto smutní sa pýtali: Kto potom môže byť spasený?
Boháč nemusí byť iba dajaký multimiliardár, alebo uránový či petrolejový magnát, ani náš sused, ktorý má všetko. Boháčom môže byť každý človek, ktorý sa cíti byť sebestačný od Boha a nepotrebuje ho k svojmu životu. Hromadí hodnoty hmotné a neváži si hodnoty duchovné. Všetko si dokáže zaopatriť často aj pomocou špekulácií, veľkých úst a širokých lakťov.
Ale boháčom môže byť aj ten, kto nedôveruje Bohu a stále sa naháňa za tým, čo ani momentálne nepotrebuje, uchováva zbytočnosti, ktoré mu zaťažujú srdce a sú mu iba na ťarchu.
Boháčom sa stáva aj ten, ktorý hoci má mnoho, chce mať ešte viac a nikdy sa neuspokojí s tým, čo vlastní.
Bohatým podľa Ježiša môže byť každý, kto má veľa dlžníkov, protivníkov, nepriateľov a pritom mu chýba ochota odpúšťať a zabúdať na krivdy a urážky.
Už chápeme, že Ježiš nemyslí pod bohatstvom iba peniaze? Našiel som sa aj ja v niektorej skupine boháčov? Ak áno, buďme vďační Ježišovi za dnešné jeho slovo, ktorým nám otvoril oči a dáva nám šancu na zmenu života. Ak nie, dajme si pozor, aby nám zbytočnosti tohto sveta nezaťažili srdce a neodvrátili ho od Boha.
Mnohí ľudia radi čítajú rozprávky, lebo v nich dobro víťazí a zlo býva potrestané. Lenže aj v skutočnom živote sa dejú príbehy, ktoré sa podobajú tým rozprávkovým. Mnohí umelci, vedci, vzdelanci hoci všetko vlastnili, predsa neboli šťastní, lebo im chýbal Boh. Keď sa však dokázali zbaviť príťaže bohatstva, oslobodili sa a úplne zmenili svoj život. Napríklad, veľký vedec Linné sa vyznal: Prešiel tu predo mnou večný Boh, vrcholne múdry a všemohúci. Alebo slávny horolezec Wimper zvolal: Všemohúci Bože, aký si veľký! Klaniam sa ti! Títo mužovia dokázali krásne vyznať Boha až vtedy, keď mali silu odhodiť bohatstvo, pohodlie, zlobu a v pokore srdca sa pokloniť Najvyššiemu.
Urobme aj my podobne, aby Ježiš nemusel nám raz povedať: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Sobota - 18.5.
Svätého Jána I., pápeža a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 19.5.
Zoslanie Ducha Svätého
(slávnosť)
Pondelok - 20.5.
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
(spomienka)
Utorok - 21.5.
Svätého Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Streda - 22.5.
Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky. sv. Augustín